Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

"Toksyczne laptopy" - Raport Greenpeace ujawnia fałszywe deklaracje firm elektronicznych

Pracujący na zlecenie organizacji Greenpeace naukowcy ustalili, że najwięksi producenci laptopów stosują do ich produkcji toksyczne chemikalia zakazane w Unii Europejskiej. Badania prowadzone przez Greenpeace nad substancjami toksycznymi zawartymi w markowych laptopach ujawniły obecność tych substancji w pięciu modelach firm: Acer, Apple, Dell, HP i Sony. Najwyższy poziom skażenia wykazały laptopy firm HP i Apple. Fakt ten jest niepokojący w zestawieniu z publicznym oświadczeniem HP, że firma zrezygnowała ze stosowania w swoich produktach szczególnie niebezpiecznej substancji – dekabromofenoksybenzenu, związku na bazie bromu, opóźniającego spalanie. Badania Greenpeace dowiodły, że substancja ta jest w nich nadal obecna.1)

Raport Greenpeace pt. „Toksyczne laptopy”2) dowiódł między innymi, że komputer HP miał spośród testowanych marek laptopów najwyższy poziom substancji toksycznych, w szczególności bromowanych opóźniaczy spalania. W częściach tego komputera został wykryty również ołów. Z kolei Mac Book Pro firmy Apple zawierał najwyższy spośród testowanych laptopów poziom innego rodzaju toksycznego opóźniacza spalania, tetrabromobisfenol-A (TPPBA). Jego stężenie wynosiło 262 mg/kg. Wiele z tych substancji chemicznych jest niebezpiecznych dla zdrowia i szkodzi środowisku, w tym ołów i niektóre BFR.3).

Znaleziono również PCW, tworzywo sztuczne stwarzające duże problemy w utylizacji, będące źródłem chlorowanych związków organicznych, a podczas spalania powodującego emisję dużych ilości dioksyn i furanów.

„Warty zauważenia jest fakt, że niezależnie od marki komputera, obojętnie czy był to Mac czy PC, jeśli pominiemy różnice w technologii projektowania, substancje toksyczne są wspólne dla wszystkich modeli” – mówi Łukasz Supergan, koordynator kampanii Greenpeace.

Mimo zapewnień firmy HP, że wyeliminowała ona dekabromofenoksybenzen, najbardziej szkodliwy spośród opóźniaczy spalania stosowanych w elektronice, Greenpeace obniżył jej notowania w opublikowanym w sierpniu rankingu „zielonych” producentów sprzętu elektronicznego.4) W ciągu minionego miesiąca punktacja przyznana HP obniżyła się z 5,7 do 4,7 w skali od 1 do 10.

„Bardzo niepokojąca jest obserwacja czołowych producentów elektroniki raczej spadających w tym rankingu niż wznoszących się. Pod względem dbałości o środowisko i zdrowie użytkowników HP od dawna pozostaje z tyłu. Dziwi nas jednak postawa firmy Apple, która promowała swój wizerunek firmy postępowej i dbającej o środowisko, a która okazała się ekologicznym dinozaurem” – dodaje Supergan.5)

Bez globalnego systemu odzysku, wprowadzonego przez firmy elektroniczne, ich skażone chemikaliami produkty będą kończyły swój żywot na wysypiskach w Indiach i Chinach, wywołując tam gigantyczne zanieczyszczenie gleb, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych.6).

Greenpeace wzywa przemysł elektroniczny do projektowania i tworzenia produktów o większej żywotności, które będą bardziej przyjazne środowisku i łatwiejsze do recyklingu. Greenpeace chce nakłonić producentów do wdrożenia unijnej dyrektywy RoHS7) i wyeliminowania z produktów wszystkich niebezpiecznych substancji, w tym bromowanych opóźniaczy spalania i PCW. Żadna z firm nie stworzyła dotychczas produktu, który byłby wolny od wszystkich tych związków.


Kontakt:

Łukasz Supergan, koordynator kampanii Greenpeace Polska, 0505 101 440, lukasz.supergan@greenpeace.pl

Jacek Winiarski, rzecznik prasowy Greenpeace Polska, 0504 274 080, jacek.winiarski@greenpeace.pl


Przypisy

1)Wentylator komputera zawierał 1650 mg/kg (0,165% wagowych) dekabromofenoksybenzenu oraz znaczne ilości innych związków bromu. Oświadczenie HP o zaprzestaniu używania tego związku dostępne jestna stronie: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/materialuse.html#RoHS

2)Raport „Toksyczne Laptopy” (w języku angielskim) do pobrania tutaj: www.greenpeace.pl/pdfy/laptops.pdf

3)Bromowane opóźniacze spalania (BFR) - grupa związków chemicznych zawierających brom, wykorzystywanych do zmniejszania łatwopalności materiałów takich jak tekstylia, plastiki, kanapy, telewizory, czy materace. Wiele spośród tych środków charakteryzuje się dużą trwałością w środowisku i/lub zdolnością do akumulacji w ciałach zwierząt i ludzi. Coraz więcej dowodów wskazuje, że bromowane opóźniacze spalania, które są substancjami bardzo trwałymi, mają niekorzystny wpływ zarówno na organizmy żywe, jak i całe środowisko naturalne. Wszystkie grupy bromowanych opóźniaczy spalania mogą wpływać negatywnie na ludzki układ nerwowy, rozwój behawioralny dzieci oraz zaburzać wydzielanie hormonów tarczycy. Na całym świecie od Europy, przez Arktykę, aż po Amerykę Północną poziom tych związków w organizmie ludzi i zwierząt gwałtownie wzrasta.

4) Ranking „zielonych” producentów sprzętu elektronicznego charakteryzuje producentów komputerów i telefonów komórkowych pod kątem zawartości w ich produktach szkodliwych substancji. Bierze również pod uwagę recykling części. Aktualny ranking dostępny jest pod adresem: www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/greener-electronics-hp-ranking.pdf

5) Warto wspomnieć o konkursie ekologicznym HP, w której nagradzane są organizacje ekologiczne.

6)Raport Greenpeace dotyczący skażeń, jakie występują w Indiach i Chinach wokół miejsc, gdzie prowadzony jest recykling części elektronicznych. Pełny tekst w języku. angielskim:
www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/recyclingelectronicwasteindiachinafull.pdf

7)Removing of Hazardous Substances - Dyrektywa UE zakazująca stosowania niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych do produkcji sprzętu elektronicznego.