"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97


Klub JONIZATOR

towarzystwo ekologiczne zajmujące się problemami środowiska

przez pryzmat skażeń nuklearnych

uprasza o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety

i przesłanie jej do prowadzącego statystykę
Adres: Jonizator
ul. Osmeckiego 41/18
35-506 Rzeszów

Prosimy o przysłanie wypełnionej ankiety nie później niż do końca października. Pańska opinia zostanie uwzględniona w tworzeniu statystyki na temat wiedzy o katastrofie czarnobylskiej. Dziękujemy, przepraszając za kłopot!

1. Czy dobrze pamięta Pani/Pan katastrofę w Czarnobylu w 1986 r.? (zaznaczyć odpowiedź)

TAK
NIE

2. Czy według Pani/Pana awaria tej elektrowni w znacznym stopniu zaważyła na losach ludzkości?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA

3. Czy według Pani/Pana skutki tej katastrofy odczuwamy do dzisiaj?

TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA

4. Czy wiadomość o awarii reaktora w 1986 r. wywołała u Pani/Pana przerażenie?

TAK
NIE
NIE PAMIĘTAM

5. Czy podejmował(a) Pani/Pan jakieś działania ochronne (np.: spożywanie płynu Lugola, przebywanie w domu, ograniczenie konsumpcji pewnych pokarmów)?

TAK
NIE
NIE PAMIĘTAM

6. Czy szokujące informacje tyczące się katastrofy w Czarnobylu wpłynęły negatywnie na Pańską psychikę?

TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ

7. Czy wydarzenia w Czarnobylu wpłynęły na zmianę Pańskiej opinii w odniesieniu do niebezpieczeństwa płynącego z zastosowania elektrowni jądrowych?
Przekonałem się,
że są niebezpieczne.
Zawsze uważałem,
że są niebezpieczne.
Zawsze uważałem,
że są bezpieczne
i teraz też tak sądzę.
Nie interesuję się
tą problematyką.

8. Czy będzie Pani/Pan sprzeciwiać się budowie elektrowni jądrowych w Polsce, niezależnie od rodzaju zastosowanych reaktorów?
TAK
NIE
JESZCZE NIE WIEM

9. Czy sądzi Pani/Pan, że w krajach byłego ZSRR mogą się zdarzyć inne wypadki w elektrowniach jądrowych, podobne do tego, który miał miejsce w Czarnobylu?

Tak, to możliwe.
To mało prawdopodobne.
To niemożliwe.

Prosimy o wpisanie jeszcze danych:


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97