"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 9 (99), Wrzesień '97


ŚWIATOWA TECHNOLOGIA W ELEKTROWNI
"JAWORZNO II"

Jaworzno położone jest we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zlokalizowane na terenie miasta 3 elektrownie są największymi trucicielami środowiska w okolicy. Jedną z nich jest "Jaworzno II".

Elektrownia "Jaworzno II" została oddana do użytku w latach 50. Wówczas uważano ją za jeden z najnowocześniejszych w kraju zakładów tego typu. Ale w tym czasie ekologia była zupełnie obca decydentom; liczył się głównie efekt produkcyjny. A ponieważ jaworznicka elektrownia spalała niskiej jakości węgiel kamienny eksploatowany z lokalnych pokładów, łatwo sobie wyobrazić jej oddziaływanie na pobliskie tereny. Z czasem również normy ekologiczne stały się rygorystyczne do tego stopnia, że "Dwójka" nie mogła im podołać i trzeba było podjąć decyzję dotyczącą dalszych losów zakładu. Po przeanalizowaniu wielu wariantów zdecydowano się na przekształcenie "Jaworzno II" w elektrociepłownię. Przy podejmowaniu tej decyzji wzięto również pod uwagę fakt, iż w razie likwidacji elektrowni wiele osób tu zatrudnionych pozostanie bez pracy. Obecnie większość tych, którzy zostali zwolnieni, dostała propozycję pracy w firmach, których elektrownia jest współwłaścicielem lub które dla niej pracują.

W najbliższym czasie w Elektrowni "Jaworzno II" mają powstać 2 nowoczesne bloki ciepłownicze, z których każdy dostarczać będzie 100 MW energii cieplnej. Według planów zmodernizowana "Dwójka" ruszy za ok. 2 lata. Obecnie wyburzono 3 stare kotły i zdemontowano 2 turbiny. Jednocześnie rozpoczął się montaż nowego turbozespołu. Pierwsza turbina zostanie uruchomiona w marcu przyszłego roku. Wówczas definitywnie wyłączy się z eksploatacji przestarzałą Elektrownię "Jaworzno I". Druga turbina i kotły wystartują w rok pó1/4niej.

Po zakończeniu wszelkich prac "Jaworzno II" zaspokoi zapotrzebowanie na ciepło Jaworzna i będzie jedną z najnowocześniejszych elektrociepłowni w Polsce, zwłaszcza pod względem metod wytwarzania pary. Zainstalowane tu kotły fluidalne typu kompakt uważane są za najnowocześniejsze na świecie. Na tę unikatowość składa się myśl techniczna fińskiej firmy Foster Wheeler i wykonanie sosnowieckiego FAKOP.

Mariusz Tomczak
Turystyczna 71/43
44-335 Jastrzębie ZdrójZMIERZCH JAWORZNICKIEJ "JEDYNKI"

W maju br. została wyłączona z eksploatacji Elektrownia "Jaworzno I". Powodem tej decyzji jest zły stan techniczny zakładu i niespełnianie norm dotyczących emisji tlenków siarki i azotu. Niemniej jednak "Jaworzno I" wróci do pracy w najbliższym okresie jesienno-zimowym, aby wesprzeć pozostałe elektrownie. Będzie to jej ostatni sezon grzewczy w stuletniej karierze. Definitywne zamknięcie jaworznickiej "Jedynki" przewidziano na wiosnę '98.

Mariusz Tomczak


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 9 (99), Wrzesień '97