[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

Tomasz Perkowski

Z UNIĄ LUB BEZ UNII
- STOSUNEK POLSKICH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
DO INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

(WITH OR WITHOUT UNION
- POLISH ENVIRONMENTAL NGOs' ATTITUDE
TOWARDS EUROPEAN INTEGRATION
)

BZB nr 30

Grafika z okładki

SPIS TREŚCI:Kraków 1999

Wydanie I

Z Unią lub bez Unii. Stosunek polskich organizacji ekologicznych do integracji europejskiej

Autor: Tomasz Perkowski

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 30

Red. serii: Andrzej Żwawa

Rysunki: Jarek Gach

Korekta: Ryszard Skrzypiec

ISBN 83-87331-12-0

Finansowane z Programu Wydawniczego Fundacji Batorego

Fundacji im. Stefana Batorego

[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]