Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

KIDLINK – CO TO TAKIEGO?

Kidlink jest nie nastawioną na zysk, ogólnoświatową organizacją z siedzibą w Norwegii. Poprzez darmowe programy edukacyjne pozwala młodzieży rozwijać ich zainteresowania. Dzięki sieci Internet młodzi ludzie prowadzą rozmowy, dzielą się wnioskami i zindywidualizowanymi poglądami z młodzieżą z całego świata.1)

Kidlink prowadzi 83 konferencje publiczne dla młodzieży i dorosłych (głównie nauczycieli i rodziców) w 19 obsza¬rach językowych, prywatnych czatach i wielojęzykowych stronach www – mamy ponad 100 000 stron. Nasze języki to kataloński, chiński, duński, niemiecki, angielski, francuski, hebrajski, islandzki, włoski, japoński, macedoński, norweski, portugalski, rumuński, fiński, słoweński, hiszpański, szwedzki, turecki. Nasze usługi są administrowane przez około 500 ochotników mieszkających w 42 krajach. Większość z nich to nauczyciele szkolni.
Współzawodnicząc z 600 projektami edukacyjnymi z całego świata, Kidlink otrzymał pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie Global Junior Challenge w kategorii „Projekty edukacyjne dla użytkowników do lat 18”.2) W zeszłym roku król Szwecji wręczył Kidlink pierwszą nagrodę za „Technologie informatyczne w różnych rodzajach edukacji” na konkursie Global Bangemann Challenge.3)
CELE
• umocnićkulturę i rodzimy język w sercach następnych pokoleń,
• dostarczyćnauczycielom uczniów o większej motywacji, uwzględniając ich własny program nauczania (nie sugerujemy żadnych zmian w programach nauczania),
• poprzez pomaganie dzieciom w poznawaniu samych siebie, swego miejsca, praw, przyjaciół, rodzin i korzeni, mamy nadzieję, że będą silniejsze w konfrontacji ze współczesnymi pokusami takimi jak narkotyki. Ich pogłębiająca się wiedza prawdopodobnie stworzy pozytywne nastawienie do ekologii, pokoju i innych powszechnych problemów.
• Proces stwarza interesujące możliwości dla nauczycieli. Używają oni programu „Kim jestem?” do wspierania instrukcji w klasach w ramach progra¬mu zajęć: pisania, poszukiwania, studiów socjalnych, historii, geografii, języków obcych, ekonomii, matematyki, nauk ścisłych, sztuki, wiedzy współczesnej a także rozwoju osobistego, umiejętności Internetowych, informacyjnych i technologii komunikacji. W innym wypadku przedmioty te wg uczniów to tylko nudne zajęcia.
• Dla społeczności program „Kim jestem?” jest środkiem do pogłębiania ich młodzieńczej wiedzy i docenienia okolicy, ludzi, języka, kultury, sposo¬bu funkcjonowania społeczeństwa i historii. To także środek do powiedzenia tego innym za pomocą uczniów. Będą zachęcani do zbierania i dokumentowania elementów kultury społeczności, która może byćskazana na zapomnienie, a ich publikacje mogą byćużyte jako materiały szkoleniowe w języku tej społeczności.
• Dla rodziców, dziadków i rodzin „Kim jestem?” jest środkiem do bliższej współpracy z dziećmi nad czymś dla nich ważnym, kierowania ich do istotnej wiedzy i doświadczeń w tym procesie.
Dla pedagogów jest środkiem usprawniającym program nauczania, promowaniawspółpracy i dzielenia się doświadczeniami oraz szkolenia się w trakcie pracy w klasie jak pracować z Internetem.
• To także interesująca propozycja dla bibliotek, muzeów, szpitali, personelu zapobiegającemu zaburzeniom psychicznym, klubów młodzieżowych, kafejek internetowych, obozów uchodźców, aktywistów antyrasistowskich, pracy z dziećmi ulicy, itd.
Program „Kim jestem?” jest tylko planem składającym się z sugerowanych pytań i zajęć. Nie dostarcza on żadnych poprawnych odpowiedzi. Liczy się dyskusja i współpraca z innymi.
Proces zaczyna się od zezwolenia grupie dzieci na dyskusję obejmującą podstawowe pytania dotyczące życia. Prowadzi to je do wiedzy o nich samych, ich miejscu, prawach, przyjaciołach, rodzinach i korzeniach. Zazwyczaj dyskusja ta ma miejsce twarzą w twarz w klasie, lub innym miejscu spotkania. Program zajęć oparty jest na darmowym, wielojęzycznym, edukacyjnym programie „Kim jestem?”.
Oto kilka przykładowych pytań z lekcji „Rozwiązywanie sporów” z tego programu:
• Znęcanie się nad innymi jest rodzajem problemu dotyczącym wielu ludzi. Co to oznacza wg ciebie? Dlaczego ludzie tak się zachowują?
• Jak powinniśmy radzićsobie z tymi, którzy znęcają się nad innymi? Jak powinniśmy pomagaćich ofiarom?
• Jak rozwiązujesz spory? Czy próbujesz unikaćludzi, z którymi się nie zgadzasz? Czy uważasz, że uważne wysłuchanie, czego druga osoba naprawdę chce i potrzebuje może pomóc?
Niedawno rozwinięty został następca „Kim jestem?” z daleko sięgającymi możliwościami. Wielojęzykowy program edukacyjny „Mam marzenie”, który ma się rozpocząć nieco później tego roku, skupia się na pomaganiu młodzieży w dostrzeganiu marzeń o ich przyszłości i lepszym świecie. Podczas dziewięciu miesięcy będą planować, projektować i wprowadzać w życie oparty na Internecie program dostrzegania marzeń we współpracy z rówieśnikami. Wynikiem tego będzie zwiększenie możliwości w rozwijaniu lokalnych przedsiębiorstw i możliwość wczesnego dostępu do zasobów wiedzy sieci dla biorącej w nim udział młodzieży. Program dostarczy doświadczeń z zakresu marketingu, negocjacji, podejmowania decyzji, zbierania funduszy, współpracy międzynarodowej, organizacji, używania wydajnego software, oceny.4)
ORGANIZACJA
Od początku istnienia w Internecie w 1990 r. świadczyliśmy darmowe usługi młodzieży w 141 krajach. Niektórzy przyłączają się do naszych wspólnot młodzieżowych, aby rozwijać związki sieciowe z rówieśnikami z innych krajów.
Organizujemy zajęcia komputerowe dla społecznie upośledzonej młodzieży, aby zwiększyć ich dostęp do informacji. Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału, korzystania z infrastruktury Kidlink jako elementu ich pracy i programu „Kim jestem?” jako narzędzia.5)
Kilka przykładów z aktualnego kalendarza organizacji Kidlink:
• prace z Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) w Angoli; rozważamy możliwości założenia 3 Domów Kidlink obsługujących 500 studentów tygodniowo w Luandzie;
• prace z Lapończykami z Samean Assembly (Norwegia), aby uczynićKidlink dostępnym w ich własnym języku. Program „Kim jestem?” jest tłumaczony na lapoński język nordsamisk (mówi nim 16 000 osób w różnych krajach ).6)
• prace z Uniwersytetem San Ignacio de Loyola w Limie, w Peru, w celu zbudowania programu Kidlink w języku keczua. Ponad 3,8 milionów Indian w Peru mówi tym językiem. Jest on także szeroko używany w Andach w innych krajach.7)
• prace z Internetowym Instytutem ds Rozwoju Ludzkości (Krishnagar, Indie), w celu udostępnienia programu młodzieży mówiącej w językach hindi i bengali;
• prace z Secretary of Education (Recife, Brazylia), w celu udostępnienia programu członkom plemienia Fulni-ô używającym języka Yathé (mówi nim jedynie 5000 osób).
Kidlink pragnie pomóc umocnić się tym językom, aby pomóc młodzieży budować pozytywną samoocenę tak, aby byli w stanie poznawać obcojęzycznych rówieśników i inne obszary kulturowe na równym im poziomie.
Wiele z tych inicjatyw to zakładanie centrów (Internet Cafe) w kluczowych wioskach, aby służyły wielu szkołom. Nazywamy te centra Domami Kidlink; mamy ich 28 w Brazylii i 1 dla dzieci ulicy w Mexico City.8)
Mamy też podobne inicjatywy, mające na celu rozszerzenie działalności na więcej obszarów językowych i kulturowych w ramach Kidlink i integrowanie ich z programem „Kim jestem? ”.
KIDLINK – A CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA NAS?
Bylibyśmy bardzo zainteresowani wprowadzeniem programu „Kim jestem?” przetłumaczonego na język polski i zastosowaniem go dla polskich dzieci – zarówno tych w Polsce jak i tych mieszkających w innych krajach. To samo zaproszenie odnosi się do jakiegokolwiek innego języka w waszym kraju, mniej lub bardziej znanego.
Pierwszym możliwym krokiem jest próba taka jak z językiem keczua.9)
Krokiem drugim mogłoby być zorganizowanie konferencji dla przyszłych partnerów próbującej zaangażować NGO i lokalne przedsiębiorstwa do pomocy.
Zapraszamy też do robienia szczegółowych linków z waszych stron www do zasobów Kidlink.
Jeśli jesteś zainteresowany tą organizacją i jej programem napisz, pamiętając, że działalność Kidlink opiera się na internecie!
Mr. Odd de de Presno
Skibevig rv. 5
4815 Saltrod, Norway
tel. +47 3703 0193
fax: +47 3702 7111
email: opresno@Kidlink.ORG, presno@eunet.no, presno@grida.no

Odd de Presno mieszka więc sąsiedztwie i jest założycielem Kidlink i obecnym Dyrektorem ds Wykonawczych. Obecnie w Angolii rozpatruje możliwość otwarcia zajęć w lokalnym języku Kimbudu i Umbundu.

opr. Justyna Jaszke
na podstawie tłum. Moniki Kulbickiej

1. http://www.kidlink.org/english/general/backgrnd.html
2. http://www.kidlink.org/english/general/press/gjc.html
3. http://www.kidlink.org/history/1999/bangemann.htm
4. http://www.kidlink.org/dream/about.html
5. http://www.kidlink.org/kie/nls/abstract.html
6. http://www.kidlink.org/kie/europa/saami/index.html
7. http://www.kidlink.org/kie/america/quechua/index.html
8. http://www.kidlink.org/kie/khouse/index.html
9. http://www.kidlink.org/kie/america/quechua/index.html

Justyna Jaszke na podstawie tłum. Moniki Kulbickiej