From ZieloneBrygady

Śródpolne zadrzewienia ochronne - zagajniki, krzewy i drzewa rosnące na obrzeżach pól uprawnych, na miedzach pełnią wiele funkcji: wiatrochronne, mrozoochronne, polepszają stosunki wodne w glebie, chronią przed erozją i są środowiskiem życia dla wielu zwierząt- głównie owadów, pająków, ślimaków i innych małych zwierząt. Znajdują tu także schronienie i pożywienie ptaki, ssaki, płazy i gady.