"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97


POKÓJ CHWASTOM I CHABERDZIOM,
CZYLI JAK ZROBIĆ COŚ, NIE ROBIĄC NIC

N

ajpierw przeczytajmy fragment wiersza Franciszka Fenikowskiego o św. Franciszku:

tam On, ziemi uprawiając kawał,

grządkę zielsku odłogiem zostawiał.

- Wariat - w górze chichotało miasto.

- Żyzną rolę wypuszcza w pacht chwastom!

On ku zielskom ptasią twarz chylił.

- Braciszkowie - powiadał - mili

niech i wy rosnąć gdzie macie,

z wiatrem tańczyć, do słońca śmiać się.1)

Św. Franciszek grządkę zielsku odłogiem zostawiał, a z tego chichotało miasto. Czy dzisiaj jest inaczej? Odpowiem kolejnym cytatem: Ten sam wrogi stosunek, co do zwierząt, człowiek miał - i często w dalszym ciągu ma - do świata roślin Ideałem wciąż jeszcze jest równo wystrzyżony trawniczek bez śladu jakiejkolwiek innej rośliny Idealne pole uprawne to takie, na którym rośnie tylko i wyłącznie to, co posadził rolnik. Każdą roślinę należy zniszczyć bezwzględnie, jak nie motyką, to herbicydami 2) - pisze Marek Ziemiński we wstępie do książki o fizyce zagrożeń środowiska.

Na zero wystrzyżony trawnik… Do gołej ziemi wyplewiony ogródek… A może warto porzucić ten ideał. Jak nie w całości, to chociaż w części. Może warto posłuchać (a nie tylko przeczytać) rady Tomasza Umińskiego, który w swym podręczniku ekologii zaleca: Zostaw jakiś kąt ogródka własnemu losowi, niech tam bujają "chwasty i zielsko". Będzie to twój własny rezerwat przyrody.3)

I to by było to. Niech nie tylko w wielkich, oficjalnych rezerwatach przyroda układa sobie życie, jak chce. Daj przyrodzie własny kąt. W ogródku lub na trawniku. W ten sposób nie robiąc nic, zrobisz dla niej coś.

Stanisław Zubek

1) Franciszek Fenikowski, wiersz Ogród brata Poverello, napisany w 1959 r. [w:] Bal kapitański, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1967, za: Brat Słońca - antologia poezji polskiej o świętym Franciszku z Asyżu, oprac. Marian Michalczyk, Kraków - Asyż, s.177.

2) Marek Ziemiński, Fizyka zagrożeń środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s.12.

3) Tomasz Umiński, Ekologia, środowisko… przyroda - podręcznik dla szkół średnich, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s.380.


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97