STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

Proponujemy piszącym czytelnikom podręcznik podstaw dziennikarstwa ekologicznego. Książka powstała w wyniku realizacji szkolenia dla osób piszących do pisma ZB i jest zbiorem materiałów powstałych na szkoleniu, opracowań i przedruków publikacji dotyczących różnych problemów związanych z działalnością dziennikarską. Zakres materiału obejmuje zagadnienia których znajomość jest niezbędna piszącym o problemach ochrony środowiska, od czysto teoretycznych podstaw warsztatu dziennikarskiego czy omówień najważniejszych zapisów prawnych, z którymi w swej pracy mogą zetknąć się dziennikarze poprzez etykę po praktyczne rady, jak pisać (zarówno od strony techniki dziennikarskiej, jak i edytorskiej).

Jest to zestaw, który może okazać się przydatny każdemu piszącemu do ZB, prasy ekologicznej, pozarządowej czy lokalnej.

Publikacja jest bezpłatna, można ją otrzymać przesyłając zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem. Szablony komputerowe można otrzymać przesyłając dodatkowo dyskietkę lub 3 zł.