Iza Kruszewska

NORMALNY JEDNOROCZNY KARP

Bawiąc się w Pana Boga

Manipulowana genetycznie żywność

w Europie Środkowo-Wschodniej

JEDNOROCZNY KARP Z LUDZKIM GENEM WZROSTUs

GREENPEACE  International

Wydanie polskie: Federacja Zielonych - Kraków

Kampania "Menu na Nastepne Tysiąclecie"

Bawiąc sie w Pana Boga

Manipulowana genetycznie żywność w Europie Środkowo-Wschodniej

AUTORKA: Iza Kruszewska

 

WSPÓLPRACA I INSPIRACJA:

Rozdział 1.0:

Rozdział 3.0:

Rozdział 4.0:

 

Raport ten został opublikowany i rozpowszechniony w j. polskim przez Federacje Zielonych - Kraków i Fundacje Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach Kampanii Produktu Ekologicznego (Sustainable Product Campaign) - Menu na Nastepne Tysi1clecie koordynowanej przez ANPED (Alliance of Nothern People for Environment and Development).

Wydanie tej publikacji było możliwe dzieki wsparciu finansowemu, które otrzymaliomy od MILIEUKONTAKT OOST-EUROPA, PO Box 18185, NL-1001 ZB Amsterdam, Holandia

Skład: Piotr Rymarowicz

Tłumaczenie: Agnieszka Kostyra

7 listopada 1996r.

ISBN 83-905050-7-X

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Sławkowska 12, 31-014 Kraków

tel./fax: 012.222264, 222147