Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Ekowizja. Ogólnopolski konkurs krótkich form filmowych stowarzyszenia Manko i EC Kraków


Pomysł na organizację tego nowatorskiego przedsięwzięcia zrodził się z potrzeby pokazania ekologii, jako dziedziny twórczej i tematu ważnego i interesującego społecznie. Chcemy zachęcić twórców, zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorskich, do tworzenia form filmowych o tematyce, która często bywa pomijana. Oczekujemy, że stworzone w konkursie materiały, będą inspiracją i formą edukacji ekologicznej. Konkurs ma ukazać jak najszersze spektrum zagadnień ekologicznych. Pragniemy zachęcić twórców do odejścia od stereotypowego spojrzenia na tę materię, która często bywa kojarzona wyłącznie z nagłaśnianymi w mediach radykalnymi akcjami ekologów. Konkurs ma pokazać, że ekologia ma też inne oblicze i nie zawsze wiąże się z kontrowersyjnymi działaniami. Czasem wystarczy rozejrzeć się dookoła i dostrzec sprawy do tej pory niezauważalne...

Organizatorzy nie ograniczają twórców co do formy ich dzieł. Do Konkursu mogą być zgłoszone krótkie formy filmowe, których czas projekcji nie przekracza 7 min. i filmy reklamowe mieszczące się w konwencji reklamy społecznej, których czas nie przekracza 2 min.

Laureaci wyłonieni przez profesjonalne jury zostaną nagrodzeni w następujących kategoriach:

GRAND PRIX – nagroda w wysokości – 2000 PLN
NAGRODA ZA II MIEJSCE – 1000 PLN
NAGRODA ZA III MIEJSCE – 500 PLN
NAGRODA ZA WALORY EDUKACYJNE
NAGRODA ZA WALORY ARTYSTYCZNE
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Termin nadsyłania materiałów: 30.9.2007         
ekowizja@ekosegregacja.pl
www.ekosegregacja.pl/akcje/ekowizja

Powyższy artykuł w pliku PDF:
Manko