Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Europa Wschodnia odrzuca GMO

Moskwa / Warszawa, 18.10.2005

Nie ma „starej” i „nowej” Europy, jeśli chodzi o organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). Dwie niezależne publikacje ogłoszone dzisiaj przez Greenpeace w Polsce i w Rosji pokazują, że zarówno konsumenci, jak i producenci żywności w Europie Wschodniej odrzucają wytwory inżynierii genetycznej.

Podczas zorganizowanej dzisiaj w Warszawie konferencji prasowej Greenpeace zaprezentował badania polskiej opinii publicznej, wskazujące, że m.in. 76% konsumentów w Polsce nie chce jeść żywności zawierającej składniki modyfikowane genetycznie, 79% nie kupiłoby żywności wyprodukowanej przy użyciu paszy GMO, a aż 92% domaga się jej znakowania1).

W tym samym czasie, w Moskwie, Greenpeace opublikował najnowszy Przewodnik świadomego konsumenta2), z którego wynika, że już ponad 450 rosyjskich firm produkujących żywność przyjęło politykę „wolne od GMO”. Wśród nich znalazły się także dobrze znane, międzynarodowe sieci takie, jak Nestlé czy Coca-Cola. Wraz z przewodnikiem Greenpeace opublikował także oświadczenie Rosyjskiego Związku Producentów Soi, zawierające zapewnienie, że obecnie na terytorium Rosji nie ma przemysłowych upraw soi modyfikowanej genetycznie, a sam Związek wspiera ideę żywności wolnej od GMO.

Polskie biuro Greenpeace dołączyło do ogólnoeuropejskiego projektu organizacji – zebrania miliona podpisów pod petycją do Parlamentu Europejskiego, która ma „załatać” lukę prawną, nakazując obowiązkowe znakowanie wszystkich produktów, do których wytworzenia użyto paszy zawierającej GMO. Obecne prawo nie wymaga znakowania żywności, pochodzącej od zwierząt karmionych paszą modyfikowaną genetycznie, mimo iż wzrasta ilość badań pokazujących szkodliwość GMO dla bioróżnorodności, zdrowia zwierząt i ludzi3).

Projekt ten spotkał się z życzliwym przyjęciem i poparciem znanych autorytetów kulinarnych. Pod petycją podpisali się już: Marta Gessler, Agnieszka Kręglicka, Maciej Kuroń i Robert Makłowicz.

Greenpeace uważa, że klimat społeczny dojrzał do tego, by kolejne firmy w Europie Wschodniej zaczęły wycofywać się z importu, handlu i przetwarzania GMO.

Przemysł spożywczy w Polsce musi uszanować życzenie milionów polskich konsumentów i zdjąć ryzykowne i niechciane produkty z półek – mówi Maciej Muskat, Koordynator Kampanii GMO w Greenpeace Polska. Zwraca także uwagę na fakt, że niektóre międzynarodowe sieci detaliczne, takie, jak np. Geant, stosują podwójne standardy. Francuski właściciel Geanta, koncern Casino, zadeklarował, że jego produkty będą „wolne od GMO”, jednak polscy klienci tej sieci nie mają takich gwarancji. Takie podwójne standardy, jeśli chodzi o GMO, są niewybaczalne i nie mogą być tolerowane. Firmy sektora spożywczego powinny zacząć działać natychmiast i stosować tę samą politykę niezależnie od miejsca swych operacji – dodaje Muskat.

Wszystkie opublikowane dzisiaj dane wpisują się w nurt powszechnej niechęci Europejczyków do GMO. Potwierdzają tym samym poprzednie raporty wskazujące, że jedynie 14% mieszkańców Europy, z 32 krajów, uważa GMO za bezpieczne4).

W kwestii GMO podziały na „starą” i „nową” Europę znikają. Ludzie na Wschodzie i Zachodzie dają wyraźny, wspólny sygnał, że nie chcą, by ich żywność była obiektem genetycznego eksperymentu – komentuje Muskat.

Więcej informacji:
Maciej Muskat, Koordynator Kampanii GMO, Greenpeace Polska, tel. 509 058 651
Jacek Winiarski, Rzecznik Prasowy, Greenpeace Polska, tel. 504 274 080

Uwagi:
1) Badania stosunku Polaków do GMO, zostały przeprowadzone przez PBS w dniach 10 - 11.9.2005 na reprezentatywnej grupie 1079 osób - do ściągnięcia z www.greenpeace.pl

2) Przewodnik Świadomego Konsumenta - do ściągnięcia z www.greenpeace.ru

3) GREENPEACE: raport nt. inżynierii genetycznej, wrzesień 2005 – Problemy ekologiczne i zdrowotne związane z modyfikowaną genetycznie paszą dla zwierząt – do ściągnięcia z www.greenpeace.pl

4) Komisja Europejska, Eurobarometr: Europejczycy, nauka i technologia, czerwiec 2005, str. 62 – 64. Badania przeprowadzono w dniach 3 – 15.2.2005 w 32 krajach europejskich (kraje UE, kraje kandydujące do UE i kraje EFTA) – do ściągnięcia z http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_224_report_en.pdf