Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

„Nieodpowiedzialność i beztroska” – Greenpeace przerywa konferencję Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

18.9.2006 aktywiści Greenpeace przerwali konferencję zorganizowaną przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, odbywającą się w hotelu „Holiday Inn” w Warszawie. Na spotkanie pod hasłem „Odpowiedzialność i troska” zjechali przedstawiciele firm chemicznych oraz członkowie organizacji przemysłu chemicznego z całej Europy. Około godziny 9.00 15-stu aktywistów Greenpeace z 4 krajów europejskich, ucharakteryzowanych na ciężko chorych, rozwinęło transparent „Konferencja: nieodpowiedzialność i beztroska”.

Celem akcji było zwrócenie uwagi na zabiegi przemysłu chemicznego, mające na celu niedopuszczenie do uchwalenia nowego rozporządzenia europejskiego REACH1), które ma uregulować sposób postępowania z niebezpiecznymi związkami chemicznymi. Producenci przedstawiają REACH jako rozwiązanie, które spowoduje ogromny wzrost kosztów produkcji oraz bezrobocie. Prowadzony przez nich agresywny lobbing spowodował znaczące złagodzenie projektu rozporządzenia, w stosunku do jego pierwotnej wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską.

Greenpeace zażądał jasnego stanowiska organizatorów konferencji w sprawie zaprzestania przez lobby chemiczne starań o usunięcie z REACH zapisów chroniących zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

„Opublikowany przez nas raport Toxic Lobby2) ukazuje, jak poważne konsekwencje mogą mieć działania przemysłu chemicznego - mówi Łukasz Supergan, koordynator kampanii Greenpeace Polska - Hasła takie jak „Odpowiedzialność i Troska” brzmią kuriozalnie w ustach ludzi, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zatruwanie nas i środowiska substancjami toksycznymi. Przedstawiciele Izby zamiast wygłaszać PR-owskie slogany, powinni wprowadzić te hasła w życie poprzez poparcie dyrektywy REACH w kształcie proponowanym przez Komisję Europejską” - dodaje Supergan.

Nowe prawo ma znacznie uprościć europejskie przepisy dotyczące przemysłowego stosowania związków chemicznych, w miejsce około 40-stu aktów prawnych wprowadzając jeden. Nowa regulacja ma wzmocnić prawo konsumentów do informacji o składnikach wykorzystywanych przy produkcji produktów codziennego użytku.

Najważniejszą i najbardziej kontestowaną przez lobby chemiczne zmianą, jaka ma zostać wprowadzona wraz z nowym prawem, jest zasada substytucji, która mówi, iż jeśli dla jakiegoś związku chemicznego istnieją bezpieczniejsze alternatywy, to należy dążyć do ich wprowadzenia.

„W listopadzie również polscy europarlamentarzyści będą głosować nad projektem REACH. - mówi Jacek Winiarski, rzecznik prasowy Greenpeace Polska – To właśnie od ich głosów będzie zależeć zmniejszenie ryzyka kontaktu ludzi i środowiska z niebezpiecznymi substancjami”.

Greenpeace rozpoczął również cyberakcję3), która umożliwia internautom wysyłanie listów do wszystkich polskich europarlamentarzystów z apelem o głosowanie w obronie ludzi i przyrody.

Kontakt:

Łukasz Supergan, koordynator kampanii Greenpeace Polska, 0505 101 440, lukasz.supergan@greenpeace.pl

Jacek Winiarski, rzecznik prasowy Greenpeace Polska, 0504 274 080, jacek.winiarski@greenpeace.pl

Przypisy:

1)REACH to projekt nowego rozporządzenia dotyczącego kontroli substancji chemicznych, produkowanych lub używanych na terenie Unii Europejskiej. Zastąpi on około 40 istniejących regulacji w UE, stanie się wspólnym prawem we wszystkich państwach członkowskich. Skierowany jest do producentów i importerów chemikaliów.
Pełny tekst projektu rozporządzenia REACH do pobrania tutaj:
ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
Często zadawane pytania na temat REACH do pobrania tutaj:
www.foe.co.uk/campaigns/safer_chemicals/chemical_reaction/FAQs_pl.html

2) Pełna wersja raportu w języku angielskim do pobrania tutaj:
www.greenpeace.org/toxiclobby
Streszczenie raportu w języku polskim do pobrania tutaj:
www.greenpeace.pl/pdfy/toxic-lobby.pdf

3) Cyberakcja Greenpeace pod adresem: www.greenpeace.org