From ZieloneBrygady

absorpcyjna zdolność – zdolność danego regionu do efektywnego wykorzystania na− pływających z zewnątrz środków finansowych (głównie środków pomocowych i kredytów). Zdolność absorpcji zależy przede wszystkim od warunków, na jakich środki te są udostępniane, oraz od poziomu rozwoju społeczno−gospodarczego i instytucjonalnego regionu.