Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Dariusz Szwed, Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Śmieci

Jest to jedna z trzech części - obok "Wody" i "Transportu" - zestawu dydaktycznego adresowanego głównie do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich. Ma formę luźnych, kolorowych kartonów A4. Składa się z dwóch części - merytorycznej - zawierającej informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami oraz pomocne rady; dydaktycznej - zawierającej szereg propozycji, zadań praktycznych, gier, zabaw i scenariuszy inscenizacyji. Opracowanie podaje też mini-słownik trudniejszych terminów użytych w tekście oraz bibliografię.

Dariusz Szwed, Elżbieta Tyralska-Wojtycza
Śmieci
FWIE
Kraków 1994
ISBN 83-905050-3-7
format: A4, 30 str., ilustracje
cena: 6 zł