From ZieloneBrygady

Łąkowe ptactwo - gatunki ptaków, które żyją głównie na łąkach podmokłych lub na nich żerują. Zalicza się do nich: bocian biały, kulik, bekas, czajka, derkacz. Odżywiają się one ślimakami, żabami, dżdżownicami itp.