"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
0-81/533-82-73
0-81/533-04-33
klaudiag@zeus.kul.lublin.pl

organizuje

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

"ANALIZA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PIĘĆ LAT PO RIO"

Głównym jej celem jest zarysowanie dalszych, koniecznych działań, jakie winny być podejmowane w Europie Środkowo-Wschodniej odnośnie wypracowania efektywniejszych metod wdrażania ekorozwoju oraz prognoz, a nie tylko diagnoz stanu środowiska w przyszłym stuleciu.

Odbędzie się ona

6-7.11.97

w głównym gmachu KUL-u, w sali nr 29 (parter).

Otwarcie sesji 6.11.97 1000.

Opłata za uczestnictwo - 250 zł obejmuje koszty zakwaterowania (2 noclegi), wyżywienia oraz materiałów (opcja bez noclegów - 130 zł, w tym wyżywienie 80 zł i materiały 50 zł). Wpłaty do dnia 30.9.97 na konto:

BPH II o/Lublin, nr 10601480-3593-27000-520101
z dopiskiem "5 lat po Rio".

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
WIELKOPOLSKICH GRUP AUTONOMICZNYCH

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Ulica" oraz kolektyw "Rozbrat"/FA sekcja Poznań mają zaszczyt zaprosić na spotkanie integracyjno-towarzyskie grup i jednostek autonomicznych z regionu (szeroko rozumianej) Wielkopolski.

Miejsce: "Rozbrat" Pułaskiego 23 a, Poznań, tramwaje nr 3,4,11,10

Czas: 13.9.97 (sobota) 1400

Założenia: (zarys, do poprawek)

"Krok do przodu"

  1. Celem inicjatywy jest porozumienie grup/jednostek lokalnych regionu z szeroko pojętych środowisk wolnościowych, zaangażowanych w działania "alternatywne" - ekologiczne, kontrkulturowe, anarchistyczne, artystyczne i inne.
  2. Porozumienie owo jest dobrowolne, tak pod względem przystąpienia, jak i wystąpienia oraz nieudzielania się w pewnych formach aktywności.
  3. Jedynym warunkiem jest czynne uczestnictwo w przejawach aktywności (lub zgłaszanie swego veta).
  4. Zasadą podstawową jest rozwijanie przyjaźni, wymiana doświadczeń, kontaktów, zwiększenie zakresu/zasięgu/skali działań, dzielenie się możliwościami etc.
  5. Propozycje organizacyjne:

W razie niemożności przybycia - zainteresowanych prosimy o kontakt pocztowy:

"Rozbrat"
skr.5
60-966 Poznań 3
(dopisek: "Sieć")

Piszpunt
"WĄGROWIEC MIASTEM ROWERÓW"

Dla cyklistów i nie tylko! W programie demonstracja zbieranie podpisów i złożenie protestu do władz miasta ws. dróg rowerowych; konkursy rowerowe, darmowy koncert HC/PUNK/REGGAE w amfiteatrze. Jeziora, lasy - na miejscu.

Wągrowiec (55 km od Poznania, 65 km od Bydgoszczy), 17.8.97. Zapraszamy!

MOK & Pałucka Sekcja Rowerów Miejskich

CO Z PRZYSZŁYM OGÓLNOPOLSKIM SPOTKANIEM
RUCHU EKOLOGICZNEGO?

Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne poinformowało na XI OSRE "Kolumna '97" w Spale, że chce zrezygnować z organizowania przyszłorocznego Spotkania. Złożyło się na to wiele czynników, często niezależnych od siebie. Wyjaśnimy to z pewnością na łamach ZB jeszcze do końca tego roku.

Wydaje się, że tego typu spotkania powinny być kontynuowane. Dotychczas jednak żadna z organizacja nie zgłosiła oficjalnie chęci kontynuowania tej imprezy. Mamy nadzieję, że w Polsce istnieje jednak organizacja ekologiczna, która zdecyduje się zorganizować przyszłoroczne Ogólnopolskie Spotkanie Ruchu Ekologicznego.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do 20.8.97. Organizacja pragnąca przygotować przyszłoroczne Spotkanie powinna spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać infrastrukturę niezbędną do realizacji projektu (biuro wraz z wyposażeniem, budżet minimum 50 tys. zł za ostatni rok, zatrudnionego księgowego itp.).
  2. Posiadać doświadczenie w organizowaniu dużych imprez i projektów dla szerszych grup społecznych.
  3. Posiadać umiejętność pozyskiwania funduszy.
  4. Gwarantować zachowanie dotychczasowych zasad organizowania (główna cecha to włączenie maksymalnej liczby organizacji w proces przygotowania i prowadzenia imprezy).

Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne służy wszelkimi materiałami i wiedzą dotyczącą przygotowywania dotychczasowych "Kolumn". Czekamy na ewentualne pytania. Możemy również włączyć się w proces przygotowywania imprezy, doradzając przyszłym organizatorom.

Prosimy o kontakt również wszystkie osoby, które chciałyby mieć wpływ na tworzenie koncepcji Ogólnopolskiego Spotkania Ruchu Ekologicznego w 1998 r. Wydaje się, że niektóre środowiska nadal nie są reprezentowane w trakcie przygotowań i na samej imprezie.

Nasz adres:

Międzyuczelaniane Lobby Ekologiczne
Piotrkowska 77/14, 90-423 Łódź
/ 0-42/301-749
maciek@mle.most.org.pl

Maciej Kozakiewicz

12.8.97 planowane jest nieformalne jednodniowe spotkanie ludzi zainteresowanych i związanych z naukami Jiddu Krishnamurtiego, z udziałem gości z zagranicy. Spotkanie będzie m.in. okazją do zapoznania się z inicjatywami edukacyjnymi i ekologicznymi ludzi zainspirowanych tymi naukami. Spotkanie odbędzie się w gospodarstwie Tęczowa Dolina w Beskidzie Wyspowym - z możliwością dłuższego pobytu po uzgodnieniu z organizatorami (koszt 15 zł od osoby/dobę). Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Marek Sodolski MarekSo@hestia.pl
0-58/24-05-39 wieczorem lub 0-58/50-29-61 w. 366, 165 do 1300


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97