"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 9 (99), Wrzesień '97


WRZESIEŃ'97

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 9/97

W NUMERZE M.IN.:

Autostrada, ziemia, chłopi,
"Samoobrona" i my - czy warto? 22

BSE - raport kwiecień-maj '96 36

Co robić z odpadami? 20

Co w sprawach wilczych? 46

Czorsztyn (cz. III) 11

Czy tylko drzewa przeszkadzają? 10

Elektroskażenie 26

Elektrownie w Jaworznie 92

Infostrada 25

Jeszcze w sprawie wilka 45

Każdej akcji zawsze towarzyszy reakcja 7

Klasyczna definicja lasu 33

KOLUMNA, WKLE, UW, WYBORY 60

List otwarty do
p. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28

Nowa ustawa, a nawyki stare 49

Obiecanki-wybieranki 14

Oczyszczalnia hydrobotaniczna w Inwałdzie 14

Oj, powodzi się 1

Siła fali - czyli dojrzewające technologie 31

Skutki powodzi w MOŚZNiL 2

SPALARNIE 14

Spisek cyklistów??? 21

SPROSTOWANIE 116

Z cyrkiem inaczej 48

Znaczenie diety w codziennym życiu 34

"Życiowe sygnały" 33

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE
- SPRAWOZDANIA 50

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 57

RECENZJE 86

PREZENTACJE 90

DONOSY I DONIESIENIA 93

OGŁOSZENIA 6, 51, 102

ZAPOWIEDZI 111

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Gach Jarosław 26, 45, 83, 91

Zandecki Łukasz okładka

AUTORZY NUMERU:

Abramczyk Stanisław 81

Białecki Maciej 20

Bocheński Janek 33

Bożek Grzegorz 46

Delorme Andrzej 85

Drobysz Robert 87

Dubiel Jarema 17

Fedor Dariusz 67

Gliński Piotr 68, 73

Górka Stanisław 53

Hyła Marcin 57, 77

J. T. 57, 86

Jackowski Roger 76

Kłoszewski Marian 21, 26, 28

Konarski Bernard 101

Kopliński Andrzej 45, 52, 93

Kotas Marek 34

Koziarek Małgorzata 107

Krawczuk Wojciech 72

Król Krzysztof 18

Labuda Barbara 15

Liszewski Darek 78

Lubkiewicz Marta 17

Łakomiec Ludmiła 2

Misiak Barbara 7

Mydlarz Ignacy 14

Nacher Anna 74

Nowak Jacek 28

Okraska Remik 10

Owczarz Wojciech 115

Paczkowski Dariusz 115

Pikul Bartek 21

Polewski Jacek 22

Prezydent Aleksander Kwaśniewski 17

Rudelska M. 17

Rupowski Roman 30, 31, 33, 36, 42

Rytel Krzysztof 20

Sadowińska Adriana 99

Słobot Joanna 89

Smolnicki Krzysztof 1

Sochański Andrzej 113

Sommer Jerzy 116

Spiak Rafał 48

Styczyński Marek 50

Swolkień Olaf 25, 60, 67

Szczepski Piotr 90

Szkudlarek Piotr 49, 99

Śniegowski Jaromir 59

Tomczak Mariusz 92

Urban Paweł Ł. 20

Wagner A. 100

Waszkiewicz Mariusz 84

Wierzbicki Z. T. 13, 101

Zubek Stanisław 10, 11, 14, 26

Żółkiewski Krzysztof 101

Żwawa Andrzej 72

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opó1/4nić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY

ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bąd1/4 jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania 1/4ródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GLIWICE

JELENIA GÓRA

KALISZ

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

ŁUKÓW

MOŃKI

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

RZESZÓW

SŁUPSK

SOPOT

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/222147, 222264 w.28, 33 48/12/222147, 222264 w.22, 26 andrzej@fwie.most.org.pl
http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ftp.sgh.waw.pl/pub/doc/ZB
http://ftp.uci.agh.edu.pl/pub/e-press/zb main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Jaromir Śniegowski (skład)

Marta Kowalewska (korekta), Agnieszka Bąk (przepisywanie)

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 24.9.97; NASTĘPNY NUMER ZAMYKAMY 20.9.97

Wydano przy pomocy finansowej:


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 9 (99), Wrzesień '97