Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Seminarium „Społeczny Monitoring Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Poużytkowymi” w dniach 15-17.10.2007

Celem seminarium jest wymiana poglądów, pozyskanie informacji oraz zainicjowanie współpracy w celu wypracowania stanowiska w zakresie modelowych i efektywnych finansowo rozwiązań w gospodarce od-padami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.

Seminarium będzie stanowiło podsumowanie prowadzonych przez FWIE działań w zakresie monitoringu kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach. Podczas seminarium zaprezentujemy wyniki prowadzonych przez nas analiz kosztów GO w Bydgoszczy, Dobroszycach (woj. dolnośląskie), Św. Katarzynie (woj. dolnośląskie), Kolbuszowej (woj. podkarpackie), Krakowie, Łodzi, Marianowie (woj. za-chodniopomorskie), Pełczycach (woj. zachodniopomorskie), Poznaniu, Pszczynie, Tarnowie i Warszawie. Zostaną także przedstawione referaty ekspertów i praktyków w zakresie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi oraz przykłady dobrych praktyk.

MIEJSCE
Warsztaty odbywają się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Pod Dębami” w Osieczanach koło My-ślenic (30 km na południe od Krakowa), u podnóża Beskidu Średniego.

KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty udziału w seminarium, noclegów i wyżywienia pokrywa Organizator. Zapewniamy transport z Kra-kowa.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na numer tel./fax: 012 631 57 31 lub na adres e-mail: aniaswia-tek@gmail.com
Dodatkowych informacji udziela Anna Świątek, tel. 012 631 57 30 wew. 103

Serdecznie zapraszamy
Anna Świątek
asystentka koordynatora projektu

PROGRAM SEMINARIUM*)
„SPOŁECZNY MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I POUZYTKOWYMI”
Osieczany k. Krakowa, 15-17.10.2007

Poniedziałek, 15 października

12.00 Wyjazd z Krakowa
13.00 Obiad
15.00 Początek obrad
Prezentacja wyników analizy kosztów GO w gminach cz. 1
 • Jacek Schindler – gmina miejsko-wiejska Św. Katarzyna, gmina wiejska Dobroszyce
Prezentacja dobrych praktyk w zakresie GO cz. 1
 • Kazimiera Gorączko – gmina wiejska Raciechowice
 • Prezentacja wyników analizy kosztów GO w gminach cz. 2
 • Monika Stańczak – gmina miejska Bydgoszcz
 • Krzysztof Kus – gmina miejsko-wiejska Pszczyna
 • Anna Potaczek – gmina miejska Tarnów
 • Barbara Gajewska – gmina miejska Kraków
Prezentacja dobrych praktyk w zakresie GO cz. 2
 • Anna Świątek – selektywna zbiórka odpadów na terenie Dzielnicy VII w Krakowie
 • Elwira Uszkur – Simona Kraków – skup i sprzedaż surowców wtórnych
Dyskusja
19.00 Kolacja

Wtorek, 16 października

8.30 Śniadanie
9.30 Początek obrad cz. 2
Prezentacja wyników analizy kosztów GO w gminach cz. 3
 • Adam Juźwiak – gmina miejska Poznań
 • Melania Żalińska – gmina miejska Warszawa
Prezentacja dobrych praktyk w zakresie GO cz. 3
 • Tomasz Brzostek – Ekon Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla środowiska” – selektyw-na zbiórka odpadów opakowaniowych „u źródła”
Prezentacja wyników analizy kosztów GO w gminach cz. 4
 • Agnieszka Plich – gmina wiejska Marianowo, gmina miejsko-wiejska Pełczyce
Prezentacja dobrych praktyk w zakresie GO cz. 4
 • Mieczysław Wrocławiak – gmina wiejska Czorsztyn
Prezentacja wyników analizy kosztów GO w gminach cz. 5
 • Ewa Kramek – gmina miejska Łódź
 • Konrad Kata – gmina miejsko-wiejska Kolbuszowa
Dyskusja
13.00 Obiad
15.00 Koreferaty cz. 1
 • Jerzy Ziaja (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu)
 • Wojciech Piontek (Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)
 • Jakub Tyczkowski (Organizacja Odzysku REKOPOL)
Dyskusja
19.00 Kolacja

Środa, 17 października
8.30 Śniadanie
9.15 Początek obrad cz. 3

Koreferaty cz. 2
 • Jerzy Starypan (BESKID sp. z o. o. Żywiec)
 • Mikołaj Czajkowski (Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej)
Dyskusja
Wnioski, podsumowanie
Ok. 12.45 wyjazd do Krakowa (bus zostanie podstawiony na placu przed hotelem)

*) Program seminarium może ulec niewielkim zmianom.

Powyższy artykuł w pliku PDF:
Anna Świątek