Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Bursztynowy rozkwit gospodarczyBezrobocie, zastój na lokalnych rynkach, niedocenianie walorów kulturowych i przyrodniczych w najbliższej okolicy – projekt „Gospodarka społeczna na bursztynowym szlaku”1) pod kierownictwem Andrzeja Bidermana z Fundacja Partnerstwo dla Środowiska2) stara się to zmienić, i ma efekty.

W ciągu kilku miesięcy na południu Polski powstało 5 przedsiębiorstw, zatrudnieni to nie tylko wykształcona młodzież po studiach, ale także pełne pomysłów i inicjatywy długotrwale bezrobotne kobiety mające problemy z dostępem do rynku pracy. Dzięki wsparciu finansowym programu unijnego Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL szkolą się i zdobywają doświadczenie.

Działalność tych firm jest związana z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Przedsiębiorstwa z „bursztynowego szlaku” oferują atrakcje turystyczne, na nowo eksponują zapomniane miejsca, promują regionalną sztukę.

Jednym z projektów jest Przedsiębiorstwo Społeczne „HORYZONTY” Inspiracja. Turystyka. Doradztwo. Na początku trafiło do niego siedmioro młodych ludzi z terenu gminy Lanckorona, bardzo związanych z malowniczą okolicą i silnie przekonanych, że ich rodzinne strony są jednym z najpiękniejszych zakątków w Polsce. Zdobyli z EQUAL dotację na prowadzenie działalności gospodarczej. Szybko powstał program „Babiniec”3), który dał szanse rozwoju dla kobiet ze środowisk wiejskich. Następnie stworzono „muzeum bez murów” (Ekomuzeum – Lanckorona4)) – bazę, na której firma ITD oparła swą ofertę turystyczną. Dzięki temu region ma realną szansę na rozwój oraz poprawę sytuacji mieszkańców, którzy znajdą w turystyce źródło swojego dochodu. Ekomuzeum eksponuje miejsca, w których przyroda sąsiaduje z zabytkami kultury i tradycji oraz prezentuje produkty regionalne tworzone przez rodzimych artystów i rzemieślników.

Organizatorzy projektu liczą na jeszcze większy rozwój przedsiębiorstw, dlatego zapraszają do współpracy firmy zainteresowane wspólną sprzedażą i marketingiem produktów i usług lub wsparciem innowacyjnego rozwijania przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

1) equal.szlakbursztynowy.pl
2) Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ul. Bracka 6/6, 31-005 Kraków, tel. 012 422 50 88, 430 24 65, fax 012 429-47-25, www.epce.org.pl, andrzej.biderman@epce.org.pl
3) Ekologiczno-Kulturalne Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku”, 34-143 Lanckorona 16, tel. 0501 706 948, 033 876 34 01, sekretariat_gp@tlen.pl
4) Ekomuzeum, Rynek 133, Lanckorona

PROJEKT GOSPODARKA SPOŁECZNA NA BURSZTYNOWYM SZLAKU TO:

- tworzenie przedsiębiorstw społecznych i zielonych miejsc pracy
- kreowanie zielonych szlaków – Greenways
- rozwój ekoturystyki i turystyki dziedzictwa
- promowanie produktów lokalnych
- zwalczanie wykluczeń społecznych i bezrobocia
- angażowanie mieszkańców
- rozwój zrównoważony

CO TO JEST GOSPODARKA SPOŁECZNA?

Ekonomia społeczna, skupiona na człowiek, nie jest zawłaszczona ani przez rynek, ani przez państwo. Istnieje po to, aby łączyć instytucje i ludzi, działalność społeczną z rynkową. Buduje mosty na rynek pracy tym, którzy sami nie umieją się do niego dostać.

Zajmuje się osobami, które dla komercyjnych firm są niechcianymi pracownikami z powodu długotrwałego bezrobocia, niskich kwalifikacji, uzależnień, niepełnosprawności.

Firmy społeczne gospodarują zyskiem w niekomercyjny sposób, reinwestując go w rozwój firmy, przeznaczając na cele społecznie użyteczne np. ochronę środowiska, rozwój turystyki lokalnej.

Dagmara Dyba
dagmarad@gmail.com
Dagmara Dyba