Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

LIST OTWARTY

LIST OTWARTY
1.3.2000
Pan Prof. Jerzy Buzek
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze!

Apelujemy do Pana Premiera o niezwłoczne podpisanie rozporządzenia w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego. Położy ono kres nasilającej się po przyjęciu w dn. 23.2. br. przez Ministra Środowiska, pana Antoniego Tokarczuka projektu rozporządzenia ws. Parku, nieuczciwej kampanii podważającej zasadność jego powiększenia. Prowadzące ją środowiska, które dla własnych partykularnych interesów odwołują się do inspirowanych przez siebie ludzkich lęków i manipulują niezorientowanymi w sytuacji autorytetami, próbując w ten sposób zniweczyć dzieło wieloletniej pracy społeczników i zaangażowania Rządu.
Przyznanie w ubiegłym i bieżącym roku 30 mln zł z budżetu państwa na cele związane z rozbudową Białowieskiego Parku Narodowego umożliwiło miejscowym gminom przeprowadzenie niezbędnych proekologicznych inwestycji oraz wypracowanie modelu ko-niecznej restrukturyzacji i zrównoważonego rozwoju.
Przyjęty przez Ministra Środowiska projekt rozporządzenia uwzględnia postulaty inicjatorów i uczestników kampanii na rzecz ratowania Puszczy Białowieskiej, domagających się, aby powiększony Park Narodowy stanowił ucieleśnienie idei „parków dla życia”, parków przyjaznych miejscowym społecznościom. To właśnie dzięki wielkiemu, sławnemu i nowoczesnemu parkowi narodowemu ten zapóźniony dziś w rozwoju obszar może już wkrótce stać się wspaniałą wizytówką polskich transformacji. Jesteśmy przekonani, iż mieszkańcy puszczańskich gmin już wkrótce będą mogli uznać swoje obawy za bezpodstawne.
Powołanie Parku Narodowego na obszarze całej Puszczy Białowieskiej z dniem 1.1.2001 pozwoli zamknąć niechlubny rozdział braku poszanowania dla narodowego dziedzictwa i stworzy warunki harmonijnego współistnienia człowieka z przyrodą. Takie są oczekiwania setek tysięcy Polaków, takie są oczekiwania światowej opinii publicznej wobec naszego kraju.

Koalicja na rzecz Ochrony Puszczy Białowieskiej
w składzie: Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej*), Komitet Ochrony Orłów, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polski Klub Ekologiczny – Sekcja Parków Narodowych, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody PRO NATURA, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie dla Natury WILK, Stowarzyszenie „Zespół Akarologiczny”


*)Biuro Koordynacyjne Koalicji NROPB, 17-230 Białowieża,
tel./fax: 0-85/681-2202, e-mail: office@topb.most.org.pl
Koalicja na rzecz Ochrony Puszczy Białowieskiej. Pan Prof. Jerzy Buzek