Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

JAKIE SKUTKI MA ZUBOŻONY URAN?

Były bojownik o wolność i więzień Buchenwaldu, profesor dr Siegwart-Horst Günther pracował po II wojnie światowej na uniwersytetach w wielu krajach rozwijających się. Współpracował z Albertem Schweitzerem.1) Wywiad z nim przeprowadził Witold Fischer dla junge Welt z 13.3.2000.

Zasłużył się Pan pierwszym doniesieniem o stosowaniu amunicji z odpadowego, zubożonego uranu (ZU) przez USA w wojnie z Irakiem w 1991 r. oraz badaniami skutków ZU.2) Czy tę amunicję zastosowano także w ataku NATO na Jugoslawię?
W ubiegłym roku dowiadywałem się oficjalnie o natowskim samolocie bojowym A-10.3) Poinformowano mnie, że A-10 używa wyłącznie amunicję uranową i nic innego.
Samolot A-10 zastosowano przeciw Jugosławii?
W odpowiedzi na zapytanie, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Niemiec odpowiedział w piśmie z 16.7.99 nt. Zastosowania amunicji ze zubożonego uranu m. in.:
1. W ramach ataku powietrznego NATO na Federacyjną Republikę Jugosławii zastosowano amunicję ZU w systemie broni A-10.
2. System broni A-10 wdrożono głównie w kampanii kosowskiej.
3. Zważywszy, że działkiem pokładowym można atakować tylko takie cele, które pilot zauważy podczas zadania bojowego, w odróżnieniu od celów stacjonarnych, na które atak inną bronią można zaplanować z wyprzedzeniem, nie da się podać dokładnych współrzędnych użycia amunicji ZU.
4. Na razie NATO nie ma planu odkażania.
4)
Czy jest więcej państw, w których zastosowano tę amunicję?
Właśnie wróciłem z podróży do Libii. Oczywiście interesują się tam tym tematem, bo samoloty A-10 zaatakowały i ten kraj przed kilku laty. To było w 1986 r., kiedy zaatakowano zarówno rezydencję Kadafiego, jak i miasto na wybrzeżu, w którym ponoć znajdowała się fabryka broni chemicznej. W okolicy zaatakowanych budynków Kadafiego i koło zakładów wystąpiły przypadki białaczki i wynaturzonych noworodków. Telewizja Libii nadała w języku arabskim reportaż przygotowany przez ZDF z moją pomocą. Podobne zdarzenia miały miejsce w Europie środkowej. Przypomnę kraksę amerykańskiego A-10 w Remscheid w 1988 r. i rozbicie się izraelskiego samolotu transportowego linii E-Al w drodze z USA przy lądowaniu pod Amsterdamem w 1992 r. Oba samoloty miały ponoć na pokładzie materiały radioaktywne.5) W późniejszym czasie wystąpiły w obu okolicach wzmożone schorzenia skóry, poronienia, białaczka u dzieci i zniekształcenia noworodków.
Czym wyróżnia się użycie amunicji ZU w Iraku od użycia w Jugosławii?
U dzieci uchodźców z Kosowa znaleziono objawy, które normalnie mają tylko starsi chorzy na raka. Jest to więc zupełnie niezwykłe schorzenie. W przeciwieństwie do Iraku, gdzie tlenki uranu rozniosły się z wiatrem w postaci pyłu, w Kosowie uran przedostaje się do roślinności, a więc do łańcuchów pokarmowych.
Kiedy przewiduje Pan pierwsze przypadki zachorowań wśród żołnierzy służących w Kosowie?
Powiedziałbym, że za rok, licząc od teraz. Tymczasem pewien niemiecki lekarz i prawnik pracujący nad odszkodowaniami dla ciężko chorych poprosili mnie o przesłanie materiałów z moich badań w Iraku, bo pracownik pewnej wytwórni pancerza bojowego ciężko zachorował.
Jak zareagowały władze RFN na Pańskie badania?
W czerwcu 1995 r. zostałem aresztowany i byłem źle traktowany w czasie pobytu w areszcie. Po wypuszczeniu pozostawałem przez rok pod nadzorem policji i musiałem meldować się na posterunku dwa razy na tydzień. Musiałem zaniechać korespondencji o pomoc. 4.1.99 stanąłem przed sądem pierwszej instancji w Husum. Oświadczono mi, że jeśli zajdzie potrzeba, zostanę dostarczony pod przymusem, z użyciem siły, do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

tłumaczył z niemieckiego Piotr Bein
piotr.bein@imag.net

PRZYPISY TŁUMACZA:

1) Niemiecki filozof, lekarz i filantrop, żył w l. 1875 – 1965. Nazwany największym chrześcijaninem swoich czasów, Schweitzer oparł filozofię życiową na czci dla życia i głębokim zobowiązaniu służby ludzkości myślą i czynem. Schweitzer otrzymał Nagrodę Nobla w 1952 r. za wieloletnie wysiłki humanitarne. Zanim osiągnął 30 rok życia, studiując nauki, muzykę i teologię, stał się autorytetem nt. życia i twórczości Jana Sebastiaana Bacha. W 1904 r. pod wpływem artykułu o potrzebach medycznych misjonarzy, Schweitzer został jednym z nich. Potem wykorzystał środki z nagrody Nobla do rozbudowy szpitala i kolonii dla trędowatych. W 1955 r. królowa Elżbieta nadała Schweitzerowi Order of Merit (Order Zasługi), najwyższe brytyjskie odznaczenie cywilne.
2) Patrz artykuły pt. Wojenna historia zubożonego uranu, część I [w:] ZB nr 17(143), www.most.org.pl/zb/zb/143/military.htm, część II [w:] ZB nr 2(147), www.most.org.pl/zb/zb/147/military.htm
3) Samolot A-10 ma 7-lufowe działko szybkostrzelne na amunicję kalibru 30 mm wykonaną ze ZU. Niesie również 7,3 t rakiet (w tym przeciwpancerne Maverick), bomb konwencjonalnych i bomb rozpryskowych. Amerykański śmigłowiec szturmowy Apacz używa amunicji z ZU kalibru 30 mm. Brytyjskie i amerykańskie myśliwce Harrier używają amunicji ZU kalibru 25 mm. Śmigłowiec szturmowy Cobra strzela z amunicji ZU 20 mm.
4) Planu nie ma do dziś.
5) Badania przez niezależne organizacje ustaliły obecność ZU w miejscu katastrofy transportowca El-Al. Uran mógł pochodzić albo z balastu samolotu, albo z ładunku.

ŹRÓDŁA:

Witold Fischer, Welche Folgen hat Uran-Munition? Ein Interview mit Prof. Dr. Siegwart-Horst Günther [w:] junge Welt (www.jungewelt.de) z 13.3.2000, przedruk w witrynie Jugoslawisch Östererreichische Solidaritätsbewegung z 26.9.2000,
www.vorstadtzentrum.net/cgi-bin/joesb/news/viewnews.cgi?category=all&id=969989218
Albert Schweitzer: German Philosopher, Physician & Humanitarian, www.lucidcafe.com/lucidcafe/library/96jan/schweitzer.html
tłumaczył z niemieckiego Piotr Bein