Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Pięć szkół filozofii

PIĘĆ SZKÓŁ EKOFILOZOFII*)

Ogólne konsekwencje wszystkich szkół:
  1. Neopoganizm, panteizm.
  2. Resakralizacja natury.
  3. Etyka bazująca na rewerencji życia (wszelkiego stworzenia).
  4. Nowa koncepcja wiedzy: całościowa, rewerencyjna.
  5. Nowa koncepcja człowieka: człowiek jako istota tajemna, ale także spolegliwy opiekun w szerszym ekologicznym, kosmicznym znaczeniu.

Na zakończenie, zamiast podsumowania, trzy postscripta.

PS 1
Ekofilozofia ma stronę internetową, na której znajduje się jej bardzo zwarta historia: http://www.ecophilosophy.org

PS 2
Głęboka ekologia się wypaliła. I nie odegra żadnej roli w sformułowaniu się nowej cywilizacji.

PS 3
Myśliciele XX wieku na Zachodzie (a szczególnie w Polsce) zostali porażeni mitem nauki i techniki. Mit ten oślepia ich widzenie świata.

prof. dr Henryk Skolimowski


*)Tabela ta była podstawą wykładu wygłoszonego przez prof. Skolimowskiego na Uniwersytecie Warszawskim w 1988 roku. Z pewnymi modyfikacjami tabelę zamieścił w swej pracy Konrad Waloszczyk (Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1996, s. 249 – 250).
prof. dr Henryk Skolimowski