STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

WSTĘP

Sztandarową pozycją Wydawnictwa "Zielone Brygady" jest ukazujący się nieprzerwanie od 1989 r. miesięcznik "Zielone Brygady. Pismo ekologów". Jest to bez wątpienia najdłużej ukazujące się pismo niezależnego ruchu ekologicznego, które wzrastało wraz z nim, służąc od początku swego istnienia wymianie informacji pomiędzy - wtedy rozproszonymi i nielicznymi - grupami działaczy społecznych. Pismo dostarczało także szerokiej wiedzy merytorycznej, stanowiło istotne forum dyskusyjne, pogłębiało samoświadomość Czytelników, uczyło, jak działać i... pisać. Większość z tych zadań pozostała aktualna do dziś. Na łamach "Zielonych Brygad" znaleźć można artykuły poruszające szeroko rozumianą tematykę ekologiczną, w tym aktualności z pracy parlamentu i rządu, informacje o odbytych i planowanych spotkaniach oraz konferencjach. Przede wszystkim jednak Czytelnicy ZB mogą liczyć na aktualne informacje na temat trwających właśnie kampanii prowadzonych przez "Polskich zielonych". Nasi Autorzy to z jednej strony - posłowie, politycy, wieloletni działacze ruchu ekologicznego czy naukowcy, a z drugiej - osoby młode, niekiedy dopiero zaczynające swoją przygodę w ruchu społecznym. Promujemy nowo powstające organizacje ekologiczne, informujemy o nowych technologiach przyjaznych środowisku, projektach czy kampaniach, nie stronimy od artykułów polemicznych. Formuła pisma jest otwarta. Wychodzi ono obecnie już w cyklu dwutygodniowym, w nakładzie 1500 egz., wersja internetowa jest czytana przez ok. 1000 osób. Pismo współpracuje z dużą grupą osób (rocznie przez łamy pisma przewija się około 300 Autorów). W większości wypadków Autorzy artykułów publikowanych w ZB to amatorzy, osoby nieposiadające dziennikarskiego przygotowania. Nieskażone dziennikarską rutyną teksty są na pewno atutem naszego pisma. Jednak waga problemów, którymi się zajmujemy wymaga odrobiny profesjonalizmu.

Oddając do Waszych rąk podręcznik, który powstał na bazie zorganizowanego przez Wydawnictwo "Zielone Brygady" w dn. 15-17.1.99 w "Bajce Klubu Gaja" w Bielsku szkolenia dla dziennikarzy, współpracowników pisma, chcemy dostarczyć podstawowych informacji z zakresu warsztatu dziennikarza oraz podstawowych gatunków dziennikarskich, prawa prasowego i etyki. Poniższa publikacja powstała z myślą o poprawieniu jakości informacji prezentowanych na łamach ZB, a także umożliwieniu Wam, naszym współpracownikom i korespondentom, poznania kilku cennych rad o tym, jak pisać i zaciekawiać czytelnika.

Szkolenie dla dziennikarzy-współpracowników pisma "Zielone Brygady" poprowadził Tomasz Lisiecki, koordynował Ryszard Skrzypiec, a Agnieszka Bąk zapoznała uczestników z zasadami korekty. Fachowych rad udzielił prof. Ignacy St. Fiut z Zakładu Badań Prasoznawczych UJ oraz Piotr Szkudlarek. Zorganizowanie warsztatu oraz wydanie publikacji poszkoleniowej było możliwe dzięki dotacji Polskiego Biura REC ze środków Funduszu PHARE - Multi Beneficiary Program. Podziękowania należą się też "Klubowi Gaja" za serdeczną gościnę.

Redakcja

PS

Planujemy kolejne warsztaty tego typu dla naszych autorów (oraz kolporterów), ale i dla innych organizacji ekologicznych i pozarządowych (prawdopodobnie również... białoruskich). Prosimy czytelników o sugestie nt. ich przeprowadzenia.


Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >