From ZieloneBrygady

Łęg - biocenoza powstała na miejscach bardzo wilgotnych zwilżanych ruchomą wodą, bogatą w tlen, przynoszącą – zwłaszcza podczas wylewów rzek – mineralne i organiczne składniki, które powodują użyźnianie gleby.