"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97


WYDAWNICTWO
"ZIELONE BRYGADY"
ZAPRASZA WOLONTARIUSZY (SPOŁECZNIKÓW)…

…chętnych pomóc w pracach łatwych, lekkich i przyjemnych. W zamian oferujemy przyjemną atmosferę, herbatę ziołową lub smaczną wodę źródlaną oraz poczucie głębokiej satysfakcji wewnętrznej.

Prosimy o pomoc w postaci:

Dotyczy to głównie prac dorywczych, w miarę naszych potrzeb. Prosimy o rozpowszechnianie tej informacji.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym wolontariuszkom i wolontariuszom: Eli Cholewie, Ani Warchoł, Adzie Sadowińskiej, Danielowi Lipińskiemu, Grześkowi, Mirkowi i … polecamy się na przyszłość!

Wydawnictwo ZBPS

Zatrudnimy też fundraisera!

***

Adres organizatora konferencji "Kobiety, ekologia i nowe wzory konsumpcji" (zob. ZB nr 6(96)/97, s.8) - Społecznego Komitetu Organizacji Pozarzadowych:

Społeczny Komitet Organizacji
Pozarzadowych Pekin 95
(koordynator Kinga Lohmann)
Elektoralna 28/25
00-892 Warszawa
/ 0-22/620-33-79
kingacom@ornak.waw.pdi.net

***

Osoby zainteresowane tym, co się dzieje w polskim ruchu kobiet, mogą skorzystać z informacji publikowanych przez Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych w miesięcznym "Kalendarium Wydarzeń" - prenumerata za darmo, można także zamieszczać swoje ogłoszenia.

Adres:

Ośrodek Informacji
Środowisk Kobiecych
("Kalendarium Wydarzeń")
Fałata 2/48, 02-534 Warszawa
0-22/49-51-79

2 Ewa Charkiewicz
"Tools for Transition"
Atjehstraat 20
NL-2585 VK The Hague, Netherlands
/ 00-31-70-3520289
echsvb@euronet.nl POCZTÓWKARNIA

Kilkanaście wzorów pocztówek (zaangażowana treść) własnych i cudzych. Hurt, detal, wymiana. Oferujemy także kasety, ziny itp. Katalog = koperta + znaczek.

Rafał Spiak (Anioł)
Brzozowa 12d/48
Wiechlice, 67-300 Szprotawa

OFICYNA AUTONOMICZNA RED RAT

…oferuje nowe broszury o tematyce wolnościowo-anarchistycznej:
  • "Zeszyt Red Ratu" nr 1 - cena 2,10 zł,
  • Collin Ward Anarchia i państwo - 1,30 zł,
    • Cornelius Castoriadis Źródła kryzysu kapitalizmu, Isaac Puente Programowy esej komunizmu wolnościowego (2 w 1) - 0, 80 zł.

Do podanych cen dolicz koszty przesyłki (1,0-1,5 zł). Pełny katalog kwiecień - czerwiec '97 wysyłamy pocztą po otrzymaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem.

"Zeszyt Red Ratu" nr 1 jest zbiorem broszur wydanych przez Oficynę Autonomiczną Red Rat w latach 1990-96. Na 32 ss. formatu A5 możecie znaleźć takie teksty, jak: Anarchia E. Malatesty, Kilka słów o pokoju S. Jedynaka, Guma do żucia dla oczu P. Salwowskiego. Oprócz tego także kilka tekstów o historii i idei anarchizmu i myśli wolnościowej. Broszury te nie są już wydawane, "Zeszyt Red Ratu" nr 5 to jedyna możliwość ich nabycia. Cena 2,10 zł + 0,90 zł koszty przesyłki.
Nakładem Oficyny Autonomicznej Red Rat ukazał się 3. numer zielonogórskiego nieregularnika anarchistycznego "FARRSZ". W środku, obok idei, teorii i historii anarchizmu znajdziecie m.in. artykuł o uprawie marihuany metodami DIY, pochodzące z 1981 r. sposoby walki z ZOMO, opis życia i działalności włoskiego anarchisty W. Malatesty oraz na koniec przemówienie Charlesa Chaplina z filmu Dyktator. Wszystko okraszone komiksami różnych autorów. Cena 1 egz. 1,50 zł lub równowartość w znaczkach + znaczek za 0,90 zł na wysyłkę.

Oficyna Autonomiczna Red Rat
Artur Wyrwa
skr. 39, 65-182 Zielona Góra 5

PODRĘCZNIK AMNESTY INTERNATIONAL

Podręcznik ten jest podstawowym punktem odniesienia dla członków Amnesty International. Stara się on pokazać, w jaki sposób zwykli ludzie mogą zabrać głos i przesłać swoja myśl rządom na całym świecie żądanie, aby rządy te respektowały prawa człowieka wobec wszystkich ludzi.

Opisuję specyficzne zadania, jakie postawiła przed sobą AI. Wyjaśnia, w jaki sposób bezstronność i niezależność organizacji pomaga w zwiększeniu skuteczności jej działania. Wyciąga wnioski z doświadczenia działaczy na całym świecie i dzieli się praktycznymi pomysłami na przeprowadzanie kampanii w lokalnej społeczności.

Celem tego podręcznika jest wywołanie skutecznego nacisku - nacisku, aby uwolnić więźniów sumienia, zapewnić sprawiedliwe procesy więźniom politycznym. Położyć kres stosowaniu kary śmierci, torturom i innemu okrutnemu traktowaniu, a także zapobiec "zniknięciom" i pozasądowym egzekucjom.

Cena dla członków AI - 5 zł.

Jeżeli chcesz podjąć działalność na rzecz praw człowieka, założyć grupę AI lub po prostu otrzymać więcej informacji nt. Amnesty wyślij 10 zł + poczta (ok. 2 zł) pod adresem:

Warszawski Oddział Stowarzyszenia Amnesty Internationa
Koszykowa 8, 00-564 Warszawa
0-22/622-31-33

Jacek Białas
os. Słoneczne 26/59
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
0-47/263-39-17WYPRZEDAŻ
STARYCH ZINÓW I KSIĄŻEK!

Jeśli chciałbyś kupić zin, książkę - ślij 1 zł w znaczkach, a otrzymasz listę dostępnych w danym momencie rzeczy. Sprzedaję tylko swoje zbiory, więc nie zwlekaj, bo chętnych wielu. Nie zapomnij o podaniu swojego adresu.

Olgierd Bocheński
Górnośląska 1/32
00-443 Warszawa
0-22/621-92-48
POSZUKUJĘ …

… kontaktu z osobami będącymi przedstawicielami na Polskę ECOVAST-u - Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, lub osób, które zetknęły się z działalnością tej organizacji w kraju lub za granicą. Wdzięczny będę za informacje o podobnych inicjatywach na całym świecie.

Remigiusz Okraska
Mrzygłodzka 50
42-400 ZawiercieOFERUJĘ …

… bezpłatnie koperty z własnoręcznego odzysku, format A6:

Remik Okraska
Mrzygłodzka 50
42-400 Zawiercie


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97