"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 9 (99), Wrzesień '97


IV Ogólnopolski Konkurs Literacki

dla Młodych Miłośników Przyrody

"PRZYRODA -
MOJA MIŁOŚĆ"

Świat jest naprawdę piękny. Kiedy jesteśmy sami w otoczeniu natury i na nią skierujemy swoją uwagę, czujemy jakiś poryw miłości do tego, co zbudowane jest z materii bezwładnej, głuchej i niemej.

Simone Weil

Jesteśmy studentami biologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, członkami Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników.

Przyroda umiera. W każdym wieku bezpowrotnie znika z naszej planety kilkadziesiąt gatunków zwierząt. W ciągu ostatnich 300 lat wyginęło ponad 100 gatunków ptaków. Corocznie wycina się na ziemi lasy o powierzchni równej obszarowi Polski. Przybywa miejsc, w których powietrze szkodzi człowiekowi, zwierzętom i roślinom. Wciąż zmniejszają się zasoby wody czystej i pitnej.

Apelujemy do Was, uczniowie mieszkający w Polsce! Macie ulubione zwierzęta, śpiew ptaków Was zachwyca, z podziwem patrzycie na barwne kwiaty i owocujące drzewa. Przyroda jest dla Was 1/4ródłem niezapomnianych doznań. Wielu z Was potrafi również swe odczucia związane z przyrodą wyrazić w formie literackiej. Proponujemy Wam udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla Młodych Miłośników Przyrody pod hasłem "PRZYRODA - MOJA MIŁOŚĆ".

Prace (wiersz, zestaw wierszy, opowiadanie, reportaż; mogą być napisane czytelnym pismem odręcznym), opatrzone kartką zawierającą informacje o autorze (imię, nazwisko, wiek, szkoła, dokładny adres), prosimy nadsyłać w terminie do 1 listopada 1997 roku pod adresem:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego
Instytut Biologii
Studenckie Koło Naukowe Przyrodników
Konopnickiej 15
25-406 Kielce
0-41/332-44-85

Najatrakcyjniejszą formę nagrody będzie stanowił druk pracy w specjalnym almanachu pod tytułem "Przyroda - moja miłość" (prace nagrodzone w trzech poprzednich edycjach konkursu były opublikowane w ten sposób). Pod koniec roku podczas uroczystego spotkania zostaną ogłoszone wyniki konkursu, a laureatom wręczone między innymi almanachy zawierające teksty ich autorstwa.

Nagrody w konkursie fundują Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kielcach oraz Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego w Kielcach.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce

Warszawa, 8.8.97

KOMUNIKAT
POLSKIEGO BIURA
Regionalnego Centrum Ekologicznego
na Europę Środkową I Wschodnią (REC)

Podajemy do wiadomości, że Pan Artur Sało, działający w imieniu Małopolskiego Stowarzyszenia Ekologicznego GRUNLAND z siedzibą w Krośnie (jako jego prezes), nie rozliczył się ze zobowiązań tej organizacji wobec Polskiego Biura REC.

Organizacja ta otrzymała dotację na przedsięwzięcie o nazwie "Działania dla regionu" w okresie 3.2.-3.12.96 (dotacja nr L/01/300). W lipcu '96 otrzymaliśmy sprawozdanie z działań podjętych w okresie od 3.2. do 20.6.96 oraz rozliczenie kwoty 2321,29 zł. Poinformowani zostaliśmy również o trudnościach finansowych organizacji oraz o działaniach, jakie zamierza podjąć, aby je przezwyciężyć. Termin rozliczenia końcowego (merytorycznego i finansowego) minął 3.1.br. Nasze ponaglenia, wysyłane na adres domowy Pana Sały pozostały bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Był także nieuchwytny telefonicznie. Z dwóch rat przekazanych organizacji nie rozliczono kwoty 288,71 zł. Dotacja została zamknięta w trybie nadzwyczajnym.

W grudniu '95 Stowarzyszenie GRUNLAND otrzymało w użytkowanie od Polskiego Biura REC faks (dotacja L/01/276). Zgodnie z fakturą zakupu i umową o udzieleniu dotacji sprzęt ten jest własnością Polskiego Biura REC. Na mocy umowy Stowarzyszenie otrzymało go w użytkowanie do 17.12.96. Do tego dnia powinniśmy otrzymać raport z użytkowania ww. sprzętu, aby na jego podstawie Komisja Doradcza przy Polskim Biurze REC mogła podjąć decyzję o dalszych losach tego sprzętu (przekazanie na własność Stowarzyszeniu, przedłużenie umowy użyczenia lub zwrot do Polskiego Biura REC). Niestety, mimo ponagleń z naszej strony do dnia dzisiejszego wymogi sprawozdawczości nie zostały dopełnione. Z innych 1/4ródeł otrzymaliśmy informację, że Stowarzyszenie rozwiązało się. W takim wypadku umowa przewiduje natychmiastowy zwrot sprzętu do Polskiego Biura REC. Niestety, nasze zabiegi w tej sprawie okazały się bezskuteczne. UWAGI KOŃCOWE

Dziwi nas, że Pan Sało nie próbował osiągnąć z nami jakiegokolwiek porozumienia w sprawie rozliczenia dotacji L/01/300, ryzykując utratę wiarygodności z powodu nierozliczenia stosunkowo niewielkiej kwoty. Przykre jest również to, że postanowił faks zatrzymać dla siebie. Sprzęt ten powinien bowiem służyć jakiejś społecznej organizacji ekologicznej, a nie prywatnej działalności.

Małgorzata Koziarek

WYDAWNICTWO
"ZIELONE BRYGADY"
ZAPRASZA WOLONTARIUSZY (SPOŁECZNIKÓW)…

…chętnych pomóc w pracach łatwych, lekkich i przyjemnych. W zamian oferujemy przyjemną atmosferę, herbatę ziołową lub smaczną wodę 1/4ródlaną oraz poczucie głębokiej satysfakcji wewnętrznej.

Prosimy o pomoc w postaci:

Dotyczy to głównie prac dorywczych, w miarę naszych potrzeb. Prosimy o rozpowszechnianie tej informacji.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym wolontariuszkom i wolontariuszom: Eli Cholewie, Ani Warchoł, Adzie Sadowińskiej, Danielowi Lipińskiemu, Grześkowi, Mirkowi i … polecamy się na przyszłość!

Wydawnictwo ZBPS

Zatrudnimy też fundraisera!

gh

PROPOZYCJA
DLA LUBIĄCYCH CZYTAĆ I PISAĆ

Lubisz czytać książki i gazety??? Ale czasem już cię na nie po prostu nie stać??? Nie ma problemu, o ile się z nami skontaktujesz i zechcesz spróbować swych sił w sztuce pisanie recenzji. Chętnym wypożyczymy (koszt przesyłki tam i z powrotem pokrywa Wydawnictwo ZB) nowości, jak i stare książki o tematyce ekologicznej, pod warunkiem napisania w zamian recenzji (listę tytułów wysyłamy na życzenie). Zaś nasze własne publikacje podarujemy pod warunkiem zamieszczenie recenzji w jakiejś innej niż ZB publikacji. Istnieje też możliwość wypożyczanie publikacji zagranicznych (głównie gazet) - w zamian oczekiwalibyśmy omówień ciekawych artykułów, streszczeń itp. (to raczej oferta dla osób mogących nas odwiedzić - lista publikacji zagranicznych jest zbyt długa…)

Wydawnictwo ZB

OFERUJĘ …

… bezpłatnie koperty z własnoręcznego odzysku, format A6:

Remik Okraska
Mrzygłodzka 50
42-400 Zawiercie

WYDAWNICTWO
"WESOŁE SŁONECZKO"
PRZEDSTAWIA

Rzecz o ekologii Górnego Śląska i okolic. Niezbędny informator dla wszystkich szeroko pojętych ekologów. Zawiera ważne wieści o regionalnym środowisku, relacje z dokonań, tematyczne artykuły itp. Jest redagowany m.in. przez ludzi ze Śląskiego Środowiska Ekologicznego. Czytaj "Mikroklimat"! Pisuj do redakcji! Na tym skrawku Ziemi szczególnie potrzebny jest świeży oddech ekologii!!! "MIKROKLIMAT" NR 1, WRZESIEŃ '97

2 strony A4, a na nich:

Kosztuje bezpośrednio 50 gr, a pocztą 1 zł 10 gr lub równowartość w znaczkach (koszty wysyłki są wyliczone). Adres redakcji:

Federacja Zielonych
skr. 66
41-400 Mysłowice
(z dopiskiem "Mikroklimat")

P

"OBWIESZCZENIE"

Biuletyn dla osób związanych z siecią Pacyfistycznej Komendy Uzupełnień. Zawiera aktualne informacje dotyczące prowadzonej działalności. Biuletyn dla sieci jest darmowy (ZK + Z), na życzenie jest wysyłany po przesłaniu zaadresowanej zwrotnie koperty i dwóch znaczków pocztowych (ZK + 2Z) do redakcji:

Akcja Dobrze
66
41-400 Mysłowice
(z dopiskiem "Obwieszczenie").

PKU działa na rzecz pokoju na świecie, sprzeciwia się przymusowi poboru do wojska i używaniu przemocy w ogóle. Prowadzi w całym kraju ponad 30 punktów informacji o sposobach uniknięcia zasadniczej służby wojskowej. Przyłącz się do nas (odpowied1/4 = ZK = Z) !

p
"DOLINA" NR 2

olsztyński, bezpłatny biuletyn informacyjny, w którym możesz znale1/4ć:

A to wszystko na 8 stronach. Warunkiem dostania "Doliny" jest przysłanie pod naszym adresem zwrotnego znaczka i swojego adresu (bez kopert).

Bartek
skr. 1019
10-686 Olsztyn
(pod adresem zwrotnym napisz "Dolina")

GRUPA ARTYSTYCZNA NIEZBYT OBIECUJĄCYCH POETÓW

Chcesz umieścić swoje wiersze (rysunki) w tomiku, jaki wydaje Grupa Artystyczna Niezbyt Obiecujących Poetów. Pisz, rysuj i przysyłaj pod adresem:

Waldemar Szęda
Murzynowskiego 17/9
10-684 Olsztyn
(mile widziany znaczek zwrotny
- to bardzo ułatwi mi odpowied1/4)

Pozdrawiam i dziękuję.

Waldemar SzędaPOSZUKUJEMY …

  1. Aktualnych informacji na temat zimowej olimpiady w Tatrach i kontaktu z osobami bąd1/4 organizacjami, które ewentualnie mają zamiar protestować.
  2. W związku z pisaniem pracy licencjackiej pt. Zagrożenia i ochrona wilka (canis lupus) w Polsce i w Europie proszę o wszelkie wiarygodne informacje na ten temat (najlepiej z podaniem 1/4ródeł, bo tylko takie mogę wykorzystać). Szczególnie interesują mnie informacje o kampaniach NGO's-ów oraz o programach naukowych jednostek badawczych. Będę wdzięczna za wszelkie materiały o wilczej tematyce, również hasła, naklejki, pocztówki, wiersze. Przydadzą się też namiary na info: tytuły, adresy itd.

Karolina Królikowska
Mielczarskiego 53/15
51-663 Wrocław

… prasy i materiałów niemieckojęzycznych o tematyce wolnościowej, anarchistycznej, ekologicznej itp. W zamian oferujemy tłumaczenia na język polski.

Piotrek Stankiewicz
skr. 8
65-514 Zielona Góra 6
ODSPRZEDAM…

…kasety "Atmana" po 5 zł szt. + koszty przesyłki. Tytuły: Brown Session, …jak rozrzucone na ziemi kamienie, Sounddreams, Personal Forest.

Kazimiera Traczyk
os. Zachód B5/C13
73-100 Stargard Szcz. 0-92/73-06-03


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 9 (99), Wrzesień '97