Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Kręgi w zbożu na trzech kontynentach - Protest przeciwko modyfikowanym genetycznie uprawom

Aktywiści Greenpeace wraz z rolnikami stworzyli 3 października olbrzymie kręgi w zbożu na polach kukurydzy na trzech kontynentach, żeby zasygnalizować początek światowej kampanii na rzecz ochrony kukurydzy (która jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych świata) przed skażeniem przez genetycznie modyfikowane odmiany. Kręgi w zbożu, tak duże, że wyraźnie widoczne z powietrza – pojawiły się na polach w Hiszpanii, na Filipinach i w Meksyku.

Dzisiejsza fala protestu jest sygnałem rozpoczęcia światowej kampanii na rzecz ochrony kukurydzy przed skażeniem genetycznym – powiedział Geert Ritsema z Greenpeace International.

W ramach kampanii, Greenpeace domaga się, aby:

1.Światowe rządy wydały zakaz wprowadzania transgenicznego ziarna do upraw.

2.Rządy wycofały się z już wprowadzonych pozwoleń na eksperymentalną i komercyjną uprawę GMO.

3.Skażenie genetyczne upraw zostało usunięte i aby koszta tego procesu poniosły firmy biotechnologiczne, takie jak Monsanto, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

W Zuera, na północy Hiszpanii, aktywiści Greenpeace dostali się na teren pola doświadczalnego transgenicznej kukurydzy i wycięli wielki, 50-metrowy krąg, znacząc pole jako strefę skażenia genetycznego.

To eksperymentalne pole, leżące ledwie centymetry od upraw konwencjonalnych, stwarza ryzyko, którego nie można zaakceptować. Ryzyko zarówno dla środowiska jak i czystości naszego pożywienia. Nie chcemy czekać aż nasza kukurydza zostanie skażona – powiedział Juan-Felipe Carrasco z Greenpeace Hiszpania.

W miejscowości Isabela na Filipinach aktywiści z Greenpeace wykonali 45-metrową, przekreśloną literę „M” na polu zaprzyjaźnionego rolnika, w ten sposób zaznaczając strefę zakazu wstępu dla Monsanto1). Tomas Datinguinoo, rolnik z prowincji Mindoro, włączył się w protest przeciwko prowadzonej przez Monsanto agresywnej promocji transgenicznej kukurydzy, ignorującej lokalne rządy, które wcześniej zakazały upraw GMO na swoich terytoriach2). Monsanto twierdzi, że dzięki genetycznie modyfikowanej kukurydzy rolnicy uzyskają lepsze plony i większy zarobek. Datinguinoo zaprzecza: Zaledwie w rok po posianiu transgenicznej kukurydzy, okazało się, że obietnice Monsanto są fałszywe. Moje zbiory wcale bardzo nie wzrosły! Nie posieję więcej tej kukurydzy.

W Jocotitlan, w Meksyku3), olbrzymi krąg w zbożu oznajmił krótko: „NIE”, żądając od rządu odrzucenia propozycji Monsanto, by złamać długoterminowe moratorium na uprawę genetycznie modyfikowanej kukurydzy.

Meksyk to kolebka wszelkich odmian kukurydzy, jakie występują na świecie. Tutaj wszystko się zaczęło. Jeśli Monsanto dostanie zgodę na wprowadzenie do Meksyku genetycznie modyfikowanej kukurydzy, lokalne odmiany kukurydzy ulegną genetycznemu skażeniu. Nie możemy dopuścić, aby do tego doszło – powiedział Gustavo Ampugnani z Greenpeace Meksyk.

Więcej informacji:

Maciej Muskat, Koordynator Kampanii Greenpeace Polska, tel. 0509 058 651

Jacek Winiarski, Rzecznik Prasowy, Greenpeace Polska, tel. 0504 274 080

Przypisy:

1) Monsanto to amerykańska firma biotechnologiczna sprzedająca ponad 90% modyfikowanego genetycznie ziarna na świecie. Zob. raport Greenpeace Siedem grzechów głównych Monsanto (ang.) www.greenpeace.org/international/press/reports/7-deadly-sins

2) Niektóre prowincje Filipin posiadają własną legislację (Oriental Mindoro) lub są w trakcie opracowywania (Marinduque i in.) legislacji zakazującej prowadzenia upraw GMO.

  3) Rząd Meksyku wkrótce podejmie decyzję, czy zezwolić na próbne uprawy transgenicznej kukurydzy.