Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.
Andrzej Żwawa

ur. 1968 r. w Wadowicach
e-mail: zb [at] eco.pl skype: andrzej.zwawa


Wykształcenie

1988
Ukończył Technikum Chemiczne w Oświęcimiu (praca dyplomowa nt. ochrony środowiska w Zakładach Chemicznych „Oświęcim”) i podjął na Uniwersytecie Jagiellońskim studia chemiczne a następnie religioznawcze.

1991
Wziął udział w szkoleniu WWF „Tworzenie i zarządzanie organizacją”.

2000
Wziął udział w szkoleniach: dla redaktorów zorganizowanym przez BORDO i WiNT, nt prawnych aspektów działalności wydawców pozarządowych zorganizowanym przez BORDO i Fundusz Współpracy oraz w szkoleniu prowadzonym przez Book Marketing Research nt marketingu wydawniczego.

2001
Wziął udział w szkoleniu Klon/Jawor dla webmasterów.

2002
Wziął udział w warsztatach nt Low Cost Capital w Fundacji Strohalm (Utrecht) i Warszawie.

2003
Wziął udział w warsztacie pt. No Place Like Home w Fundacji Findhorn (Szkocja).


Działalność

luty 1987
Nawiązał kontakt z Ruchem Ekologiczno-Pokojowym „Wolę być” oraz „Wolność i Pokój”: w „Wolę być” zakładał „lobby Podbeskidzie” (Kęty – Oświęcim) oraz pomagał grupie śląsko-zagłębiowskiej, organizował spotkanie „Wolę być” w Oświęcimiu.

1988
Nawiązał kontakt z grupą „Ekologia i Pokój” w Krakowie, która weszła w skład nowo powstałej Federacji Zielonych, w której działał przez kilka lat biorąc udział m.in. w pierwszej akcji „Tama tamie”, w blokadzie budowy EJ Żarnowiec, w akcjach przeciw Specjalnej Strefie Ekonomicznej i WOCK, blokadach Alej Trzech Wieszczów, akcjach rowerowych i antymilitarnych.

1989
Był jednym z założycieli miesięcznika „Zielone Brygady. Pismo obrońców środowiska” w Naukowym Kole Chemików UJ oraz Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w której w następnych latach był kolejno członkiem Rady, Zarządu oraz pełnomocnikiem Zarządu. Rozpoczął współpracę z Federacją Anarchistyczną, Polskim Ruchem Przyjaciół Indian, organizacjami esperanckimi i in.

1989-94 i 1997
Redagował kwartalnik „Green Brigades. Ecologists’ Paper”.

1989-1990
Współpracował z redakcją pisma Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej „STOP”.

1990-1991
Współpracował z redakcją pisma „Wyspa”.

1993-2009
Pracownik FWIE. Na stanowisku pełnomocnika Zarządu FWIE ds. Wydawnictwa „Zielone Brygady” zredagował serię Biblioteka „Zielonych Brygad” (ok. 60 książek i broszur) oraz kilkadziesiąt innych publikacji.

1994-2007
Był redaktorem naczelnym miesięcznika „Zielone Brygady. Pismo Ekologów”.

1996
Zostaje zaproszony do Rady Programowej Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

1997-2011
Pełnomocnik Zarządu FWIE ds. Serwera MOST.org.pl / ECO.pl.

od 2001
Zostaje członkiem Stowarzyszenia Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”.

2003
Zostaje wybrany do społecznej grupy roboczej ds. wypracowania założeń programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych.

2004-2006
Pracuje w społecznej Komisji Selekcyjnej ds. priorytetowego programu NFOŚiGW pn. Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych.

od 2006-2011
Zostaje ponownie członkiem zarządu FWIE.

2008
Zostaje koordynatorem projektów FWIE: Fairtrade w Krakowie, Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego handlu oraz „Koalicja POE Małopolska”.

od 2008
Zostaje koordynatorem programu „Zielona Inicjatywa Gospodarcza” (– partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej sektora małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie oraz partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie). Współpracuje ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć m.in. przy projektach dotyczących etycznej konsumpcji oraz suwerenności żywnościowej.

2008-2011
Przedstawiciel FWIE w Koalicji Ekolodzy dla Polski oraz w Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

2009-2011
Przedstawiciel FWIE w Koalicji Sprawiedliwego Handlu.

2009-2015
Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Eko-eko.

od 2010
Zostaje członkiem Rady Zarządzającej Biocert Małopolska Sp. z o.o. Rozpoczyna współpracę z Biurem Projektowym UNDP.

od 2011
Zostaje koordynatorem międzynarodowego projektu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć „Educating to sustainable and responsible management of the forests in the world” oraz ogólnopolskiego projektu „Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej”. Zostaje koordynatorem serwera Zielone Brama w Fundacji EkoRozwoju. Rozpoczyna współpracę z kampanią Make Fruit Fair.

2012
Zostaje członkiem Komitetu Sterującego Koalicji Sprawiedliwego Handlu, a następnie Prezesem Zarządu Fundacji "Koalicja Sprawiedliwego Handlu".

od 2016
Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ProCert.

od 2018
Członek Komisji Rewizyjnej Grupy Zagranica

od 2019
Zastępca przewodniczącego Rady Fundacji Targ Pietruszkowy.


Osiągnięcia

1993
Zostaje zaproszony przez prof. Stefana Kozłowskiego do Rady Ekologicznej przy prezydencie RP (nie przyjął funkcji).

1996
Zostaje nagrodzony przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa srebrną nagrodą za zasługi dla ochrony środowiska.

1997
Zostaje Honorowym Nominatorem Fundacji Ashoka – Polska.

1998
Zostaje powołany przez Ministra OŚ J. Szyszko do Społecznego Zespołu Ekspertów ds. Finansowania Edukacji Ekologicznej. Z okazji 70-lecia swego istnienia LOP przyznał mu „Medal za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska”.


Inne języki: English