Wersja offline Spis treści ]

Alison Costello, Bernardette Vallely, Josa YoungZAWSZE PEWNIE,
ZAWSZE SUCHO...
NIE ZAWSZE
BEZPIECZNIE

Grafika z okładkiWydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 1999Kraków 1999

Wydanie I

Zawsze pewnie, zawsze sucho... nie zawsze bezpiecznie
(org. The Sanitary Protection Scandal)

Autorki: Alison Costello, Bernardette Vallely, Josa Young z Women's Environmental Network (Kobieca Sieć Ekologiczna)

tłumaczenie: Andrzej Wojtasik z Federacji Zielonych - Szczecin

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 32

Red. serii: Andrzej Żwawa

Korekta: Ryszard Skrzypiec, Marta Skrzypek

Okładka: Andrzej Wojtasik z pomocą Marty Skrzypek i Tomasza Gołębiowskiego.

Rysunki: Kryzys, plakat WEN, Kuba Sowiński, plakat Greenpeace, ParaMotor, Jarek Gach.

Podziękowania: Tomasz Perkowski, Violetta Olender, Beata Zaduminska, Paweł Głuszyński

Dofinansowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

i
Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Szczecinie (tłumaczenie)

ISBN 83-87331-18-X