Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

W obronie oceanów

Cape Town / Warszawa, 21.11.2005

Greenpeace wyrusza w najbardziej ambitną ekspedycję w swojej ponadtrzydziestoletniej historii. Jej celem jest nagłośnienie problemów mórz i oceanów świata.

Stajemy przed rosnącym problemem wymierania życia w oceanach. Biorąc pod uwagę liczbę gatunków ryb, ptaków i ssaków zbliżających się do wyginięcia, można powiedzieć, że nasze morza osiągnęły punkt krytyczny1). W odpowiedzi na tę sytuację Greenpeace wyruszył na bardzo ambitną morską ekspedycję, aby bronić ekosystemy morskie i nawoływać do rozwinięcia sieci rezerwatów morskich2), miejsc, w których zagrożone gatunki będą powracać do równowagi biologicznej, bez niebezpieczeństw związanych z ingerencją ludzką.

Ekspedycja rozpoczęła się w ten weekend, kiedy dwa statki Greenpeace, „Esperanza” i „Arctic Sunrise”, opuściły Cape Town w Republice Południowej Afryki aby sprzeciwić się połowom wielorybów w morskim rezerwacie waleni na Oceanie Południowym.

Wbrew międzynarodowym protestom i apelom Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej aby zaprzestać połowów tych ssaków, Japońska Agencja Połowowa zamierza w tym roku zwiększyć liczbę wyłowionych płetwali karłowatych południowych do 935 sztuk. Ponadto w tym roku 10, a w przyszłym aż 40 płetwali błękitnych ma paść ofiarą wielorybników. Do tej grupy dołączy też 50 humbaków. Oba gatunki są uznawane za zagrożone wyginięciem.

Pomimo uzgodnienia międzynarodowego zakazu połowu waleni, mają one nadal miejsce. Greenpeace po raz kolejny wypływa, aby bronić i nawoływać do natychmiastowego zaprzestania zabijania tych morskich ssaków – mówi Katarzyna Guzek, Koordynator Kampanii Morskiej Greenpeace Polska. Rzeź waleni jest tragicznym oddźwiękiem tego, co dzieje się w naszych oceanach – dodaje3).

„Esperanza” będzie kontynuowała ekspedycję przez następne 14 miesięcy. Wyprawa obejmie wszystkie oceany, a jej celem będzie pokazanie piękna wszechoceanu, jak również zagrożeń wynikających z destrukcyjnej działalności człowieka. Przez cały czas trwania rejsu ekolodzy będą zwracać uwagę na potrzebę utworzenia globalnej sieci rezerwatów morskich.

Co drugi nasz oddech zawdzięczamy oceanom – zapewniają one połowę tlenu znajdującego się na naszej planecie. W zamian niszczymy je poprzez zanieczyszczenia, powodowanie zmian klimatycznych i przeławianie. Niezliczona ilość statków przemysłowych niszczy i pochłania wszelkie oznaki życia przez destruktywne techniki połowowe takie jak np. trałowanie denne.

Żeby wspomóc swoją kampanię, Greenpeace planuje utworzenie milionowej społeczności „Obrońców morza”, ludzi, którzy będą wspierać ekspedycję swoim działaniem.

Podczas rejsu, międzynarodowa załoga „Esperanzy”, korzystając z nowoczesnych systemów komunikacji, kamer podwodnych oraz całej gamy sprzętu badawczego, pokaże nam to, co skrywają głębokie i nie do końca odkryte wody morskie. Każdy będzie mógł dokładniej przyjrzeć się ekspedycji na stronie: oceans.greenpeace.org.

Kontakt:

Katarzyna Guzek, Koordynator Kampanii Morskiej, Greenpeace Polska, tel. 500 236 211, katarzyna.guzek@greenpeace.pl

Uwagi:

1.Według Institute for Ocean Science.

2.Greenpeace wzywa do utworzenia Rezerwatów Morskich na powierzchni 40% wszechoceanu. Utworzenie takiej sieci kosztowałoby około 12 milionów dolarów, czyli tyle, ile w ciągu roku wydaje się w USA i Europie na perfumy.

3.Luka prawna w międzynarodowym moratorium dotyczącym komercyjnego połowu wielorybów z 1986 ustanowionym przez Międzynarodową Komisję Wielorybniczą (IWC) pozwala na połów wielorybów do celów naukowych. IWC ustanowiło Morski Rezerwat Waleni na wodach Oceanu Południowego w r. 1994.

Więcej informacji, zdjęcia i materiały filmowe na temat projektu „W obronie oceanów” oraz połowów wielorybów można znaleźć na stronie: oceans.greenpeace.org