"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97


I FESTIWAL PERKUSYJNY "BUM-BUM!" - BEŁCHATÓW '97

Termin: 6-8.6.97.
Miejsce: Klub "Piwnica" Młodzieżowego Domu Kultury "Ruina", os. Wolności 1, Bełchatów.
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury "Ruina".

Festiwal rozpoczyna cykliczną prezentację tego, co dzieje się w świecie przebogatej rodziny instrumentów perkusyjnych, ma przybliżyć i spopularyzować nietypowe instrumentarium perkusyjne i możliwości jego wykorzystania, stając się forum wymiany doświadczeń i inspiracją do nowych przedsięwzięć artystycznych. Integralną częścią Festiwalu są warsztaty i plenerowe przedsięwzięcia skierowane bezpośrednio do publiczności, promujące model czynnego uczestnictwa w kulturze, o charakterze kształcącym, z wykorzystaniem atrakcyjnych form dydaktyki.

Do udziału w Festiwalu zapraszani są muzycy twórczy i penetrujący rejony mało poznane, a ich autorskie prezentacje zostaną udokumentowane w postaci kaset audio i książkowej relacji z każdej edycji Festiwalu. Festiwal stawia na sztukę ambitną i wymagającą uwagi, ale i bardzo efektowną poprzez scenograficzne aranżowanie każdego koncertu.

Pokazom filmowym i prezentacjom instrumentów towarzyszyć będzie scenografia z oryginalnych modlitewnych flag buddyjskich ze zbiorów M. Styczyńskiego, a także możliwość ręcznego druku z klocków ksylograficznych z Tybetu i degustacja herbaty przyrządzonej na sposób tybetański (z masłem i solą).

WIECZÓR PIERWSZY, 6.6.97

Etniczne instrumenty perkusyjne - Azja

1. Projekcja filmów video ze wstępem, komentarzem i tłumaczeniem:

2. Rytuał Zielonej Tary i mała modlitwa do Mahakali, odtworzenie tybetańskich praktyk z użyciem dzwonka i damaru.

3. Instrumenty perkusyjne z Azji:

Ponadto:

Prowadzenie: Maciej Góralski i Marek Styczyński.

Maciej Góralski - absolwent Wydziału Polonistyki UW i Podyplomowego Studium Muzeologii i Działalności Kulturalnej. Od 1985 r. pracownik Muzeum Azji i Pacyfiku, obecnie na stanowisku adiunkta. Animator zespołów Nowej Fali i współtwórca grupy "Kryzys", autor tekstów i perkusista. Działał w Mail Art i Galerii Remont. Popularyzator kultury buddyzmu tybetańskiego, a także chińskiego i japońskiego. Wygłosił ponad 150 prelekcji, wykładów i pokazów filmowych (video), głównie w obu galeriach muzeum. W 1994 r. uczestniczył w 3-miesięcznej ekspedycji badawczej do Chin i Mongolii. Kolekcjoner i koneser sztuki buddyjskiej z Mongolii, Tybetu i Nepalu. Tłumacz literatury buddyjskiej, a także badacz i praktyk I Cing. Studiuje u Clauda Diolosa medycynę chińską i tybetańską.

Marek Styczyński - absolwent Wydziału Leśnego AR w Krakowie specjalizujący się w ekologii rejonów górskich. Współzałożyciel i muzyk legendarnej grupy Teatr Dźwięku ATMAN działającej od 20 lat na europejskiej scenie kontrkulturowej (blisko 500 koncertów, wydawnictwa muzyczne w Polsce, Norwegii, Niemczech, Włoszech i USA, realizacje TV i radiowe, książka o grupie, liczne wywiady i recenzje prasowe). Wielokrotnie odwiedzał Indie, Nepal, Bałkany i Azję Środkową. Posiada zbiór unikalnych instrumentów muzycznych z Azji i Europy. Autor pierwszej w Polsce kasety z terenowymi nagraniami zrealizowanymi w buddyjskich świątyniach Nepalu i pośród górskiej przyrody Himalajów (NEPAL, FLY Music 010, 1995). Pomysłodawca i współwłaściciel firmy promującej kulturę ekologiczną. Czynny uczestnik społecznego ruchu ekologicznego.

WIECZÓR DRUGI, 7.6.97

Koncert "Rytm fantazji - fantazja rytmu"

W programie:

Czas trwania koncertu: ok. 2 godz.

Myślą przewodnią koncertu jest próba pokazania awangardowych rozwiązań muzycznych, wykorzystujących możliwości różnych instrumentów perkusyjnych. Koncert nosi cechy teatru dźwięku i sięga do eksperymentalnego wykorzystywania różnych przedmiotów do tworzenia muzyki perkusyjnej.

Gospodarzem wieczoru jest klasa perkusji Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Ponadto w programie drugiego dnia Festiwalu warsztaty:

WIECZÓR TRZECI, 8.6.97

Puls GAI

Koncert grupy Teatr Dźwięku ATMAN i specjalnych gości zespołu:

"DUCHY PRZODKÓW MIESZKAJĄ W DRZEWACH"

Specjalnie przygotowany koncert-spektakl z wykorzystaniem kilkudziesięciu unikalnych, etnicznych instrumentów muzycznych, w tym zbudowanych tylko na tę okazję instrumentów perkusyjnych ze szczególnym naciskiem na archaiczne konstrukcje używane na ziemiach polskich (bębny ceramiczne, łuki muzyczne, ksylofony, litofony…). Koncert obrazuje niezwykłe bogactwo instrumentów etnicznych od ich najdawniejszych form po nowoczesne zastosowania w muzyce artystycznej.

Teatr Dźwięku ATMAN: Piotr Kolecki & Marek Leszczyński & Marek Styczyński oraz specjalni goście zespołu: Anna Nacher, Robert Brylewski, Sławomir Gołaszewski, Tomasz Guliński, Tomasz Radziuk.

Koncert oparty jest o warsztatowe doświadczenia TD ATMAN, wyniesione z realizacji autorskiego projektu pt. "Gadająca Łąka" (1993-1997) udokumentowanego dwoma kasetami w serii FLY Music. Projekt "Gadająca Łąka" połączył techniki nurtu deep ecology, użyte jako narzędzia pomocne do odcyfrowywania najdawniejszych korzeni kultury z potrzebą określenia autentycznej tożsamości kulturowej Polaków i jest realizowany od 1993 r. w formie warsztatów dla grup 10-40 osobowych na terenach nadpilickich i w górach. Pomysłodawcą i realizatorem warsztatów jest TD ATMAN.

W warstwie muzycznej projekt - a także prezentowany specjalny koncert - ma zwrócić uwagę na odkrywany od nowa świat naturalnych dźwięków w twórczych kontynuacjach stylu folk - ethno, psychedelic folk, primal music i ambient.

Teatr Dźwięku ATMAN - założony w 1975 r. w Krakowie, działa zawodowo od 1982 r. na scenie off. Dotąd zrealizował 6 kaset w serii FLY Music, CD i EP w OBUH Records i Drunken Fish (USA), vinylowy LP w Lollipop Shop (Niemcy), obecny na wydawnictwach w Norwegii (MC) i Włoszech (CD). Zagrał dotąd blisko 500 koncertów i zrealizował muzykę dla teatru (spektakl Teatru Snów i Teatru Gestu (Paryż), events z Teatrem Ognia i Papieru oraz Teatrem TAQ), a także kilkunastu filmów, w tym etnograficznych relacji z podróży Elżbiety i Andrzeja Lisowskich oraz programów TV i radiowych. Muzycy grupy założyli firmę PRACOWNIA zajmującą się promowaniem kultury ekologicznej i stworzyli 2 serie wydawnicze: FLY Music, w której ukazują się unikalne nagrania artystów związanych ze sceną off, odwołujące się do Ziemi (dotąd wydano w serii FLY Music 13 tytułów) i World Flag Edition, w której wydano dotąd książki: Wschód Księżyca, Tradycja (o grupie ATMAN i projektach realizowanych przez PRACOWNIĘ) oraz Didjeridu (tłumaczenie książki Petera Kaye z Australii o tradycji i technikach gry na trąbie aborygenów).

ATMAN dysponuje najbogatszym instrumentarium etnicznym w Polsce.

Specjalni goście grupy ATMAN:

Anna Nacher - absolwentka polonistyki UJ, śpiewa autorskie teksty do własnej muzyki, sięgając swobodnie do muzyki etnicznej, a także awangardy rockowej. Ma za sobą debiutancką kasetę "Tradycja" w serii FLY Music oraz udział w nagraniu materiału "Tradition" grupy ATMAN.

Robert Brylewski - legendarny muzyk grup: Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael, Armia i Falarek Band, a także wydawca i producent (Złota Skała).

Sławomir Gołaszewski - etnozof, muzyk, dziennikarz muzyczny (PR "3", RH), badacz tradycji duchowych, autor setek tekstów i recenzji, a także książek, osoba inspirująca i ojciec projektu ASUNTA, obecny w nagraniach grup: Armia, Atman, Ewa Braun i innych…

Tomasz Guliński - malarz, muzyk, rezydent gospodarstwa ekologicznego "Tęczowa Dolina", uczestniczył w sesji nagraniowej "Tradition" grupy ATMAN, prowadzi warsztaty "Gadająca Łąka".

Tomasz Radziuk - muzyk, uczestnik kilku sesji nagraniowych i wielu koncertów grupy ATMAN, gra także jazz nowoczesny z innymi formacjami.

Współorganizatorzy:

Więcej informacji uzyskać można w:

MDK "Ruina"
os.Wolności 1
skr. 51
97-400 Bełchatów
0-44/32-66-85 (Jacek Gralczyk)

Zapraszamy!

III Festiwal Architektury Krajobrazu

odbędzie się

28-31.8.97

1000-1800

na terenie SGGW w Ursynowie.

Informacje pod adresem:

Katedra Projektowania Architektury Krajobrazu
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

ZIELONA AKADEMIA W STARBIENINIE ZAPRASZACzy chcesz przyczynić się do podniesienia świadomości ekologicznej w Polsce? Czy chcesz pożytecznie spędzić czas urlopu, wzbogacając swoją wiedzę o środowisku? Czy chcesz zrobić coś dobrego dla społeczności swego regionu, miasta, osiedla, w którym żyjesz? Przyjedź do Starbienina 14-27.7.97!

ZAPRASZAMY CIĘ NA WARSZTATY ZIELONEJ AKADEMII!

ZIELONA AKADEMIA TO…

…Studium Podyplomowe Wiedzy o Środowisku dla Nauczycieli, istniejące w Gdańsku od 1993 r. Placówka ta pomaga zdobywać wiedzę o otaczającym nas świecie tym wszystkim, którzy pragną upowszechnić styl życia przyjazny środowisku. Wiedza wolna od wpływów reklamy i nacisków lobby przemysłowego jest obecnie potrzebna całemu społeczeństwu, a szczególnie wychowawcom młodego pokolenia. Dlatego obowiązek organizowania studium bierze na siebie Polski Klub Ekologiczny. Uniwersytet nadzoruje treści merytoryczne programu, ocenia egzaminy końcowe i nagradza wysiłek nauczycieli świadectwami ukończenia studium podyplomowego. Wykłady prowadzone przez naukowców - specjalistów z różnych dziedzin, składają się na urozmaicony program, ukazujący złożoną problematykę relacji człowiek - środowisko z różnych punktów widzenia. Treści programu są stale wzbogacane o najnowsze wiadomości ze świata oraz własne badania i przemyślenia wykładowców. Na sobotnie, cotygodniowe zajęcia przyjeżdżają słuchacze z Trójmiasta i okolic, a także ze Słupska i Elbląga. W naszych sesjach uczestniczą nie tylko nauczyciele, są też pracownicy zakładów przemysłowych, urzędów gminnych, którzy zgodnie z założeniami Agendy 21 pragną wdrażać na swoim terenie zasady ekorozwoju.

ZAPRASZAMY CIĘ NA LETNIE WARSZTATY, GDYż…

…duże zainteresowanie, którym cieszy się Zielona Akademia w środowisku nauczycielskim naszego regionu; listy, jakie otrzymujemy z prośbami o materiały, sugerują potrzebę istnienia takich placówek w innych ośrodkach dysponujących kadrą naukową, a więc posiadających wyższe uczelnie. Postanowiliśmy przyjść z pomocą wszystkim, którzy podjęliby się organizacji tej formy kształcenia w innych zakątkach Polski. Po to właśnie organizujemy 2-tygodniowe warsztaty, których celem będzie zapoznanie słuchaczy z treściami programowymi Zielonej Akademii, sposobami organizowania i zarządzania studium, metodami zjednywania sponsorów i zdobywania funduszy.

Czego oczekujemy od uczestników warsztatów?

Zapraszamy osoby, które po ukończeniu kursu zorganizowałyby podobne Studia Podyplomowe w swoich ośrodkach. Osoby te powinna cechować przedsiębiorczość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Powinny widzieć perspektywę dalszego rozwoju świata zgodną z zasadami ekorozwoju. Wymagane jest wyższe wykształcenie. Mile widziani nauczyciele, pracownicy kuratoriów, urzędów gminnych lub wojewódzkich, pracownicy wyższych uczelni.

STARBIENINO, STARBIENINO…

…to cicha, kaszubska wioska nad jeziorem Choczewskim. Mamy tam ośrodek - Centrum Edukacji Ekologicznej. Warsztaty odbędą się 14-27.7. Ze względu na wakacyjną porę i piękno okolicy, będzie to połączenie nauki z wypoczynkiem. Wykłady, zajęcia warsztatowe będą organizowane w godzinach dopołudniowych. Popołudnia - zwiedzanie okolicy: wycieczki nad jezioro, do lasu, nad morze. Wieczorem - pełny relaks: gawędy przy ognisku, piosenki…

Jaki jest koszt takiego wypoczynku?

Całkowity koszt szkolenia pokrywa Polski Klub Ekologiczny. Uczestnik uczestniczy w kosztach noclegów i wyżywienia - 450 zł za 2 tygodnie pobytu w ośrodku. Dla członków Klubu - 350 zł.

Zgłoszenia (list lub faks) prosimy nadsyłać pod adresem:

Polski Klub Ekologiczn
Okręg Wschodnio-Pomorski
Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
/ 0-58/47-24-58, 42-56-66

O przyjęciu zgłoszenia powiadomimy pisemnie, dołączając szczegółowe informacje.

Jeśli masz ochotę przyjechać - wypełnij załączoną ankietę i wyślij! Ilość miejsc jest ograniczona!

ANKIETA

przyszłego koordynatora Zielonej Akademii!

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………

Adres, telefon ……………………………………………………………………...

Wykształcenie (uczelnia, w której uzyskałeś dyplom, rok ukończenia) ………………………..……………………………………………….....................

Wykonywany zawód ………………………………………………………………

Miejsce pracy ……………………………………………………………………...

Problemem ochrony środowiska interesujesz się (odpowiedź podkreśl):

a) od wielu lat,

b) w ostatnich latach,

c) jak dotąd nie poświęcałeś temu wiele uwagi.

Czy masz na swoim koncie działania organizatorskie uwieńczone sukcesem?

a) tak,

b) nie

Jeśli chcesz się czymś pochwalić, napisz. Ankietę wyślij pod podanym wyżej adresem.

II FESTIWAL "MUZYKA W KRAJOBRAZIE
- INOWŁÓDZ '97"

Jedyny w Polsce festiwal nurtu "ethno"i "psychedelic folk" we wspaniałym krajobrazie regionu nadpilickiego - unikalne instrumenty, artystyczna alternatywa, warsztaty ekologiczne, ekskluzywne wydawnictwa i niezwykli wykonawcy!

Inowłódz k. Tomaszowa Mazowieckiego, 17-20.7., 8-9 i 11-23.8.97.

RAMOWY PROGRAM:

I. Część główna Festiwalu - 17-20.7. (czwartek-niedziela):

Koncertom towarzyszyć będzie stała ekspozycja (kiermasz muzycznych wydawnictw sceny off - m.in. OBUH Records, FLY Music i inne - oraz autentycznych wyrobów rękodzieła ludowego z terenu gmin nadpilickich w dawnej synagodze w Inowłodzu. Koncerty rozpoczynać się będą każdego dnia festiwalowego o zachodzie słońca (ok. 1930), a w godzinach przedpołudniowych prowadzone będą (piątek, sobota, niedziela) warsztaty ekologiczne (prowadzone przez Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot"), połączone z wycieczkami pieszymi po okolicy Inowłodza (dla wszystkich zainteresowanych, bezpłatnie).

Festiwalowi będzie towarzyszyć zlot rowerowy zorganizowany przy współpracy z ekologicznym ośrodkiem studenckim "Źródła" z Łodzi. Koncerty festiwalowe będą rejestrowane i ich fragmenty zostaną wydane w formie kasety audio z bogatym opisem i dokumentacją fotograficzną w serii FLY Music.

II. Sierpniowe wieczory festiwalowe i "Teatr w krajobrazie":

INFORMACJA O FESTIWALU

II edycja Festiwalu "MUZYKA W KRAJOBRAZIE - Inowłódz '97" daje szansę na rozwinięcie zapoczątkowanej w 1996 r. idei stworzenia niebanalnej imprezy, osadzonej mocno w miejscowej przyrodzie i tradycji, nawiązującej jednocześnie swobodny dialog z najciekawszymi poszukiwaniami jeszcze dziś nie nazwanego nurtu sztuki, który jest przejawem organicznej potrzeby kultywowania i chronienia naszych więzów z Ziemią. Dlatego też lokalność i zakorzenienie w "swojskim" krajobrazie nie jest przeszkodą, a stanowi konieczny warunek i atut w uczynieniu Festiwalu miejscem spotkań ludzi z wielu stron świata. Ulice wielkich miast i sale koncertowe są dziś bowiem podobne na całym świecie i jedyne, co broni naszej tożsamości i nie poddaje się unifikacji, to dzika przyroda i krajobraz rozpoznawany jako "własny".

Tak niezwykła formuła Festiwalu jest możliwa do zrealizowania dzięki licznym kontaktom artystycznym i zaangażowaniu muzyków grupy ATMAN, którzy od 20 lat wypracowują bardzo osobisty i w pełni oryginalny styl "muzyki Ziemi". Festiwal mógł zaistnieć także dzięki zrozumieniu, jakie wykazał Urząd Gminy Inowłódz dla szans promocji regionu stwarzanych poprzez organizację tego rodzaju cyklicznej imprezy. Nieliczni - siłą rzeczy - sponsorzy, którzy zaufali organizatorom podczas przygotowań do I edycji Festiwalu, a także cenny i w pełni profesionalny patronat Radia Łódź pozwoliły na pełne zrealizowanie założonego planu. Pomimo szczupłych środków Festiwal w 1996 r. został podsumowany obszernym materiałem (broszura Tradycja, World Flag Edition, 1996). Pierwsze skromne sukcesy zaowocowały długą listą zainteresowanych Festiwalem - a jednocześnie bardzo atrakcyjnych - wykonawców z Polski, ale także z Włoch, Niemiec i Szwajcarii. Mimo wielu różnych istotnych potrzeb Urząd Gminy Inowłódz po raz drugi przeznaczył znaczne środki na realizację Festiwalu.

II Festiwal odbędzie się, ale jego ostateczny kształt zależeć będzie od dodatkowych środków, które umożliwią zaproszenie kilku grup zagranicznych, a także niezbędną reklamę. Nowym elementem II edycji są warsztaty ekologiczne i współpraca z ośrodkami edukacji ekologicznej dla spopularyzowania aktywnych i wzbogacających form wypoczynku. Jest więc Festiwal także próbą zrobienia czegoś konkretnego pośród - ciągle teorytycznych - dyskusji na temat patologicznych postaw młodzieży. Festiwal ma też wymiar bardzo praktyczny - doskonale promuje rejon gmin nadpilickich i stanowi świetną okazję reklamy firm wspomagających konkretne koncerty, gdyż festiwalową publiczność stanowią ludzie z całej Polski wypoczywający latem w tym regionie. Dzięki pomocy władz wojewódzkich stało się możliwe podsumowanie II Festiwalu w formie kasety audio i książki, co daje dodatkowe i trwałe możliwości reklamy i promocji. Artystyczna niepowtarzalność Festiwalu jest też gwarancją powodzenia dobrej inwestycji, jaką jest włączenie się w jego organizację.

Zapraszamy zatem do współpracy!

Biuro organizacyjne II Festiwalu "MUZYKA W KRAJOBRAZIE":

"Pracownia"
Piastowska 5
33-300 Nowy Sącz
0-18/41-10-47
0-18/41-24-58, 41-27-65
marek@pnrwi-ns.most.org.pl

INFORMACJA O WYKONAWCACH

Anna Nacher - zob. I Festiwal perkusyjny "Bum-Bum!" - Bełchatów '97 [w:] bieżącym numerze ZB.

ASUNTA - muzyczny projekt Sławomira Gołaszewskiego [zob. I Festiwal perkusyjny "Bum-Bum!" - Bełchatów '97 [w:] bieżącym numerze ZB] - muzyka kontemplacyjna na instrumenty akustyczne (klarnet, harmonium i inne), niezwykłe, przestrzenne klimaty i wytchnienie dla zmęczonych zgiełkiem mediów (kaseta Landscapes of Asunta FLY 011).

ATMAN - zob. I Festiwal perkusyjny "Bum-Bum!" - Bełchatów '97 [w:] bieżącym numerze ZB.

Cosmic Kangaroos - grupa muzyczna z Duisburga (Niemcy) grająca muzykę określaną mianem "psychedelic folk", kultywująca klimaty interesujących dokonań wczesnych lat 60. Zespół ma na swym koncie starannie wydane płyty winylowe. Prowadzi także inne projekty, m. in. współuczestniczy w wydawaniu pisma środowiska alternatywy artystycznej "MY WAY".

DULCIMER SOLO Project - specjalny projekt grupy Atman skupiający się na solowo potraktowanych cymbałach polskich (dulcimer) i obejmujący program ukazujący różne konteksty kulturowe tego niezwyklego instrumentu (od Chin przez Persję do mickiewiczowskiego koncertu Jankiela). Marek Leszczyński zaprezentuje muzykę graną na zabytkowych, 170-letnich cymbałach polskich i kilku innych instrumentach pokrewnych (cymbały z Białorusi, tankele z Finlandii, cytry, monochord z Wietnamu). Będzie to pierwsza publiczna prezentacja Projektu obejmującego planowane wydawnictwo muzyczne i książkę.

Grupa Dominika Gawary - awangardowa formacja z Włoch, muzyka na wiele instrumentów akustycznych i elektrycznych z kręgu "psychedelic folk", z silnymi akcentami arabskimi i afrykańskimi. Grupie towarzyszy na koncertach afrykańska tancerka i śpiewaczka (różne formacje Dominika Gawary są udokumentowane kasetami demo).

Naturtonmusik - niezwykłe duo ze Szwajcarii grające własne kompozycje na rzadkich instrumentach etnicznych (didjeridu z Australii i fujara pasterska ze Słowacji) w miejscach o naturalnej akustyce. Naturtonmusic zajmuje ważne miejsce na europejskiej scenie artystycznej muzyki akustycznej. (Naturtonmusic wydał dotąd 2 kasety audio, CD. Willi Grimm uczestniczył w nagraniach na CD podsumowującym poświęcony didjeridu "Festiwal Dreamtime", jaki odbył się w 1996 r. w Szwajcarii).

OBUH Sound - OBUH Records jest działającą od wielu lat, znaną w Polsce i na świecie niezależną oficyną wydawniczą specjalizująca się w muzyce eksperymentalnej i awangardowym nurcie insprowanym folklorem. OBUH wydał dotąd kilkadziesiąt kaset i płyt, zawsze starannie opracowanych i w wielu przypadkach unikalnie oprawionych plastycznie. Wydawnictwo to nie ma w Polsce konkurencji, a jego zasługi w promowaniu artystycznej muzyki są trudne do przecenienia, zwłaszcza, że jest to jedna z niewielu rodzimych firm, która pomyślnie promuje ambitne dokonania polskiej sceny w Europie Zachodniej i USA.

W barwach OBUH Records wystąpi formacja MORE EXPERIENCED grająca eksperymentalną muzykę z kręgu psychedelic rock (Moore Experienced ma na swym koncie winylową płytę EP i przygotowuje nowe wydawnictwo dla OBUH Records).

Teatr Terminus A Quo - ciągle zaskakujący inwencją weteran teatrów alternatywnych pokaże spektakle wpisane w naturalny krajobraz. TAQ operuje swobodnie emocjami i stawia na żywy, bezpośredni kontakt pomiędzy widzem i aktorem, proponując powrót do święta prawdziwego obcowania z tajemniczym obszarem intuicji. W realizacjach TAQ wielką rolę odgrywa naturalny dźwięk i muzyka (TAQ brał udział w większości przeglądów i festiwali teatrów alternatywnych, realizuje od kilkunastu lat własny program warsztatowy, bierze udział w happeningach i zdarzeniach ulicznych, posiada bogatą dokumentację swojej działalności).

Biuro Organizacyjne zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w doborze wykonawców.

SŁOWNICZEK

Ambient - elektroniczna muzyka "przestrzeni" wykorzystująca często inspiracje światem dzikiej przyrody i rdzennych kultur świata, stosująca komputerowe techniki przetwarzania dźwięku i silnie związana z przekazem TV.

Ethno (etno) - nurt muzyczny wykorzystujący brzmienia muzyki ludowej i obrzędowej jako tworzywo dla nowych kompozycji muzycznych.

Folk - muzyka ludowa określonej nacji np. folklor aborygenów czy folklor górali zakopiańskich, oparta na konkretnej tradycji muzycznej i posiadająca swoiste cechy i instrumentarium, nazwa często mylnie lub nieprecyzyjnie stosowana.

Primal music - nurt sięgający do pierwotnych i uniwersalnych korzeni ludzkiej kultury muzycznej obecny w awangardowych poszukiwaniach jazzu, awangardy i muzyki współczesnej.

Psychedelic (psychodeliczny) - o stanie, samopoczuciu odznaczającym się głębokim spokojem, wzmożoną wrażliwością na przyjemne bodźce (Słownik wyrazów obcych PWN), tu: muzyka kontemplacyjna, pełna spokoju i siły, bazująca na swobodnej wyobraźni twórców często odnoszących się w jej tworzeniu do tradycyjnych rytuałów kultur całego świata.

Zdruenie ochranrov zaprasza na…

II MIĘDZYNARODOWY OBÓZ EKOLOGICZNY
- KAMENNY MLYN '97

Słowacja, Krivany

20-31.7.97

Celem obozu jest rekonstrukcja młyna wodnego - zabytku kultury technicznej z XVII wieku. W programie także poznawanie historii Słowacji (Spissky Hrad, zamek w Starej Lubowli, skansen architektury ludowej, drewniane budownictwo ludowe oraz centrum tradycyjnych rzemiosł ludowych w miejscowości Tulcik, a także udział w IV Festiwalu Folklorystycznym Gornej Torysy w miejscowości Krivany). W planach wiele innych niespodzianek.

Koszt udziału w obozie: 200 koron słowackich. Opłatę (czek) należy przesłać w terminie do 30.6.97 na konto: Kamenny Mlyn, Slovenska Sporitelna, numer rachunku: 49353-579/0900.

Zgłoszenie pisemne należy przesłać do 1.6.1997! pod adresem organizatorów:

Zdruenie ochránarov
Kamenny mlyn 291
082 71 Krivany
Slovensko

Na spotkanie z Wami cieszą się…

Janko i Milan
informację przygotował Mirosław Klimkiewicz

OM - MAŁE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA
Orzeszkowej 14/12a
15-083 Białystok
0-22/13-74-80
konto: X o/PKO-BP w Warszawie, nr 10201101-713418-270-111

zaprasza na następujące obozy w Tatrach:
21-26.6. Angielski humanistycznie (metodą Integrated Learning Teaching - z wykorzystaniem integracji umysłu metodą programowania neurolingwistycznego NLP), prowadzący: Tsanyo Christov;

15 miejsc, koszt: 500 (530) zł.

21.6.-2.7. Wegetariański obóz dla młodzieży (powyżej 18 lat - dieta Pięciu Przemian), prowadząca: Lucyna Wieczorek;

15 miejsc, koszt: 550 (600) zł.

21.6.-2.7. Joga dla początkujących (wg metody szkoły Iyengara), prowadząca: Violetta Antosz;

15 miejsc, koszt: 580 (630) zł.

4-14.7. Wegetariański obóz dla rodzin (zapewnione 4 godziny opieki dla dzieci)
25 miejsc, koszt: 460 (500, 580) zł.
4-14.7. Aktywne wczasy dla zdrowia dla miłośników Pięciu Smaków i zdrowego stylu życia (medytacja, relaks, ćwiczenia), prowadząca: Lucyna Wieczorek;

15 miejsc, koszt: 470 (510) zł.

16-26.7. Tai Ki Kung (styl San Feng), prowadząca: Lada Malinakova (uczennica mistrza Ming Wonga);

30 miejsc, koszt: 520 (550) zł.

28.7.-3.8. Tydzień leniwy troszkę mniej niż zwykle (2 1,5 godz. ćwiczeń przeplatanych masażem i relaksem), prowadząca: Lucyna Wieczorek;

15 miejsc, koszt: 320 (350) zł.

4-10.8. Trening rozwoju osobistego metodą NLP, prowadzący: Andrzej Szulc;

15 miejsc, koszt: 510 (550) zł.

17-23.8. Wegetariańskie wczasy z techniką Alexandra i "Tańcami w Kręgu" dla kobiet, prowadząca: Hanna Sypiańska;

15 miejsc, koszt: 460 (510) zł.

24-31.8. Wegetariański odpoczynek dla zwykłych ludzi (masaż, relaks), prowadząca: Lucyna Wieczorek;

15 miejsc, koszt: 360 (410) zł.

1-7.9. Oswajanie cienia - warsztat psychologiczny dla osób, które chcą zrobić pierwszy krok w kierunku poznawania siebie, prowadząca: Lucyna Wieczorek;

15 miejsc, koszt: 360 (410) zł.

8-14.9. Tydzień leniwy troszkę mniej niż zwykle (jw.)

15 miejsc, koszt jw.

Zakwaterowanie w domu góralskim (standard średni) we wsi Małe Ciche pod Tatrami, w pokojach 3-, 4-osobowych. Wyżywienie wegetariańskie oparte o produkty naturalne. OM - Małe Centrum Promocji Zdrowia nie zapewnia ubezpieczenia i dojazdu na miejsce obozu, natomiast organizuje młodzieży opiekę dorosłych osób w czasie zajęć programowych. Cena w nawiasie dotyczy osób, które nie wpłacą w przewidzianym terminie zaliczki (ok. 200-150 zł w zależności od obozu).

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY,
NEUTRALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO.
ALTERNATYWNE FORUM TOWARZYSZĄCE OBRADOM
ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ,
WARSZAWA, 4-8.7.97

Europa się zmienia. Planowane jest poszerzenie NATO na Wschód. Konferencja Międzyrządowa Unii Europejskiej może doprowadzić do powstania federacji państw, których bezpieczeństwo jest oparte na broni nuklearnej. Mimo wysiłku wielu organizacji ekologicznych rozwój zrównoważony w Europie napotyka na coraz większe przeszkody. Chcemy spotkać się i wspólnie zastanowić nad przyszłością Europy i jej bezpieczeństwem.

W Sejmie 5-9.7.97 będą obradować parlamentarzyści z całej Europy w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy. Proponujemy więc niezależną dyskusję dla przedstawicieli NGO's-ów w ramach Alternatywnego Forum poświęconego tym problemom. W pracach Forum zapowiedzieli już swój udział: Maj Britt Theorin (Szwecja) - poseł w Parlamencie Europejskim, prezydent International Peace Bureau; Jens-Peter Bonde (Dania) - koordynator TEAM (Europejskie Przymierze Anty-Maastricht), poseł w Parlamencie Europejskim; Rae Street (W. Brytania) - rezydent Campaign for Nuclear Disarmament; Per Gahrton (Szwecja) - poseł z ramienia Partii Zielonych, autor wielu książek na temat polityki ekologicznej; Agneta Norberg (Szwecja) - Women for Peace, dziennikarka; Willy Karlslund (Szwecja) - przewodniczący Peace Committee, autor koncepcji Europejskiej Strefy Wolnej od Broni Nuklearnej; Drude Dahlerup (Dania) - June Movement; Thomas Roithner (Austria) - Neutrality Movement.

W programie m.in. międzynarodowa demonstracja na rzecz strefy wolnej od broni nuklearnej, wykłady, warsztaty, akcje teatralne. Specjalnymi autobusami przyjedzie z całej Europy wielu aktywnych działaczy na rzecz bezpiecznej, ekologicznie zrównoważonej i wolnej od broni nuklearnej Europy. Szczegółowy program będzie dostępny później. Zapraszamy osoby zainteresowane z Polski. Pilnie potrzebna jest osoba do koordynacji Forum (praca płatna).

Kontakt:

Ulla Klotzer
Alternative to EU, Helsinki
Finlandia
0-0358-9-6823422
0-0358-9-6823544

Jarema Dubiel
c/o BORE
0-22/6183781 0-22/6182894

Bolesław Rok
brok@waw.pdi.net

INDIAŃSKIE LATO W BIESZCZADACH

Międzynarodowy obóz dla dzieci, młodzieży, dorosłych

organizowany przez

Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekologiczną

i Pracownię Kultury Ekologicznej

W programie:

Obóz odbywa się w indiańskich namiotach tipi, wojskowych i prywatnych w dziewiczym zakątku Bieszczad, w okolicy góry Otryt. Zajęcia nie są obowiązkowe - każdy z uczestników może konstruować swój plan dnia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Koszt pobytu wraz z wyżywieniem, opieką lekarską i pedagogiczną wynosi 290-320 zł.

Planowane są 4 turnusy:

Zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny:

Sekretariat WSHE
0-42/33-76-49, 32-28-06 w.44
800-1600 (pn.-pt.)

korespondencyjny:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Rewolucji 1905 r. 64
90-222 Łódź
("Indiańskie Lato")

lub osobiste przybycie na spotkanie do Pracowni Kultury Ekologicznej w każdy piątek  1500-1700, Rewolucji 1905 r. 64.


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97