"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97


MAJ'97

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 5/97

W NUMERZE M.IN.:

Aleje dla rowerów! 14

Buddyści potępiają GMO 20

Dzień bez Samochodu 34

Informacja prasowa FZ-etu o GMO 23

INFOSTRADA 30

Konstytucja 51

"Kontrakt" UW z liderami organizacji
ekologicznych 29

Na pohybel samolotom 28

O BOJKOT PRODUKTÓW CHIŃSKICH 2

Ogolona Wisła 48

Pole Mokotowskie nie obroni się samo 42

Prawdziwa cena transportu powietrznego 36

RAPORTY 68

Ratujmy zieleń Krakowa! 45

Referendum ws. GMO w Austrii 21

Rząd zaleca wegetarianizm 25

W co się bawić? 10

WODA 62

Wojna handlowa w jesieni? 22

W sprawie lokalizacji Trasy A-2 38

ZAGROŻENIA 64

Zbiór cytatów z wnioskiem 16

"Zielone światło" od ustawodawcy 26

Z poradnika agitatora 33

ZWIERZĘTA 52

ORAZ STAŁE POZYCJE:

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 72

PREZENTACJE 80

DONOSY I DONIESIENIA 84

OGŁOSZENIA 93

ZAPOWIEDZI 104

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Cichomski Marek 19

Grosz George 98

Prosiak okładka

Walczak Magda 103

AUTORZY NUMERU:

Abramczyk Stanisław 38

Anioł 62, 92

Bielawski Maciek 69

Borowski Lesław 6

Deja Agnieszka 90

Dobrzański Sławek 87

Drążkiewicz Marcin 2

Dziedzic Anna Maria 16, 61

Ejgenberg Karol "Karol" 63, 76

Erber Aleksandra 90

Gawęda Mirosław 74

Głowacka Basia 52

Gorzelańska Monika 83

Henel Krzysztof 58

Hyła Marcin 29, 35

Janko 113

Juchnowicz Stanisław 34

Kaczmarek Jacek 2

Kłoszewski Marian 64, 65, 77

Konarski Bernard 62, 84

Kopliński Andrzej 53, 54, 56, 57, 67, 85

Kosibowicz Piotr 85

Kotas Jarosław 26

Kowalewski Jerzy 14

Kulig Marian 74

Kuzian Edyta 36

Lipiński Daniel 91

Łopata Jadzia 103

Mareń 70, 89

Markowski Adam 90, 92

Milan 113

Nocuń Tomasz 80

Owca 98

Pająk Urszula 51

Pospieszny Robert 68

Rachwalski Piotr 2

Rok Bolesław 10

Romeyko-Hurko Kaj 74

Sadowińska Adriana 88

Sendra -Wójcik Aneta 18

Sienicka-Kalmus Barbara 81

Sobański Przemysław 86, 87

Sobieraj Szymon 71

Sroczyński Piotr 86

Swolkień Olaf 29, 30, 33, 91

Szczepański Krystian 78

Szel 90

Szkudlarek Piotr 72, 86

Szwed Darek 20, 21, 22, 23, 28, 85, 87, 91

Tomasiewicz Jarosław 73

Tyblewski Jacek 48

Waszkiewicz Mariusz 45

Wychowałek Krzysztof 85

Wyszomirska Iza 42

Zaborowski Marek 1

Zubek Stanisław 17

Żółkiewski Krzysztof 25

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

JAROCIN

JASŁO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

POZNAŃ

SŁUPSK

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GLIWICE

JELENIA GÓRA

KALISZ

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

ŁUKÓW

MOŃKI

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

RZESZÓW

SŁUPSK

SOPOT

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/222147, 222264 w.28, 33 48/12/222147, 222264 w.22, 26 andrzej@fwie.most.org.pl
http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ftp.sgh.waw.pl/pub/doc/ZB
http://ftp.uci.agh.edu.pl/pub/e-press/zb main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/Ziel_brygady

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Jaromir Śniegowski (skład),

Marta Kowalewska (korekta), Agnieszka Czarnik (przepisywanie),

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 25.5.97; NASTĘPNY NUMER ZAMYKAMY 25.5. 97

Wydano przy pomocy finansowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Regionalnego Centrum Ekologicznego
na Europę Środkową i Wschodnią (REC)
z funduszy PHARE Multi Country ProgramCENA 1 ZŁ


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97