"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97


Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii
Poselska 11
03-931Warszawa
0-22/617-48-00
0-22/617-86-89

Szanowny Panie!

Zwracamy się do Pana głęboko zaniepokojeni sytuacją Indian z plemion Gaurani i Kaiowa z rezerwatu w stanie Mato Grosso. Członkowie tych plemion na mocy wyroku sądowego mają zostać eksmitowani z zamieszkiwanych przez siebie terenów. Na terenie ich rezerwatu znajdują się trzy cmentarze. Według indiańskich wierzeń i tradycji sięgających wiele lat nie mogą oni opuścić swoich zmarłych.

Dlatego też zwracamy się do Pana z żądaniem, aby Indianie z plemion Guarani i Kaiowa nie zostali eksmitowani ze swojej ziemi, żądamy wprowadzenia przepisów zabraniających wyrzucania każdego z plemion indiańskich należącej do nich ziemi oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży ziem należących do Indian, bez stawiania im jakichkolwiek warunków.

Jesteśmy w pełni przekonani, że nikt nie powinien dysponować czy sprzedawać ziemi należącej od wieków do Indian.

Uprzejmie prosimy o przekazanie naszego stanowiska Prezydentowi Brazylii.
Lp.
Imię i nazwisko
Adres
Podpis


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97