Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Krakowska Bitwa Morska

Ministrowie Środowiska krajów nadbałtyckich, którzy przyjechali do Polski na spotkanie HELCOM-u1), zostali dziś rano przywitani przez aktywistów Greenpeace dużym transparentem z napisem Polluted and overfished – Welcome to the Baltic Sea (Brudny i przełowiony – witamy nad Bałtykiem).

Ekolodzy z Polski, Szwecji, Danii i Finlandii wywiesili transparent na budynku, w którym Ministrowie zebrali się, aby podpisać Bałtycki Plan Działania2).

Komisja Helsińska (HELCOM) rozpoczęła prace nad przygotowaniem Bałtyckiego Planu Działania w 2005 r. Zakładano, że działania zawarte w Planie będą krokiem w kierunku redukcji zanieczyszczeń i zmniejszenia strat w różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego. W założeniu HELCOM-u, Plan ma być przykładem regionalnej strategii dla Morza Bałtyckiego w ramach powstającej właśnie w Komisji Europejskiej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej.Chcielibyśmy, żeby ludzie przyjeżdżali nad czysty, zdrowy Bałtyk, ale w rzeczywistości przypomina on zieloną breję pełną glonów, w której życie powoli zamiera. Ministrowie środowiska krajów nadbałtyckich mają ostatnią szansę na to, by reanimować ekosystem tego akwenu. Bałtycki Plan Działania w proponowanej obecnie formie nie zapewni jednak realizacji najważniejszego celu, jakim jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego Bałtyku do 2021 r. Nie ma czasu na kompromisy i niejasne obietnice, trzeba działać szybko – mówi Katarzyna Guzek, koordynatorka kampanii na rzecz mórz i oceanów w Greenpeace Polska.

W Bałtyku znajdują się największe na świecie` morskie martwe strefy, które obejmują prawie 100 tys. km2 powierzchni. Są to obszary przydenne całkowicie pozbawione tlenu3). Na czterech z łowisk, gdzie prowadzone są połowy komercyjne, populacje ryb są zbyt intensywnie eksploatowane4). Jedynie 6% Bałtyku jest objęte ochroną, podczas gdy do 2010 r. obszary ochronne powinny stanowić 10% powierzchni morza a w okresie długoterminowym 30%5).Odbudowa jest ciągle możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że jak najszybciej część obszarów morskich zostanie zamknięta dla destrukcyjnej działalności ludzkiej. Rezerwaty morskie pozwolą odbudować zniszczony ekosystem. Postulujemy utworzenie na Bałtyku rezerwatów morskich na obszarze 40% jego powierzchni. Musimy też znacznie ograniczyć wykorzystanie łowisk oraz zasobów naturalnych i wprowadzić zasadę zrównoważonego ich wykorzystania – dodaje Staffan Danielsson, koordynator kampanii na rzecz mórz i oceanów w Greenpeace Szwecja.

Kontakt:
Przypisy:

Ekolodzy czy chuligani – aktywiści Greenpeace zatrzymani w Krakowie

Aktywiści Greenpeace, którzy dzisiaj rano w Krakowie rozwiesili transparent na budynku, w którym odbywała się konferencja ministrów środowiska krajów nadbałtyckich, zostali zatrzymani przez policję i przewiezieni na posterunek gdzie jeszcze trwają wstępne czynności wyjaśniające. Siedem osób, w tym dwóch obcokrajowców zostało zatrzymanych na podstawie art. 193 kodeksu karnego, co jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Ekolodzy zostaną jutro rano przewiezieni do prokuratury rejonowej w Nowej Hucie gdzie rozpoczną się czynności procesowe. Ze względu na prokuratorską ocenę czynu jako chuligański, wobec całej grupy może zostać zastosowana procedura przyśpieszona i sprawa jeszcze jutro może trafić do sądu „24 godzinnego”.

To skandal i zbędna nadgorliwość organów ścigania. W każdym demokratycznym kraju obywatele mogą pokojowo manifestować swoje zdanie i opinię a przypominamy, że akcja Greenpeace miała charakter pokojowy. Nie wyrządziliśmy żadnych szkód i opuściliśmy miejsce zdarzenia na wezwanie policji. Nasze zachowanie z pewnością dalekie było od chuligańskiego a ludzie, którzy zostali zatrzymani, stawali w obronie morza, które jest ważne dla każdego Polaka. Nazywanie ich chuliganami jest po prostu niesmaczne i oczekujemy, że jutro prokuratura podejmując decyzję wykaże się zrozumieniem dla naszej motywacji, mówi Maciej Muskat, dyrektor polskiego biura Greenpeace.

Informacja prasowa Greenpeace
Kraków, czwartek 15.11.2007

Aktywiści Greenpeace, którzy od wczoraj przebywali w krakowskim areszcie, zostali zwolnieni. Po spotkaniu z prokuratorem zostały im postawione zarzuty z art. 193 KK. Prokuratura zrezygnowała jednak z przyśpieszonego trybu postępowania.

Informacja prasowa Greenpeace
Kraków, piątek 16.11.2007


Powyższy artykuł w pliku PDF: