"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97


SIERPIEŃ'97

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 8/97

W NUMERZE M.IN.:

ANKIETA (Czarnobyl) 58

Chłop potęgą nie jest i basta! 24

Czego się boi dyrektor Rożnowski? 31

CZORSZTYN:

Ekolodzy przeciw powodziom 1

ERRATA 48

Guru i jego kury 55

Kanały wylały! 9

KOLUMNA, WKLE, UW, WYBORY 60

LISTY OTWARTE 36

Nie wierzmy instytucjom! 29

Ogród botaniczny Włoki 27

PETYCJA (Indianie brazylijscy) 97

Podróży w krainę "E" ciąg dalszy 26

Powódź, drzewa, ekologia 2

Prośba drzewa do człowieka 28

Trawnik na wysypisku 31

Trochę wspomnień przed Kongresem FZ 53

Uwagi MTO 29

ZAGRANICA 33

Zalewy Nadarzyckie 27

Zapora czorsztyńska -
"odszczekać" protesty? 16

Z Wiejskiej 25

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE
- SPRAWOZDANIA 40

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 90

RECENZJE 98

DONOSY I DONIESIENIA 99

OGŁOSZENIA 32, 106

ZAPOWIEDZI 114

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Lhotse 114

Badyl okładka

AUTORZY NUMERU:

Chomiuk Michał 29

Czech Andrzej 39

Delorme Andrzej 84

Drzymała Beata 36

Dziedzic Anna Maria 102

Gliński Piotr 60, 62, 68

Hejenkowski Jarosław 100, 105

Hyła Marcin 55, 58, 86

J. T. 93

Jakubiec Jacek 40

Juchnowicz Stanisław 15, 81

Klapek 104

Kłosowski Wojciech 76

Konarski Bernard 27, 99

Kopliński Andrzej 31

Korbel A. Janusz 79, 94

Kozakiewicz Maciej 66

Lisiecki Tomek 24, 26

Łakomiec Ludmiła 71

Mareń 54

Markowski Adam 28

Michno Leszek 53

Nowak Danuta 104

Olaczek Romuald 95

Piszpunt 103

Połubińska Michalina 96, 101

Romeyko-Hurko Kaj 16

Rytel Krzysztof 51

Sadowińska Adriana 103

Sierpiński Jacek 90

Skalski Ernest 82

Skrzypiec Ryszard 37

Sobański Przemysław 33, 34, 35

Sobczyńska Malwina 74

Stokłosa Krzysztof 50

Stroes ErnstJan 1

Swolkień Olaf 82

szel 49, 101

Szkudlarek Piotr 25

Szwed Darek 87, 101

Tomczak Mariusz 103

Tyblewski Jacek 1, 2, 29

Walkowiak Michał 54

Walkowicz Tomasz 8

Waszkiewicz Mariusz 31

Wawręty Robert 8

Wierzbicki Z. T. 105

Zięba Artur 102

Żółkiewski Krzysztof 93, 96

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GLIWICE

JELENIA GÓRA

KALISZ

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

ŁUKÓW

MOŃKI

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

RZESZÓW

SŁUPSK

SOPOT

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/222147, 222264 w.28, 33 48/12/222147, 222264 w.22, 26 andrzej@fwie.most.org.pl
http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ftp.sgh.waw.pl/pub/doc/ZB
http://ftp.uci.agh.edu.pl/pub/e-press/zb main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Jaromir Śniegowski (skład)

Marta Kowalewska (korekta), Agnieszka Czarnik (przepisywanie)

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 8.8.97; NASTĘPNY NUMER ZAMYKAMY 15.8.97

Wydano przy pomocy finansowej:


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97