Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

LIST OTWARTY

Warszawa, 13.11.2001
Sz. P. Stanisław Żelichowski
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

Z przykrością dowiedzieliśmy się o odwołaniu przez Pana Ministra z dniem 31 października przedstawiciela organizacji pozarządowych w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dra Tomasza Perkowskiego. Nie kwestionując Pana prawa do podjęcia takiej decyzji, musimy jednak zaprotestować przeciwko formie odwołania. Przedstawiciel ekologicznych organizacji pozarządowych nie jest i nie powinien być traktowany jako element układu politycznego zmienianego wraz ze zmianą rządu.

Jak Pan Minister wie, Rada Nadzorcza NFOŚ nie podlega regule kadencyjności. W swoim piśmie nie podał Pan Minister także motywów odwołania pana Perkowskiego, a zatem możemy wnioskować, iż przedstawiciel organizacji pozarządowych został potraktowany jako de facto reprezentant władz rządowych, który powinien odejść na fali zmian politycznych. Nie możemy się w żadnym wypadku zgodzić z taką interpretacją, gdyż zaprzecza ona nieustannie przez nas podkreślanej apolityczności ekologicznych organizacji społecznych.

Dla dobra zasad demokracji, osoby które pełnią obowiązki przedstawiciela organizacji ekologicznych w RN NFOŚ powinny się cyklicznie zmieniać. Zbyt częste, nie umotywowane i nie konsultowane z ruchem ekologicznym zmiany prowadzą jednak do sytuacji, w której miejsce przedstawiciela organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej NFOŚ stanowi najczęściej wakat. Jest to nie tylko niezgodne z duchem prawa o ochronie środowiska, ale także fundamentalną demokratyczną zasadą społecznej kontroli nad wydawaniem publicznych pieniędzy.

Mamy jednak nadzieję, iż decyzja Pana Ministra nie jest złowieszczą wróżbą na dalszą współpracę pomiędzy kierowanym przez Pana resortem, a ekologicznymi organizacjami pozarządowymi. Stąd liczymy na szybkie znalezienie rozsądnego kompromisu. Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o przywrócenie pana Tomasza Perkowskiego w skład Rady Nadzorczej NFOŚ, do chwili wyłonienia przedstawiciela organizacji pozarządowych w Radzie Nadzorczej NFOŚiGW. Tym samym mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie dokona Pan otwarcia procedury umożliwiającej ekologicznym organizacjom pozarządowym zgłaszania i popierania swoich kandydatów.

Z wyrazami szacunku,

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć*), Federacja Zielonych „Gaja”,
Instytut Ekologicznej Reformy Podatkowej, Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Obywatelska Liga Ekologiczna, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Stargardzka Pracownia Ekologiczna, Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne
Stowarzyszenie Zielona Droga, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologiczno-Kulturalnych
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Towarzystwo na rzecz Ziemi, Klub Gaja

*) Polska Zielona Sieć jest zarejestrowanym związkiem ekologicznych organizacji pozarządowych. Sieć tworzą: Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Społeczny Instytut Ekologiczny, Federacja Zielonych „Gaja”, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”, Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Organizacje partnerskie: Centrum Prawa Ekologicznego, Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, Instytut na rzecz Ekorozwoju.