"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97


NIEFORTUNNA OCZYSZCZALNIA śCIEKÓW
POD SZPROTAWĄ

Tuż pod Szprotawą znajduje się duże, poradzieckie lotnisko wojskowe wraz z osiedlem mieszkaniowym. Lotnisko już nie funkcjonuje, zaś osiedle Wiechlice - tak. Nowe czasy to także inna zmiana: wybudowano tu lokalną oczyszczalnię ścieków, biologiczną z osadem czynnym. Do pełni szczęścia jednak dużo brakuje, gdyż jest ona przewymiarowana. Przeznaczona jest bowiem do odbioru i oczyszczania 1 tys. m3 ścieków na dobę, podczas gdy odbiera ich dobowo ok. 94 m3. Tylko po części wynika to z faktu niezamieszkanej sporej liczby mieszkań (wszystkie nadają/nadawały się do kapitalnego remontu) oraz małej ilości ścieków przemysłowych. Dla 1 300 osób (fakt, że kiedyś ich będzie więcej) jest to niepotrzebny kolos. Wszystko to sprawia, że po półrocznym okresie działalności oczyszczalni z kalkulacji wynika cena 3,99 zł za 1 m3 oczyszczonych ścieków. Stawka jest ogromna, w związku z czym Zarząd Gminy i Miasta Szprotawa podjął decyzję o pobieraniu opłaty w wysokości 2 zł, a różnicę ma pokrywać użytkujący oczyszczalnię ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szprotawie (jest to gminny zakład budżetowy, lecz mimo to nie ma co liczyć na jakieś dotacje). Pomimo zastosowania tej ulgi (?) mieszkańcy uważają, że płacą za dużo - w Szprotawie (gdzie jednak nie ma oczyszczalni ścieków) za 1 m3 odprowadzonych ścieków pobiera się 0,49 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lotnisko" zaskarżyła taką opłatę w sądzie. Skargę oddalono.

KOMNINO,
GMINA BORNE SULINOWO

Mieszka tu zaledwie kilka rodzin, chociaż wg wcześniejszych planów w br. miało tu mieszkać już ca 750 osób. Powody: brak ogrzewania, oczyszczalni ścieków i pracy.

Bernard Konarski

Radni Szprotawy podjęli decyzję o prywatyzacji Oddziału Wodociągów i Kanalizacji przy ZGKiM. W powstałej spółce 50% akcji ma należeć do gminy, główny warunek stawiany oferentom to wybudowanie oczyszczalni ścieków dla Szprotawy (14 tys. mieszkańców). Swoje propozycje złożyło 5 firm: 4 niemieckie i spółka polsko-niemiecka. Większość z nich wycenia oczyszczenie 1m3 ścieków na 0,80 DEM, czyli ok. 1,44 zł. Aktualnie w Szprotawie i Wiechlicach za 1m3 zimnej wody trzeba zapłacić 0,90 zł - widać więc, że opłaty za kanalizację przy czynnych oczyszczalniach ścieków są spore. Można się wiec spodziewać, że i mieszkańcy Szprotawy będą protestować przeciwko wyższym cenom za odprowadzane ścieki, gdyż przeciętnego Polaka bardziej od czystego środowiska obchodzi zasobność własnego portfela.

Anioł

ZAPORA WE WŁOCŁAWKU

Fragmenty wypowiedzi szefa włocławskiego IODGW Zdzisława Melera:

Stan techniczny zapory wodnej we Włocławku jest kiepski. Warunki, w jakich cała konstrukcja pracuje od 28 lat, nie były brane pod uwagę podczas projektowania tamy. Stopień wodny "Włocławek" planowany był jako jeden z 9 elementów Kaskady Dolnej Wisły. W górze rzeki miała powstać zapora w okolicach Wykowa przed Płockiem, kolejną planowano wybudować na wysokości Ciechocinka. Górna zapora miała ustabilizować rzekę dolną - spowodować zwolnienie nurtu i "podpierać" tamę włocławską. Planów nie udało się zrealizować i dzisiaj wszyscy mówią o zagrożeniach, jakie stwarza budowla. (…) Szkodliwy piasek. Największym niebezpieczeństwem dla włocławskiej zapory jest zwiększenie wcześniej planowanego piętrzenia wody o prawie 3 m. Spowodowane jest to nanoszeniem przed zaporą rumowiska. (…) Drugim elementem zwiększającym spietrzenie jest erozja poniżej stopnia. (…) 7 min. na ewakuację (…) włocławska zapora wodna nie może czekać na decyzję. Wkrótce rozpocznie się budowa progu podpiętrzającego, 500 m poniżej tamy. Konstrukcja z gruzu i prefabrykatów rozpadnie się, prawdopodobnie, po 8-10 latach. Inwestycja nigdy się nie zamortyzuje. (…) inwestycje nie są spowodowane stanem technicznym zapory.

wyszukał Karol Ejgenberg "Karol"

Sławomir Dolecki, "Tama niepokoju" [w:] "Tygodnik Informacyjny "FAKTY" z 6.3.97, ss. 44-45.


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97