"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 7 (97), Lipiec '97


LIPIEC'97

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 7/97

W NUMERZE M.IN.:

Autostradom NIE! 62

Autostradowe rozdroże 64

Czorsztyn (cz.II) 72

Do Szanownych Rowerzystów! 61

Epidemia BSE... ciąg dalszy nastąpi? 53

"Gułag" na peryferiach Białej Podlaskiej 28

Hyde Park w Londynie - Błonia w Krakowie - Pole Mokotowskie w Warszawie 33

Infostrada 67

Jeszcze raz o wilkach 31

Kaskada jednak atakuje!!! 52

KOLUMNA '97 34

Lasek Wolski - rezerwatem przyrody! 54

LISTY OTWARTE 18

MANIPULACJE GENETYCZNE 4

Połączy nas Bug 56

Pomorskie wiadomości
- ciekawostki - komentarze 13

Spotkanie w Polanie, czyli Rytmy Natury 16

Sprostowanie 30, 85

Teraz "zwierzę nie jest rzeczą" 24

Wieloryby zagrożone 23

Wrocławscy urzędnicy
nie chcą cyrków z tresurą! 32

W Sejmie i w Senacie 14

Wsiąść do pociągu 99

W sprawie bezdomnych zwierząt 26

Znowu Kongres Federacji 1

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE
- SPRAWOZDANIA 75

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 82

RECENZJE 92

PREZENTACJE 96

DONOSY I DONIESIENIA 100

OGŁOSZENIA 57, 106, 116

ZAPOWIEDZI 110

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Badyl okładka

Styczyński Marek 35, 41, 45, 47

Swolkień Olaf 67, 68

AUTORZY NUMERU:

Abramczyk Stanisław 64

Białas Jacek 97

Bożek Jacek 52

Czech Andrzej 101

Delorme Andrzej 78

Duszyński Jerzy 26

Dziedzic Anna Maria 30

empEKOwiec 61

Frączak Wojciech 14

Gawlik Rafał 27

Gliński Piotr 82

Hyła Marcin 1, 34, 90

Kasprowicz Alina 26

Kinga 101

Klimkiewicz Mirosław 75, 105

Konarski Bernard 13

Kopliński Andrzej 85

Kowalewski Jerzy 54

Kozakiewicz Maciej 42, 46, 48

Kuśmierczyk Janusz 56

Kuśmierczyk Przemysław 56

Łata Artur 103

Łopata Jadwiga 35

Matuszewska Kasia 32, 105

Mikołajczyk Dorota 28

Monika 101

Nacher Anna 39

Owczarz Wojciech 24, 40

Popielak Ula 99

Pospieszny Robert 100

Richardson Richard 35

Rupowski Roman 53

Sadowińska Adriana 104

Skrzypiec Ryszard 92

Sobański Przemysław 23, 105

Sobczak Ola 101

Sobieraj Szymon 95

Styczyński Marek 37

Suder Hubert 100

Swolkień Olaf 67, 86

Szkudlarek Piotr 102

Szumin Jakub 98

Szwed Darek 4, 9, 10, 11, 84, 97

Turczynowicz Andrzej 16

Wierzbicki Z. T. 33

Worniakiewicz Michał 101

Wychowałek Krzysztof A . 62

Zawadzki Dominik 100

Zubek Stanisław 72, 90, 91

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY

ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GLIWICE

JELENIA GÓRA

KALISZ

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

ŁUKÓW

MOŃKI

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

RZESZÓW

SŁUPSK

SOPOT

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/222147, 222264 w.28, 33 48/12/222147, 222264 w.22, 26 andrzej@fwie.most.org.pl
http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ftp.sgh.waw.pl/pub/doc/ZB
http://ftp.uci.agh.edu.pl/pub/e-press/zb main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Jaromir Śniegowski (skład)

Marta Kowalewska (korekta), Agnieszka Czarnik (przepisywanie)

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 23.7.97; NASTĘPNY NUMER ZAMYKAMY 15.7.97

Wydano przy pomocy finansowej:


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 7 (97), Lipiec '97