Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Pieniądz wolny od odsetek i inflacji (BZB 61)

okładka książki

Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię?

Margrit Kennedy sięga głęboko do źródeł naszych obecnych problemów ekologicznych: nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, zagrożenia dla bioróżnorodności, postępujących zmian klimatycznych. Te niezmiernie ważne dla przetrwania gatunku ludzkiego na Ziemi problemy, chociaż przyciągnęły do siebie wiele uwagi, traktowane są najczęściej powierzchownie, objawowo: próbuje się neutralizować skutki, nie sięgając do przyczyn. Autorka dokonuje wnikliwej analizy, w jaki sposób czynniki ekonomiczne, a w szczególności system finansowy, wpływają na powiększające się zagrożenia ekologiczne. Zob. ZB nr 195 - 196 s. 57 [pdf].

Margrit Kennedy
Pieniądz wolny od odsetek i inflacji. Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię?
rysunki: Helmut Creutz
tłumaczenie: Anna Stasiak, Michał Sobczyk, Agnieszka Gaweł, Marcin Harembski, Witold Falkowski, Krzysztof Kaczyński, Jędrzej Sulmowski, Piotr Jurczak
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2007
ISBN 978-83-87331-81-8
format: A5, 112 str., kolorowa okładka
waga: 158 g
cena: 0 zł

[wydanie I - książka w wersji pdf]
[inne tłumaczenie niektórych części wydania I, wersja archiwalna html]

nakład wyczerpany