Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Gala Rankingu „Kariera z Pracodawcą” i debata „Etyczny biznes. To się nie opłaca” 19.5.2008

Gala Rankingu „Kariera z Pracodawcą” i debata „Etyczny biznes. To się nie opłaca”

Warszawski Hotel Sheraton dnia 19 maja odwiedzą specjaliści nie tylko z działów HR najlepszych pracodawców w kraju, ale również eksperci od zrównoważonego biznesu. Tego dnia odbędzie się bowiem Gala Finałowa Rankingu „Kariera z Pracodawcą”, oraz Debata Oksfordzka i Panel Dyskusyjny dotyczące odpowiedzialnego biznesu (CSR).

Celem Ogólnopolskiego Rankingu „Kariera z Pracodawcą” było wyłonienie liderów na rynku pracy pod względem atrakcyjności oferty skierowanej do młodego pokolenia. Uczestniczyli w nim z jednej strony studenci i absolwenci oraz uczelniane Biura Karier, którzy jako grupa oceniająca głosowali przy pomocy ankiet. Z drugiej znajdowali się oceniani pracodawcy – zainteresowani opinią o własnych działaniach. W tym roku Ranking został przeprowadzony po raz trzeci, z zachowaniem dotychczasowej metodologii, ale poszerzony o analizy branżowe. Pracodawcy mogli się dowiedzieć więcej o odbiorze własnych działań wśród studentów konkretnych kierunków, a studenci mogli dokładniej określić swoje preferencje. Podczas finałowej gali zwycięzcy pracodawcy otrzymają symboliczną drabinę, plastycznie opisywaną przez pracodawców jako „szczeble kariery”. Tytuł Najlepszego Pracodawcy 2007/8 zostanie przyznany w dwóch kategoriach: Najlepszy Pracodawca według Biur Karier oraz Najlepszy Pracodawca według Studentów.

Ujawnieniu tegorocznych liderów Rankingu „Kariera z Pracodawcą” towarzyszyć będą Debata Oksfordzka i Panel Dyskusyjny na temat „zrównoważonego”, „odpowiedzialnego”, czy jak kto woli „etycznego” biznesu. Przedstawiciele działów HR i PR oraz eksperci od zrównoważonego biznesu wspólnie zastanawiać się będą nad wyzwaniami, jakie stoją przed tymi, którzy działać chcą w Polsce zgodnie z zasadami CSR.
Debatę i panel objął swoim patronatem honorowym Minister Środowiska Maciej Nowicki. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera. Marszałkiem debaty jest Michał Szułdrzyński – politolog, publicysta i wykładowca WSE.

„Etyczny biznes. To się nie opłaca”. Na prośbę organizatorów spotkania argumenty mogące potwierdzić tę tezę przedstawi drużyna, w skład której wchodzą eksperci od lat pracujący na rzecz CSR: Liliana Anam (CSR Info), Szymon Augustyniak (dziennikarz), Paulina Kaczmarek (UNDP/ Global Compact), Kinga Szydzińska (Specjalista ds. PR i Marketingu) oraz ks. Jacek Stryczek (Prezes Stowarzyszenia WIOSNA/ Duszpasterz środowiska biznesu). Przeczyć stawianej w debacie tezie będą: Jarosław Lepka (Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga), Irena Pichola (PricewatershouseCoopers), Krzysztof Jakubowski (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości), Marta Filipowicz (Vattenfall) oraz Mirella Panek-Owsiańska (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Debata stanowi ciekawy w formie punkt wyjścia do następującego po niej panelu dyskusyjnego pt: „Przyszłość odpowiedzialnego biznesu zależy od nas”. Panel poprowadzi Dorota Warakomska. Wezmą w nim udział przedstawiciele drużyn oraz patrona honorowego debaty: Agnieszka Szczepińska z Wydziału Rozwoju Zrównoważonego w Ministerstwie Środowiska.

Patronat medialny nad debatą objęli: Tygodnik Powszechny, Kontrateksty, Marketing w praktyce, Zielone Brygady, Radio Planeta, Nowoczesna firma, Medialine.pl, AgroTrendy, CSRinfo.org, HRK, DZIENNIK Polska Europa Świat.

Patroni medialni rankingu: DZIENNIK Polska Europa Świat, Onet.pl, Radio Planeta, HRK.


Szczegółowych informacji udzielają:

Joanna Kusy e-mail: joanna.kusy@kariera.com.pl, mobile: 0 501 053 233,
Ewa Zamościńska e-mail: ewa.zamoscinska@kariera.com.pl, mobile: 0691 86 11 15
GRUPA MODUS
tel./fax: 012 267 89 00
www.kariera.com.pl

Informacja prasowa Grupy MODUS
16 maja 2008


UCZESTNICY DEBATY OKSFORDZKIEJ

TEZA: „Etyczny biznes. To się nie opłaca.”


DRUŻYNA A – BRONIĄ TEZY:

1. Liliana Anam -
założycielka CSRinfo, doradca ds.CSR, ekspert w międzynarodowej grupie roboczej ds. ISO 26 000. Współtworzyła i zarządzała programami dla biznesu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W pracy łączy doświadczenia polskie i zagraniczne, stypendystka Nottingham University Business School, gdzie ukończyła podyplomowe studia CSR. W kręgu jej zainteresowań są raporty CSR, corporate governance, relacje z interesariuszami oraz SRI. Niepoprawna optymistka i zwolenniczka Internetu.

2. Kinga Szydzińska - Specjalista ds. PR i marketingu, freelancer. Od 7 lat zajmuje się budowaniem i promowaniem marek. Pracowała w agencjach brandingowych (CODES, FDT) oraz w Wydawnictwie Marketing w Praktyce. Odkrywanie unikalnych obietnic, będących siłą marki i ich komunikowanie jest jej zawodową pasją. Zainteresowania: CSR i employer branding.

3. Ks. Jacek WIOSNA Stryczek - duszpasterz akademicki i wolontariuszy. Duszpasterz ludzi biznesu. Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia WIOSNA Pomysłodawca i organizator happeningów; znany z nowatorskich (w tym
multimedialnych) kazań; PR-owiec, promotor CSR.
WIOSNA – wybór powołania w powołaniu; WIOSNA to idea miłości wzajemnej; w przestrzeni społecznej oznacza to zasadę: nie sztuką jest kochać, bo każdy chce kochać; sztuka jest tak kochać, by ten kogo kocham, tez potrafił kochać.

4. Paulina Kaczmarek - przedstawiciel UNDP, Global Compact.
W ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju od ponad 3 lat zajmuje się tematyką CSR, inicjatywy Global Compact. Koordynatorka prac nad publikacją „Przewodnik Dobrych Praktyk. Firma Równych Szans”. Koordynatorka projektu dotyczącego wspierania rozwoju CSR w nowych krajach członkowskich i kandydackich, finansowanego przez Komisję Europejską i realizowanego przez UNDP w 8 krajach.

5. Szymon Augustyniak - jestem dziennikarzem i sekretarzem redakcji CEO Magazynu Kadry Zarządzającej. Moje zainteresowania obejmują m.in. zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, globalizacji oraz jej wpływu na społeczności lokalne, kwestie rozwoju. Z wykształcenia jestem archeologiem; prywatnie - tatą Zuzi.


DRUŻYNA B – OBALAJĄ TEZĘ

1. Irena Pichola
- Wicedyrektor ds. rozwoju biznesu w dziale audytu i usług doradczych, Lider zespołu ds. CSR w firmie PricewaterhouseCoopers.
Doświadczony doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR. Członkini Zarządu FOB oraz Fundacji PricewaterhouseCoopers "Podaruj siebie". Koordynuje prace nad strategią odpowiedzialnego biznesu i programem zaangażowania społecznego dla całego regionu CEE w PwC - 26 krajów, w tym także w Polsce. Uczestniczka szeregu projektów dotyczących tematyki CSR. Ekspert CSR w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego biorąc udział w tworzeniu Normy ISO 26000 dotyczącej CSR. Jako jedyna osoba w Polsce i regionie uczestniczy w prestiżowym programie Word Business Council for Sustainable Development.

2. Marta Filipowicz (wkrótce Zawadzka:)) - Specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Vattenfall Heat Poland.
Zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z walką ze zmianami klimatu. Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW.
Prywatnie szczęśliwa narzeczona, miłośniczka gry w tenisa, jazdy na rowerze i opalania.
Zainteresowana ochroną środowiska, choć daleka od przykuwania się do drzew.

3. Jarosław Lepka - Zastępca dyrektora ds. programowych w Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.
Wcześniej zajmował się tematyką społecznego zaangażowania biznesu w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Współautor książki "Przedsiębiorca w krainie działań społecznych" (ARFP, 2004). Uczestnik i panelista krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

4. Krzysztof Jakubowski - Dyrektor ds. Preinkubacji, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
Od ponad trzech lat związany z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, w której pełnię obecnie funkcję Dyrektora do spraw Preinkubacji, czyli opiekuję się siecią 32 Inkubatorów przedsiębiorczości w kraju, wspomagającej przedsięwzięcia gospodarcze ok. tysiąca młodych osób. Połowę życia spędził poza Polską, mieszkając w Rosji, Anglii i Szwajcarii. Z wykształcenia prawnik, z wyboru kinoman, miłośnik kuchni, muzyki rockowej, czerwonego wina i malarstwa współczesnego.

5. Mirella Panek-Owsiańska - Prezes i Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Zajmuje się kontaktami z kluczowymi interesariuszami, odpowiada za Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce, konferencje poświęcone CSR oraz kontakty z CSR Europe. Współautorka artykułów i publikacji poświęconych CSR, trenerka działaczy społecznych. Specjalistka w dziedzinie PR, przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej Amnesty International. Absolwentka Szkoły Liderów, programu International Visitors Departamentu Stanu USA, stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy.