Wersja offline Spis treści ]

PORADNIK ZIELONEGO
DZIENNIKARZA

Grafika z okładki
- JAK JESZCZE LEPIEJ PISAĆ DO ZB -
PUBLIKACJA POSZKOLENIOWA

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 1999
Kraków 1999

Wydanie I

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 31

Rysunki: Jarek Gach

Red. serii: Andrzej Żwawa

ISBN 83-87331-13-9

REC

Szkolenie dla dziennikarzy-współpracowników pisma "Zielone Brygady" oraz wydanie niniejszej publikacji poszkoleniowej było możliwe dzięki dotacji Polskiego Biura REC ze środków Funduszu PHARE - Multi Beneficiary Program.

Phare