"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 9 (99), Wrzesień '97


TOWARZYSTWO IM. M. KONOPNICKIEJ, Zarząd Terenowy
97-566 Góry Mokre,
woj. piotrkowskie

oraz

zapraszają na

XI OGÓLNOPOLSKI RAJD

"SZLAKIEM KAZIMIERZA WIELKIEGO"

oraz

KONKURS PIOSENKI

TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ

Trasa rajdu: Przedbórz - Góry Mokre - Żele1/4nica. Trasa przechodzi przez najwyższe wzniesienie woj. piotrkowskiego - Fajna Ryba, gdzie odbędzie się ognisko oraz finał Konkursu.

Termin: 13-14.9.97

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Mogą w nim wziąć udział osoby, które napiszą 2 piosenki o tematyce związanej z przyrodą, pięknem krajobrazu, pięknem swoich rodzinnych stron i wykonają je osobiście lub powierzą wykonanie innym osobom. Możliwy własny akompaniament. Autorzy mogą pochodzić z całego kraju; wiek nie ograniczony. Przesłuchania odbędą się w sali widowiskowej Domu Kultury w Przedborzu Rynek 15.

Uczestnicy przybywają na koszt własny lub instytucji delegujących. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz bezpłatny przejazd autokarem na trasie rajdu.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem:

Miejski Dom Kultury Rynek 15, 97-570 Przedbórz / 0-44/81-25-15

SPOTKANIE W CHORULI

Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu i Wapna oraz Cementownią Górażdże S.A. organizuje 8.10.97 1100 spotkanie na terenie Cementowni Górażdże w Choruli.

Celem spotkania jest zapoznanie się z problemami i podejściem przemysłu cementowego do spraw ochrony środowiska na przykładzie Cementowni Górażdże oraz zwiedzenie uruchomionwej w roku bieżącym instalacji do spalania opon samochodowych.

W spotkaniu i dyskusji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przemysłu cementowego oraz organizacji pozarządowych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt do 20.9.97:

Polski Klub Ekologiczny
Okręg Górnośląski
Młyńska 21-23 (III p.)
40-098 Katowice
/ 0-32/253-03-63, 0-32/253-03-64

ORGANIZATORZY:

IV SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM

"MAŁA ENERGETYKA '97 - ZAKOPANE"

18-20.9.97

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy KościeliskoW PROGRAMIE:

Sekretariat Forum
"Mała Energetyka '97 - Zakopane"
skr. 1395
25-001 Kielce 1
/ 0-41/368-05-54, 368-72-54
(pon.-wt. 700-1500)
forumme@complex.com.pl

Akademia Rolnicza im. H.Kołłątaja
Katedra Energetyki Rolniczej
Balicka 104, 30-149 Kraków
0-12/37-40-44 w/ 125,131
(śr.-pt. 900-1500)
0-12/37-45-39
kowalgrz@tier.ar.krakow.pl

BAŁTYCKI PARLAMENT EKOLOGICZNY NGO - 1990…
Suwalska 6
80-215 Gdańsk
/ 0-56/47-94-90

organizuje

XI MIĘDZYNARODOWY KONGRES

którego tematem będzie

"DOŚWIADCZENIE I WIEDZA MINIONEGO OKRESU JAKO KLUCZ DO WEJŚCIA W XXI WIEK"

24-26.10.97

Tematy sesji:

Organizatorzy zapewniają publikacje referatów, pod warunkiem nadesłania ich do 20.9.97, najchętniej na dyskietkach w edytorze Word dla IBM lub Great dla MacIntosh.

KONFERENCJE EKOLOGICZNE - ZAPROSZENIE

Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych i Fundacja Zielonych "Ratujmy Ziemię" organizują 18.10.97 konferencję ekologiczną, która odbędzie się w Łodzi na terenie hotelu "Prząśniczka", a poświęcona będzie tematyce:

  1. Utylizacji i likwidacji odpadów przemysłowych i komunalnych.
  2. Metodom wczesnego wykrywania i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych powodowanych przez rzeki naszego kraju.

Chętnych do udziału zapraszamy. Zgłoszenia przyjmujemy do 28.9.97 włącznie pod adresem:

OZRZ
św. Jana 10
40-012 Katowice

Przyjmujemy również zgłoszenia referatów merytoryczno-naukowych na wyżej wymienione tematy.

Organizujemy także 22-23.11.97 konferencję ekologiczną w Katowicach, do udziału w której zapraszamy firmy, naukowców, społeczników, przedstawicieli władz, organizacje pozarządowe. Tematem konferencji będzie następująca problematyka:

  1. Działania w zakresie regulacji rzek i ochrona przyrody na terenach zagrożonych klęskami żywiołowymi.
  2. Inwestowanie w człowieka - naczelną zasadą ekorozwoju dla dobra gospodarki i siły państwa. Nowe rozwiązania techniczno-naukowe wdrażające ekologiczne bezpieczeństwo w walce z zagrożeniami środowiska i zdrowia.
  3. Metody i kierunki wdrażające nowoczesne technologie bezpieczne dla środowiska.

Zgłoszenia pisemne przyjmujemy do 22.10.97 włącznie. Należy również zgłosić referaty problemowe dotyczące wymienionego wyżej programu konferencji. Zapraszamy do udziału i rzeczowego podejścia do założeń merytoryczno-programowych konferencji.

mgr inż. Andrzej Sochański
przewodniczący ZG OZRZ

Dobre serca są ogrodami,
Dobre myśli są korzeniami,
Dobre słowa są kwiatami,
Dobre uczynki są owocami.
POLSKIE TOWARZYSTWO HOLOZOFICZNE ZAPRASZA NA SPOTKANIA ZATYTUŁOWANE: MEDYTACJA NA WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO I DŹWIĘK

Kraków ( Mały Rynek 4 - C.U.D.)

Katowice (Miejski Dom Kultury - Hallera 28)

Będzin (Ośrodek Kultury - Małachowskiego 43)

Tematem spotkania jest zapoznanie słuchaczy z praktyką medytacji na Wewnętrzne Światło i D1/4więk.

Omówione zostanie znaczenie medytacji w życiu codziennym, jej wpływ na człowieka oraz cel, do którego medytacja nas kieruje. Dla osób, które po zapoznaniu się z częścią teoretyczną, wyrażą chęć poznania medytacji od strony praktycznej, odbędzie się wprowadzenie w metody medytacji. Praktyka ta umożliwia na osobiste doświadczenie znaczenia słów, iż nie jesteśmy ciałem, czy też umysłem, lecz są to jedynie narzędzia dane nam, abyśmy wykorzystali je z korzyścią dla siebie i innych.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp na wykład jest nieodpłatny.

KONGRES UNIWERSALISTÓW...

... został przeniesiony na 15-20 września.

Podany w ZB nr 6(96)/97, s.108 adres internetowy powinien brzmieć:

peku97@plearn.edu.pl a nie peku@plearn.edu.pl.

Pełny kontakt z organizatorami:

"Dialogue and Uniwersalism"
Krakowskie Przedmieście 3/10
00-047 Warszawa 64
0-22/826-45-67
0-22/826-57-34, 826-75-20
peku97@plearn.edu.pl

Podał Karol Ejgenberg

"TERAZ WISŁA" - WYSTAWA

Do Przyjaciół Wisły!

Od kilku miesięcy przygotowujemy wystawę Jak uratować rzekę, której koncepcja oparta jest na ostatnio wydanej przez nas książce pod tym samym tytułem. Wystawa oprócz działań bezpośrednio związanych z kampanią "Teraz Wisła" ma prezentować także inne inicjatywy, akcje i działania związane z ochroną wartości kulturowych i przyrodniczych Królowej Polskich Rzek. Jesteśmy szczególnie zainteresowani materiałami ukazującymi walory przyrodnicze i kulturowe związane z Wisłą. Wystawa będzie prezentowana w całej Polsce. Będą to plansze A3, zalaminowane, co pozwoli na jej prezentację nie tylko w warunkach wystawienniczych, ale także podczas akcji ulicznych.

Dlatego zwracamy się z prośbą o przesłanie nam wszelkich materiałów (zdjęcia, plakaty, foldery, ulotki, mapy, ryciny itd.), które mogą przyczynić się do uatrakcyjnienia przygotowywanej przez nas wystawy. Przysłane materiały będziemy chcieli wykorzystać w wystawie, co będzie się wiązało z ich uszkodzeniem (np. wycięcie jakichś fragmentów). Cześć wystawy ma mieć duży wymiar edukacyjny, dlatego będziemy wdzięczni także za materiały, które prezentują Wasze dokonania i doświadczenia w tym temacie. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja"
skr. 261, 43-301 Bielsko-Biała 1
klub@gaja.most.org.pl

Z poważaniem

Dariusz Paczkowski

VII OGÓLNOPOLSKI KONGRES "TERAZ ZIEMIA"

Tradycyjnie już SEK "Klub Gaja" organizuje w naszym ośrodku Kongres "Teraz Ziemia", który podzielony będzie na 3 części odpowiadające prowadzonym przez nas działaniom. Kampanie "Teraz Wisła" oraz "Zwierzę nie jest rzeczą" są już powszechnie znane i w ich realizacji współpracujemy z wieloma organizacjami. Nowością na tym Kongresie jest dzień pod hasłem "Lokalna Ziemia, który jest nazwą naszego lokalnego programu działania. Oczywiście tradycją na Kongresie jest możliwość zaprezentowania swoich działań lub omówienia ważnych dla ruchu spraw. Takie propozycje muszą być jednak z nami wcześniej (do 10.10.97) skonsultowane.

Wojciech Owczarz

14-16.11.97 -
Ośrodek "Bajka" Klubu "Gaja"
Pocztowa 18, Bielsko-Biała

14.11. (PIĄTEK) - "ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ"

Uchwalenie ustawy O ochronie zwierząt jest ogromnym sukcesem ruchu ekologicznego w naszym kraju. Sukces jednak zobowiązuje do dalszych działań, gdyż najgorszym jest gdyby uchwalone prawo nie było u nas wykorzystywane. Ustawa daje nam duże, nowe możliwości działań. Spotkanie na ten temat proponujemy w pierwszym dniu Kongresu.

W związku z powodziami oraz Narodowym Programem Odbudowy i Modernizacji chcielibyśmy w tym roku zająć się szerzej tematyką wodną, nie tylko w kontekście Wisły. W związku z tym na Kongresie proponujemy:

Pozycja i aktywność lokalna poszczególnych grup ekologicznych, nawet tych zaangażowanych w działania ogólnopolskie, zaczyna być coraz ważniejsza. Warto zastanowić się, jaka jest nasza rola w lokalnej wspólnocie i jak ją możemy najlepiej realizować. Nowe możliwości stwarza tutaj realizacja lokalnych programów ekorozwoju, które z zasady angażować mają organizacje ekologiczne. Ważna jest także rozmowa o zbliżających się wyborach samorządowych. Chcielibyśmy w tym dniu szerzej zaprezentować także planu i działania realizowane w ośrodku "Bajka" Klubu "Gaja".

Szczegółowy program Kongresu oraz warunki uczestnictwa zostaną wysłane zainteresowanym osobom i organizacjom.

Prosimy o kontakt:

Wojciech Owczarz
SEK "Klub Gaja"
skr. 261, 43-301 Bielsko-Biała 1
0-33/12-36-94
klub@gaja.most.org.pl

Wojciech Owczarz

SPROSTOWANIE

W ZB 7(97)/97, s. 26 ukazała się informacja, którą chciałbym sprostować. Telefon, którego numer został podany, jest telefonem Instytutu Nauk Prawnych PAN, a Towarzystwo korzysta z niego okazjonalnie. Pod numerem tym nie udziela się też porad prawnych. Natomiast drugi z podanych numerów telefonicznych nie jest naszym numerem. Bezpłatne informacje prawne są natomiast udzielane przez jedną z agend Towarzystwa: Biuro Informacji o Prawie Ekologicznym, mieszczące się przy ulicy Kotlarskiej 41 we Wrocławiu 0-71/34-10-234. Proszę więc o sprostowanie, by nie wprowadzać w błąd Czytelników, gdyż może ich to narazić na rozczarowania.

Jerzy Sommer
przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska
Wrocław, 18.8.97


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 9 (99), Wrzesień '97