Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Festiwal lokalnej żywności

WYDAWNICTWO „ZIELONE BRYGADY”
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax (012) 422 22 64, 422 21 47
tel. 0 603 363 721
zb@eco.pl, www.zb.eco.pl

Kraków, dn. 20.7.2005

Z przyjemnością informujemy, że organizujemy Festiwal Lokalnej Żywności (Kraków, Plac Wolnica 3.9.2005)

Będzie to impreza otwarta zarówno dla Krakowian, jak i turystów (przewidujemy udział około 5 tys. osób). Urząd Miasta Krakowa udzielił już wsparcia finansowego dla tego przedsięwzięcia, Grodzki Urząd Pracy skierował do realizacji tego projektu stażystkę – absolwentkę Akademii Rolniczej, uniwersytet z Pau we Francji praktykantkę a brytyjska organizacja ISEC przekazała prawa do polskiego wydania ich publikacji. Poparcie wyraził również dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UW Jerzy Wertz oraz radna Sejmiku Małopolskiego Maria Malinowska (inicjatorka ogłoszenia Małopolski strefą wolną od GMO), a także Zofia Misiewicz - kierownik Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Ponieważ jednak otrzymana dotacja jest zbyt mała, aby w pełni zrealizować postawione cele, szukamy kolejnych źródeł dofinansowania.

Festiwalowi towarzyszyć będą publikacje dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie:

Lokalna żywność, globalna pomyślność. Pakiet kampanijny oraz
• Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick i Todd Merrifield,
Powrót gospodarki żywieniowej do korzeni.
Lokalne alternatywy wobec globalnego przemysłu rolnego (tytuły robocze).

Pokażemy w nich szereg niekonwencjonalnych rozwiązań ekonomicznych, takich jak lokalne środki rozliczeniowe, barter wielostronny, spółdzielczość itd., które czynią realnym postulaty ochrony środowiska i rynku poprzez lokalność.

Program Festiwalu zakłada promocję lokalnej żywności wyprodukowanej przez producentów z rejonu Krakowa oraz alternatywnych metod jej dystrybucji. Planujemy zaprosić 30 wystawców - przedstawicieli producentów lokalnej żywności, krakowskich sklepów, barów i restauracji, którzy będą mogli zaprezentować swoje produkty i usługi. Podczas Festiwalu będziemy przekonywać do zaopatrywania się w żywność produkowaną lokalnie i pokazywać istniejący potencjał. Takie działanie sprzyja ochronie środowiska na etapie produkcji żywności, jej przetwarzania, transportu, przechowywania oraz utylizacji opakowań. Ułatwia też kontrolę całego cyklu życia produktu, od uprawy po konsumpcję. Drugi efekt tych działań widoczny będzie w gospodarce regionu - nabycie lokalnej żywności, czy innego dobra powoduje, że pieniądz pozostaje w lokalnym obiegu, przyczyniając się do wzbogacenia naszego województwa i jego mieszkańców. Jak wykazały doświadczenia zachodnie, lokalna produkcja i konsumpcja żywności to istotny element zapobiegania marginalizacji mieszkańców wsi. Idea wspierania lokalnej produkcji i konsumpcji żywności skutkuje więc ograniczeniem bezrobocia na terenach wiejskich i wzmacnia drobny handel, ułatwia kontrolę procesu produkcji, ogranicza emisję zanieczyszczeń związanych z produkcją, konserwacją, opakowaniami i transportem żywności. Sprzyja też zainteresowaniu ekologiczną (certyfikowaną) żywnością, choć brak atestów nie dyskwalifikuje tradycyjnego rolnika i przetwórcy działającego na małą skalę.

Mimo podobnych nazw, lokalna żywność nie jest tożsama z mocno promowanym w związku z UE produktem lokalnym i regionalnym (tradycyjnym i markowym), ale też nie konkuruje z nimi. Stanowią one raczej uzupełnienie lokalnej żywności. Produkt lokalny to raczej wykwintna żywność, przygotowana w oparciu o tradycyjne receptury i przeznaczona dla bogatszych klientów miejscowych oraz dla turystów i na eksport. Natomiast lokalna żywność, to zarówno lokalna produkcja, jak i lokalna konsumpcja podstawowych produktów rolnych, dostępnych w danym klimacie i sezonie. Każdy region może być w większym stopniu samowystarczalny w zakresie podstawowej żywności, poprzez traktowanie handlu zewnętrznego, jako ilościowe i jakościowe uzupełnienie (urozmaicenie) oferty oraz jako zrównoważenie bilansów płatniczych.

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie dla naszego projektu poprzez rekomendację, współorganizację lub dofinansowanie (także barterowe) samego Festiwalu i/lub związanych z nim publikacji. Istnieje też możliwość wykupienia stoiska i/lub reklamy podczas Festiwalu oraz reklamy w naszych publikacjach i na serwerze ECO.pl. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.

W razie zainteresowania służymy dalszymi informacjami.
 _fcksavedurl=

Anna Kaczor, Andrzej Żwawa