Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KOMITET PROPOZYCJI NR JEDEN

PETYCJA DO PRAWODAWCÓW WSZYSTKICH MOCARSTW ATOMOWYCH*)
My, istoty ludzkie, zagrożone i obciążone bronią atomową niniejszym nawołujemy legislatury wszystkich mocarstw posiadających broń atomową do wspólnego podjęcia następujących zobowiązań:
1. Unieszkodliwić i rozbroić wszystkie głowice nuklearne i wstrzymać się od zastąpienia ich kiedykolwiek jakąkolwiek bronią masowej zagłady;
2. Użyć nakłady z programów broni jądrowej na poziomie z ostatnich lat na:
a) przekształcenie wszystkich pracowników, procesów, zakładów i kompleksów produkcji broni atomowej w konstruktywne, ekologicznie pożyteczne, pokojowe rodzaje przemysłu w ciągu 3 lat od ratyfikacji niniejszej rezolucji;
oraz
b) sfinansowanie potrzeb ludzkich, takich jak mieszkania, opieka zdrowia, wykształcenie, rolnictwo i odnowa zniszczonego środowiska;
3. Rozpocząć intensywne wysiłki w dobrej wierze w celu eliminacji uciekania się do wojny, konfliktów zbrojnych i wszelkich działań wojskowych;
4. Aktywnie rozpowszechniać politykę mającą na celu przekonanie wszystkich państw, by przyłączyły się do tych zobowiązań dla pokoju światowego.
Niniejsza petycja popiera projekt uchwały Kongresu USA nr HR-2545 pt. Nuclear Disarmament and Economic Conversion Act (Rozbrojenie atomowe i przekształcenie gospodarki), który sponsorowali w Izbie Reprezentantów: Eleanor Holmes Norton, Lynn Woolsey, John Lewis, Cynthia McKinney.
z poważaniem,
[tu możesz podpisać się z witryny: www.petitiononline.com/
prop1/petition-sign.html]

O AUTORACH PETYCJI
Petycję przygotował Proposition One Committee (Komitet Propozycji Nr Jeden) a napisała ją przewodnicząca komitetu, Ellen Thomas [prop1@prop1.org].

Witrynę Proposition One Committee opracowali i utrzymują ochotnicy z ruchu przeciwatomowego, którzy także organizują „czuwania nuklearne” w Parku Lafayette, przy 1601 Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie DC. Ochotnicy korzystają z praw gwarantowanych przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA (ang. First Amendment), czuwając 24 godziny na dobę przed Białym Domem.

PROPOSITION ONE

Proposition One jest oddolną inicjatywą obywateli, ruchem dla rozbrojenia nuklearnego i przeobrażenia przemysłu zbrojeniowego na potrzeby ludzi i środowiska. Koncepcja sprawdziła się zwycięstwem inicjatywy DC Initiative 37 w 1993 r., która zainspirowała posłankę z Waszyngtonu – Eleanorę Holmes Norton, by wprowadzić do Izby Reprezentantów ustawę o rozbrojeniu atomowym i przeobrażeniu gospodarki (The Nuclear Disarmament and Economic Conversion Act) w latach 1994, 1995-96, 1997-98, 1999-2000 oraz ustawę HR-2503 w sesji parlamentarnej 2001-2002. Proposition One i temu podobne idee zdobywają międzynarodowe poparcie.

PARK POKOJU

Od 3.6.1981, dokładnie 8 lat przed wyjazdem czołgów na Plac Tiananmen, plakaty nawołujące do „Mądrości i uczciwości”, sprawiedliwości i rozbrojenia atomowego stoją nieustannie dzień i noc przed Białym Domem. Dla tych, którzy utrzymują chyba najdłuższe czuwanie w ludzkiej historii, plakaty reprezentują prastare prawo – Thomas Jefferson powiedziałby: „obowiązkiem – obywateli demokracji jest wyrażania swych opinii w kwestiach nurtujących szerokie rzesze społeczeństwa.” Według statystyk National Park Service (Służba Parków Narodowych) plakaty widziało niemal 50 milionów osób. Park Lafayette (znany też jako Peace Park, czyli Park Pokoju) jest tradycyjnym, historycznym miejscem, na którym jednostki i organizacje wyrażają skargi do Prezydenta USA i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych.
DZIAŁ PRAWNY

W wyniku zagrywek prawnych przez długie lata „chronione przez konstytucję”: wolność myśli i wypowiedzi przekształcono w „działalność kryminalną”. Nasze czuwanie to jeden z niewielu krytycznych głosów, które twierdzą, że to przekształcenie jest nielegalne i racjonalnie nieuzasadnione. Po przejściu na emeryturę sędzia sądu najwyższego Thurgood Marshall zauważył, „Ten sąd już nie kieruje się rozsądkiem, tylko siłą”. Jakby ilustrując przesłankę Marshalla, świetna historia Parku na salach sądowych naświetla, w jaki sposób „bezpieczeństwo państwowe”, „estetyka” i „oficjalna nietykalność” w efekcie stworzyły państwo, w którym akcje policyjne stały się „oficjalną” działalnością.

PRZECIW ATOMOWI

Nasze czuwanie poświęcone jest wyeliminowaniu wszystkich broni masowego zniszczenia, jest to pierwszy krok ku pokojowi. Zebraliśmy ogromną ilość informacji o rozbrojeniu w ogóle, a szczególnie o rozbrojeniu nuklearnym, którymi chcielibyśmy się podzielić. Sporządziliśmy listę indeksową w celu łatwiejszego znalezienia artykułów, aktywistów i tematów. Również rozsyłamy informacje do subskrybentów codziennych NucNews (nowiny atomowe) – przeglądu artykułów o kwestiach nuklearnych, plutonu, uranu i promieniotwórczości, a ostatnio rozpoczęliśmy prace nad archiwum (NucNews Archive, już obecnie jedno z najlepszych źródeł informacji archiwalnych – PB).

USTAWY O … LASACH
Gdyby założyciele Stanów Zjednoczonych Ameryki znaleźli schronienie przed ideologicznym prześladowaniem w dziczy „Nowego Świata”, byliby zszokowani obecnym zawłaszczeniem ziemi i władzy przez Państwową Służbę Leśną (National Forest Service). We wrześniu 1995 r. Służba opublikowała końcowe sformułowanie „grupowego użytkowania”, mające na celu kryminalizację zebrania ponad 75 osób bez pozwolenia w jakichkolwiek lasach państwowych. Chociaż zasada może nie wygląda dla większości Amerykanów na poważny zakaz, należy pamiętać, że uprzednio nie było żadnego wymagania pozwoleń w celu ograniczenie wolności zgromadzeń w lasach państwowych. Do czasu wydania tej zasady, od początku istnienia tego państwa, każdy miał „prawo do pokojowych zgromadzeń” w lasach państwowych. „Prawo” do działalności (jak zebrania) jest i zawsze było odróżniane od „przywileju” takiego jak prowadzenie pojazdu.

DEMOKRACJA
„Wiedza zawsze zapanuje nad ciemnotą; ludzie, którzy zamierzają sami się rządzić, muszą uzbroić się w siłę, którą daje wiedza.” [Napis na Bibliotece Kongresu, cytat z Jamesa Madisona, 4. Prezydenta USA]

Gdy formułowano Konstytucję dla demokratycznego społeczeństwa, istniały rozmaite opinie co do ostatecznego brzmienia dokumentu. Wielu uważało, że rząd, jak powiedział Tom Paine, sam nie ma praw, tylko obowiązki (The Rights of Man, część II, rozdział 4). James Madison, który wprowadził projekt Karty Praw (Bill of Rights) na Pierwszej Sesji Kongresu USA, prawdopodobnie uważał, że językiem Czwartej Rezolucji (Fourth Resolution, która stała się 9. Poprawką do Konstytucji USA, ang. Ninth Amendment) odpowiedział na wszystkie zastrzeżenia:
„Wyliczenie w Konstytucji pewnych praw nie powinno być rozumiane jako zaprzeczenie lub dyskredytacja innych praw posiadanych przez ludzi.” (Annals, 1st Cong., 1st sess., I, 456).

Wielu ludzi uważało, że mieli prawa zanim zostały zapisane, a zapisanie nie nadało im więcej autorytetu w porównaniu z naturalną formą praw. Przez lata Konstytucję USA zacieniły liczne rozporządzenia, które wydają się odmawiać lub zagrażać prawom osobistym, które ojcowie Konstytucji próbowali chronić.
Proposition One Committee
P.O. Box 27217
Washington, D.C. 20038, USA
tel.: +202 462 9757,
faks: +202 265 5389
email: prop1@prop1.org
www.Prop1.org


tłum. Piotr Bein
*) Abolish Nuclear Weapons Petition, http://www.petitiononline.com/prop1/petition.html