Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Masz prawo wiedzieć. Jeśli nie chcesz GMO, działaj!

15.9.2006, w restauracji „Chłopskie Jadło” w Krakowie odbyła się konferencja

„Masz prawo wiedzieć. Jeśli nie chcesz GMO, działaj!”, zorganizowana przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC1).

Konferencję objęli patronatem honorowym: Andrzej Mucha - I Wicewojewoda Małopolski oraz Witold Kozłowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz krajowych i lokalnych, politycy, samorządowcy, rolnicy, konsumenci i ekolodzy. Natomiast eurodeputowany, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w PE, Janusz Wojciechowski, który nie mógł w niej uczestniczyć napisał mi: „W sprawie GMO Polska powinna się upierać i nie dopuszczać tych upraw na swoje terytorium, nawet ryzykując konflikt z Komisją Europejską. Jednocześnie rząd polski powinien czynić aktywne starania na forum Rady Europy, zmierzające przynajmniej do wprowadzenia możliwości zakazania GMO na poziomie krajowym.

Razem stańmy w silnym froncie sprzeciwu wobec zagrożenia dla naszego środowiska i naszego zdrowia”
2)

Podczas konferencji, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, przedstawiła swą nową publikacje pt. „Masz prawo wiedzieć. Jeśli nie chcesz GMO, działaj!”. Przedstawia ona szereg zagrożeń związanych z GMO, które są ukrywane lub trudno dostępne, a przecież chodzi o kluczowe dla nas sprawy: niezależność żywieniową, nasze zdrowie, stan środowiska naturalnego.3)

Broszurka ta zawiera m.in. informacje, jakie produkty z GMO są w małopolskich sklepach, gdzie kupić tanią soję bez GMO, jak wygląda sytuacja prawna w Polsce oraz co może zrobić każdy z nas, abyśmy nie stali się „królikami doświadczalnymi”. Wskazuje również na rosnące zagrożenia takie jak:

  • rosnąca liczba produktów z GMO wprowadzanych do sklepów i restauracji,
  • brak dostępu do pasz bez GMO,
  • prowadzenie upraw doświadczalnych z genetycznie zmodyfikowanymi roślinami w otwartym środowisku,
  • stosowanie taktyki wprowadzania GMO „kuchennymi drzwiami”.

To ostatnie widać wyraźnie na przykładzie biopaliw. Ustawa o biopaliwach, którą niestety podpisał Prezydent, może stać się niszczącym podarunkiem dla polskiej wsi. Pod płaszczykiem promocji czystych, przyjaznych środowisku paliw, ustawa w rzeczywistości będzie promować produkcję z użyciem dużej ilości chemii, jak również otworzy drzwi na możliwość używania genetycznie modyfikowanych ziaren, a w dalszej konsekwencji doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska i rodzimych nasion. W ustawie o biopaliwach musi znaleźć się zapis zabraniający używania GMO do produkcji biopaliw! Używanie genetycznie modyfikowanych roślin/ziaren/innych komponentów do produkcji biopaliw jest w sprzeczności z ochroną środowiska. Tylko przez popieranie proekologicznej produkcji roślin energetycznych możemy pomóc rolnikom, środowisku i konsumentom.

Godne pochwały są przyjęte ostatnio przez obecny rząd ustawy o nasiennictwie i o paszach (icppc.pl/pl/gmo/index.php), których celem jest zabezpieczenie Polski przed GMO. Nie mniej jednak, nie da się ukryć faktu, że Polska jest ciągle obiektem ogromnych ataków ze strony zwolenników tego wysoce kontrowersyjnego eksperymentu z GMO.

Lokalne i regionalne działania przeciw GMO mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dalszego istnienia rolnictwa wolnego od GMO i żywności bez GMO. W związku z tym na konferencji ICPPC zainicjowano powołanie oficjalnej „Koalicji - Małopolska Wolna od GMO”. Przystąpiło do niej 14 organizacji i tzw. VIPów. Przewodniczącą została Maria Malinowska, radna Sejmiku Małopolskiego, z którą współpracujemy od dwóch lat.

Mamy nadzieję, że takie koalicje powstaną również w innych województwach.

„Jeśli natychmiast nie podejmiemy zdecydowanych działań, to w nadchodzących latach triumf odniosą ponadnarodowe korporacje. Zaleją one nasze rynki niechcianą, szkodliwą dla zdrowia i środowiska żywnością modyfikowaną genetycznie (GMO). Wkrótce możemy być pozbawieni możliwości wyboru żywności, którą chcemy produkować i konsumować.

Utrzymanie statusu Polski jako strefy wolnej od GMO, ma zasadnicze znaczenie dla zachowania jej wizerunku jako kraju o niezwykle bogatej różnorodności biologicznej i nieskażonej żywności. Jest to wartość bezcenna i musi być bezwzględnie chroniona.” - powiedział Sir Julian Rose - prezes ICPPC.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi zajmuje stanowisko, że nie jest możliwe współistnienie upraw GMO obok upraw bez GMO; dopuszczenie do współistnienia doprowadzi do niekontrolowanego i niemożliwego do zatrzymania zanieczyszczenia upraw. Jedynym skutecznym sposobem obrony jest ogłoszenie całej Polski strefą wolną od GMO, podjęcie współpracy z innymi krajami jak Austria, Włochy, Francja czy Grecja, które są przeciw GMO i żądanie całkowitego MORATORIUM na GMO w całej Unii.

1) ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156, tel./fax 033 8797114, e-mail: biuro@icppc.pl, www.icppc.pl, www.gmo.icppc.pl, www.eko-cel.pl

2) cały list: www.icppc.pl/gmo/list/jwojciechowski.pdf

3) Publikacja „Masz prawo wiedzieć. Jeśli nie chcesz GMO, działaj!” jest również dostępna na: www.icppc.pl/gmo/broszura.pdf i www.icppc.pl/gmo/okladka.pdf.

Jadwiga Łopata
wiceprezes ICPPC, Laureat Nagrody Goldmana
(Ekologiczny Nobel)
Jadwiga Łopata