Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska, Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6 (BZB 36)

36a publikacja z serii BZB - zawiera program przeznaczony do realizacji ścieżki ekologicznej jako przedmiotu w zreformowanej szkole podstawowej. Konspekty pracy sporządzone dla poszczególnych klas realizowane są w następujących działach: powietrze, woda, gleba, formy ochrony przyrody w Polsce, styl życia człowieka, odpady. "Celem edukacji ekologicznej jest nabycie przez ucznia wiedzy o zagrożeniach środowiska lokalnego oraz konieczności zapobiegania i likwidowania zagrożeń. (...) Różnorodność zadań, metod i sposobów pracy pozwoli osiągnąć zamierzone cele i realizację planowanych zadań szkoły."

Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska
Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6
Kraków 2001
ISBN 83-87331-28-7
format: A5, 40 str., foliowana okładka
waga: 63 g

[pełna wersja książki]