Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

WILCZY REKORD ŚWIATA

Jak informuje „Gazeta Gorlicka”1) powołując się na wypowiedzi myśliwych populacja wilka w gorlickich lasach jest prawdopodobnie najwyższa na świecie (!!!)

Jak wyliczono liczebność wilka „niebezpiecznie” wzrosła i tak z 29 sztuk w 1996 r. mamy ich w 2001 r. 41. Z zestawienia wynika, iż najbardziej rozmnożyły się te zwierzęta w r. 1997 i wtedy odnotowano gwałtowny skok z 29 sztuk na 49 (w ciągu zaledwie roku). W następnych latach bytowało na tym obszarze około 50 wilków. Mimo, że w tym roku nieco spadła ich liczba stanowią – zdaniem pewnych osób – główną przyczynę eksterminacji innych gatunków (rysia, żbika, bobra, dzika, sarny, jelenia, zająca), a ponadto mogą roznosić niebezpieczne choroby (wściekliznę, parcha). Tak więc można odnieść wrażenie, że wilk nie tylko pobił w tym regionie rekord świata co do liczebności, ale też ustanowił rekord spustoszeń. Byłoby tak gdyby nie pewna nieścisłość. Otóż podano, zapewne chcąc zachować pewną liczbową ciągłość na przestrzeni lat, że w r. 1998 było wilków 47. Tymczasem podczas inwentaryzacji w tymże roku stwierdzono (cytuję): „wilków gorlickich będzie 12 – 15, z wizytującymi z terenów krośnieńskich i słowackich ponad 20”2). Czyżby więc domniemany rekord świata nie miał rzetelnych podstaw?
Oczywiście populację wilka zawsze można zredukować, albo nawet zgładzić (jak uczyniono na większości obszaru kraju). Tylko co z nami, ludźmi podobno myślącymi? Czyżby nie dotyczyła nas zasada odpowiedzialności? Czyżbyśmy nie mieli być rozliczeni za barbarzyńskie czyny także te wymierzone w przyrodę? Z punktu widzenia Istoty Wyższej zapewne już stanowimy populację wymagającą conajmniej natychmiastowej redukcji, gdyż wszystkie dowody niezbicie wskazują, iż stanowimy największe zagrożenie dla wszystkich gatunków na ziemi, a zwłaszcza dla siebie samych.

Bogdan Gorczyca

1. „Największa populacja wilka na świecie w gorlickich lasach? ”, „Gazeta Gorlicka”, s. 8, marzec 2001.
2. „Wigilia w lesie”, „Gazeta Gorlicka”, s. 19, grudzień 1998.
Bogdan Gorczyca