"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 7 (97), Lipiec '97


POŁĄCZY NAS BUG

Pan, Pani, My wszyscy.

Zwracamy się do Pani, Pana z gorącą prośbą o pomoc w zorganizowaniu "Ekspedycji Bug" i przyłączenie się do międzynarodowej kampanii "Połączy nas Bug", szczególnie w okolicach Kryłowa, gdzie zamierzamy zorganizować szereg spotkań, warsztatów i imprez. Ekspedycja Bug za cel główny stawia sobie aktywizację społeczności lokalnych po obu stronach rzeki, tak aby wyzwania, z jakimi przyjdzie borykać się mieszkańcom tych terenów, mogły być rozwiązywane bez szkody dla środowiska naturalnego. Efektem naszych prac ma być powołanie świadomych swoich celów organizacji społecznych dbających o tereny nadbużańskie, albowiem zdajemy sobie sprawę, że ekologia i jakiekolwiek działanie bez uczestnictwa i czynnego udziału ludzi jest nonsensem. Pomysł na ochronę przed dewastacją rzeki Bug i terenów nadbużańskich jest próbą przeniesienia w warunki polskie 3-letniego projektu, prowadzonego w Ameryce, w stanie Oregon przez Panią Krystynę Wolniakowski, wieloletniego dyrektora Environmental Partnership for Central Europe.

Wydaje nam się, że Lokalne Komitety Współpracy pomiędzy władzą samorządową i administracyjną a mieszkańcami, szkołami i innymi istniejącymi organizacjami, są w stanie decydować, co się będzie działo w ich okolicy. Nasze pierwsze przymiarki w tym kierunku w trakcie "Ekspedycji Bug", mają nabrać rzeczywistego wymiaru. 6.7.97 "Ekspedycja Bug" wpływa w granice Polski. To, co się będzie działo w trakcie następnych tygodni w dużej mierze zależy od mieszkańców terenów nadbużańskich i ludzi związanych z tymi terenami i tą specyfiką. Jeśli odzew mieszkańców będzie mierny, kolejna zmarnotrawiona energia wielu ludzi na dość długi okres zahamuje współpracę w dziedzinie ekologii na pograniczu. Dlatego prosimy o włączenie się i włączenie innych ludzi w prace nad utworzeniem i istnieniem Lokalnego Komitetu Współpracy w Kryłowie oraz w innych miastach nad Bugiem.

Wszak Bug wart jest świeczki!!!

W imieniu organizatorów

kapitan "Ekspedycji Bug" Przemysław Kuśmierczyk
Ekologiczny Klub UNESCO
Pracownia na rzecz BioróżnorodnościPRZYMUSOWA ZMIANA ADRESU

W związku z przedstawieniem krytycznych uwag nt. MASTER PLANU dla województwa lubelskiego (patrz ZB nr 6(96)/97, s. 71) riposta ze strony Komitetu Sterującego była błyskawiczna: - wypowiedziano nam w trybie przyspieszonym wynajem biura; - zmuszono wolontariuszkę z Amerykańskiego Korpusu Pokoju pracującą w naszym Klubie do natychmiastowego opuszczenia Polski; - wyrządzono nam kilka innych przykrości. Aktualnie korzystamy z adresu zastępczego:

Ekologiczny Klub UNESCO
skr. 231, 20-950 Lublin 1

Janusz Kuśmierczyk weg@dtm.dtm.lublin.pl


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 7 (97), Lipiec '97