"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97


PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE WYDAWNICTWA ZB
"PODSTAWY OBYWATELSKIEGO NIEPOSŁUSZEŃSTWA"

Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo? Czym jest ukrywanie uchodźców? Czy jest możliwe nawiązanie dialogu podczas procesu sądowego? Czy jest możliwe kontynuowanie stawiania oporu podczas pobytu w więzieniu? Czy konsensus jest efektywną formą demokracji? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć Per Herngren w Podstawach obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ten podręcznik jest książką dla osób, które czują się współodpowiedzialne za losy świata i poszukują metod nakłonienia innych do współpracy. Per Herngren przez wiele lat korzystał z pomocy obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy stawiania oporu bez użycia przemocy. Piętnaście miesięcy spędził w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzeniu akcji rozbrojenia pocisku jądrowego. Prowadził on kursy obywatelskiego nieposłuszeństwa w Chile, Stanach Zjednoczonych, północnej Europie.

Per Herngren, Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 20, cena 5 zł.

(inf. wydawnicza) "RZECZ O PIENIĄDZU
DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI,
CZYLI MAŁE JEST NAJPIĘKNIEJSZE"

Książka Janusza Reichela jest rozprawą na poły naukową, na poły publicystyczną. Swoim tytułem świadomie nawiązuje do słynnej już książki E. F. Schumachera Małe jest piękne. Dotyka bowiem problematyki skali gospodarowania i skali instytucji społecznych ze względu na ich racjonalność i zgodność z autentycznymi potrzebami człowieka. Autor przedstawia tezę, że najodpowiedniejszą z powyższych względów jest mała skala, w szczególności szeroko rozumiana społeczność lokalna powinna być obszarem, wewnątrz którego zachodzi znaczna część procesów gospodarczych i społecznych. Przemawia za tym choćby porównanie społeczeństw, w których podstawową jednostką społeczną jest wciąż żywa społeczność lokalna ze społeczeństwami, w których więzy lokalne uległy daleko posuniętej degradacji. Mała skala wydaje się być najodpowiedniejsza tak ze względów ekonomicznych i ekologicznych, jak - być może przede wszystkim - ze względów społecznych i psychologicznych. Małe jest najpiękniejsze pokazuje także proces budzenia się na nowo społeczności lokalnych w krajach najbardziej rozwiniętych, czyli tam, gdzie cywilizacja i globalna gospodarka najbardziej zniszczyły lokalne powiązania. W powyższym świetle proces ten wydaje się być czymś naturalnym. Demokracja lokalna staje się coraz ważniejszym składnikiem życia społecznego. Własną integralność społeczności lokalne podkreślają często przez tworzenie odrębnych systemów ekonomicznych, które chronią je przed eksploatującą ingerencją z zewnątrz, ze strony silniejszych ośrodków gospodarczych i politycznych. Do takiej strategii należy m.in. tworzenie systemów walut lokalnych, który to proces także znalazł odzwierciedlenie na kartach omawianej pozycji. Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.

(inf. wydawnicza)

Janusz Reichel, Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze, Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 19, cena 2 zł.

Zob. też dział ogłoszeń własnych Wydawnictwa ZB w bieżącym numerze.


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97