Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Woda

Jest to jedna z trzech części zestawu dydaktycznego - obok "Śmieci" i "Transportu" - przeznaczonego głównie dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich. Składa się również z dwóch części - merytorycznej i dydaktycznej (zadania), zawiera słownik i bibliografię, ma formę luźnych, kolorowych kartonów A4, z których każdy stanowi określoną cząstkę całości. Podobnie jak w pozostałych częściach - treść wzbogacają rysunki.

Elżbieta Tyralska-Wojtycza
Woda
FWIE
Kraków 1994
ISBN 83-905050-4-5
format: A4, 40 str., ilustracje
cena: 6 zł